Nyt

”Det har betalt sig, hvis vi undgår, at bare én studerende dropper ud”

Det nye tiltag med faglige mentor-cafeer skal skabe et bedre studiemiljø på instituttet og hjælpe de nye studerende godt på vej gennem deres studie. For tovholderne er forhåbningen, at det kan være med til at afhjælpe, at de frustrerede studerende dropper ud.  

Du kender det godt. Nervøsiteten, som kravler ind under huden på dig. Du sidder aftenen inden, at du skal op til eksamen eller aflevere en større opgave, og river dig selv i håret.

Vi har alle siddet der. De fleste af os kan nikke genkendende til frustrationen over, om vi nu er gode nok til studiet. Har vi det, der skal til, selvom om alt pensum ikke blev læst op på?

Det er netop denne årsag, der har sat de nye faglig mentor-cafeer i verden. Formålet er at skabe et bedre grundlag for det at gå på universitetet. Cafeerne skal gøre det nemmere for især de nye studerende at komme igennem.

Den første faglige mentor-cafe blev afholdt tirsdag den 31. oktober, hvor der blev budt på kage og hyggesnak. Ideen bag cafeerne er at skabe et trygt miljø, hvor du kan komme og dele stort som småt. For Thit Schmidt og Julie Riisom Wisborg, som er tovholdere på arrangementerne, er det vigtigt, at cafeerne bliver holdt på de studerendes præmisser.

”Planen har aldrig været at skulle holde et oplæg eller workshop. Det er også for ikke at sætte bestemte rammer og lukke af for ting. Det kan vi nemt komme til, hvis vi laver et oplæg. Ideen er, at der er frit valg for alle hylder. Folk skal komme med det, de har brug for.”

Både Julie og Thit er tilfredse med antallet af studerende, der mødte op. Deres cafe konkurrerede vel at mærke med en paneldebat og en seminaropgave, som skulle skrives færdig. Det er ikke så vigtigt, hvor mange der kommer, men at dem, der kommer, får en god oplevelse.

”Der var forespørgsler på flere cafeer, og folk havde et godt indtryk af projektet. Det gik mest på, at de synes, det var rigtig brugbart. Vi har også fået at vide fra nogen, der ikke kunne deltage, at de var virkelig kede af, de ikke kunne være der. De ville meget gerne deltage i fremtiden.”

Stemningen var sindssygt afslappet

Mathias Johansen fra 1. semester var en af de studerende, som deltog i den første mentor-cafe. Han er meget begejstret for arrangementet og synes, det er rart med en mulighed for at snakke med ældre studerende.

Han bakker op omkring, at den uformelle setting er en god måde at mødes på tværs af årgangene. Mathias fik absolut mest ud af at snakke med de ældre studerende om, hvordan de skriver opgaver. For ham opsøgte mentorerne de fremmødte på en rar måde.

Mathias anbefaler alle at komme til de næste arrangementer. Det er hyggeligt bare at mødes med sine medstuderende og snakke lidt om løst og fast. Noget man ikke får gjort så meget i hverdagen, når man møder hinanden på gangene.

”Det var rart at høre, at der også er andre, som har lidt svært ved at forstå alle tekster, og at det ikke bare er mig. Og at det også kommer til at være sådan længere henne på studiet. Det er godt at relatere til de ældre studerende.” 

Selvom der var andre begivenheder den dag, som flere af Mathias´ medstuderende var taget til, er han glad for, at han mødte op til faglig mentor-cafeen. Han havde i løbet af dagen også overtalt flere fra sin læsegruppe til at tage med ham.  

For Mathias gav det meget mening at snakke med de ældre studerende omkring eksamen og den nervøsitet, som lægger sig over en. Tankerne farer igennem hovedet. Er du nu god nok til at gå på studiet?

”Niveauet er meget højt, og mange får det her unichok, når man får den første læseseddel. Jeg snakkede med en mentor, som sagde, at den her eksamensangst har hun til hver eksamen. Hun skal til at skrive bachelor, og hun er stadig nervøs. Det hjalp på min nervøsitet at snakke med hende. Man skal nok klare det. De spørgsmål, jeg havde, og tvivlen om eksamen, fik jeg svar på.” 

Succeskriteriet er at gøre en forskel

Faglig mentor-cafeen henvender sig mest til de studerende på 1. semester, men 3. semester og 5. semester studerende er også meget velkommen. Ifølge Thit og Julie er behovet nok størst på 1. semester, fordi springet fra gymnasiet til universitetet er meget stort. De ønsker at yde en bedre støtte til de nye studerende, som skal lære, hvordan de griber studielivet an på universitetet.

Ordningen er indtil videre på prøvebasis indtil februar, hvor Thit og Julie skal evaluere cafeerne med studieleder Morten Kallestrup. Frem til dette vil der yderligere blive afholdt to cafeer. Der er indtil videre ikke noget bestemt kriterie for, at de faglige mentor-cafeer kan få lov til at fortsætte efter februar. For Thit og Julie har det betalt sig, hvis de har hjulpet én videre, som potentielt kunne være droppet ud.

”Hvis man gør det op i hårde tal, så har det betalt sig, hvis vi bare undgår, at én studerende dropper ud! Succeskriteriet er at gøre en forskel. Hvis vi kan hjælpe en lille gruppe ved at tage det her initiativ, så er det det hele værd. Hvis vi kan gøre studiet bedre for bare nogle få, så er det en succes.”

 

Den næste faglig mentor-cafe vil blive afholdt torsdag den 14. december fra kl. 10.-12. I u145.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø