Nyt

Studienævnsvalg 2017 – stemte du?

Studienævnsvalget 2017

Du er måske ikke klar over det, men hvert år i november er der Studienævnsvalg på Syddansk Universitet, og selvom du måske ikke lige nåede at stemme eller ikke stemte af rational choice lignende årsager (som den statskundskaber du nu engang er), giver Skaberstaten her et lille overblik over Studienævnsvalget 2017, hvordan stemmerne fordelte sig, og hvem dine (nye) studenterrepræsentanter er. 

Men hvad er det nu lige, det der studienævn er?

Studienævnet er din og dine medstuderendes mulighed for at påvirke, hvordan dit uddannelsesforløb udformer sig. Det er studienævnet, der for eksempel godkender læse- og eksamensplaner, ansøgninger om merit, udlandsophold, individuelle ek-samensbetingelser mm. Nævnet består af medarbejderrepræsentanter og studenter-repræsentanter, hvor du som studerende har indflydelse på den sidstnævnte gruppe.

Statskundskab hører under Studienævnet for Europæiske studier, Journalistik, Sociologi og Statskundskab, European Studies, Welfare Studies, International Security and Law, Samfundsfag og Statskundskab.

Hvis du stadig synes, at studienævnets funktion er lidt sløret, har studienævns-kandidat og næstformand for studienævnet Kenneth Skovly Larsen tidligere skrevet en lille notits om studienævnets funktion her.

Skaberstaten bragte i november tre artikler om hver af de opstillede kandidater, der alle havde positive visioner og drømme for studienævnet. Kandidaterne var: Kenneth Skovly Larsen, Mads Emil Svold og Katrine Bruun Rasmussen – men da der kun er to studenterrepræsentanter i studienævnet, udformede valget sig til et mindre kampvalg. Hvem blev så valgt ind?

Vinderen er…

Kenneth Skovly Larsen
blev med 55 % af stemmerne valgt ind i studienævnet og kan derudover være stolt af det højest antal personlige stemmer, en kandidat har haft siden 2014. Kenneth Skovly vil også fortsætte, som næstformand i studienævnet med studieleder Morten Kallestrup som formand.

Den anden plads i studienævnet gik til Mads Emil Svold med 20 % af stemmerne.

Katrine Bruun Rasmussen bliver derved suppleant med 16 % stemmerne.

Tillykke til Kenneth og Mads, der begge kan se frem til endnu et år i studienævnet!

Valgoversigt:

Kenneth Skovly Larsen (88 stemmer)

Mads Emil Svold (32 stemmer)

Katrine Bruun Rasmussen (26 stemmer)

Listestemmer (5 stemmer)

Blanke stemmer (8 stemmer)

Stemte du?

Var du en af de studerende, der ikke stemte til studienævnsvalget 2017, er du desværre ikke den eneste. Ud af alle stemmeberettigede var der kun ca. 20 %, der valgte af sætte et kryds i november 2017.

Er det problematisk, at det kun er ca. en fjerdedel af de studerende fra fakultetet, der stemmer? Vi har besluttet os for at bore dybere ned i valget og finde ud af, om dækningen var god nok. Bliver de studerende oplyst nok forud for valget? Skaberstaten vender tilbage med en ny artikel efter jul, hvor vi hører Morten Kallestrup, hvad han mener om sagen.

The following two tabs change content below.

Emma Dasseville Hoeggaard