Bachelorprojekt Eksamen

Du kan skrive din bachelor individuelt!

Uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, har som en del af sin frihedspakke igen gjort det muligt for de studerende at skrive og forsvare deres afsluttende opgaver individuelt. Det nye tiltag kommer til at gælde for dem, der skal skrive deres bachelorprojekt september 2018.

Flere studerende har landet over efterspurgt muligheden for at kunne skrive deres afsluttende opgaver individuelt. Søren Pind har i den anden del af sin frihedspakke til landets studerende nu gjort det muligt at fravælge gruppeeksamen, når de skal skrive deres bacheloropgave eller kandidatspeciale. Det nye tiltag gælder fra og med september 2018

”Vi skal ikke fra centralt hold beslutte, om studerende skal afslutte deres studier i en gruppe eller alene. Det skal de have frihed til selv at vælge. Alt andet er urimeligt. Det frie, individuelle valg er en vigtig del af at være studerende,” siger Søren Pind i sin pressemeddelelse.

Gruppeeksamen for de studerende på videregående uddannelser blev tilbage i 2012 genindført, efter at det havde været afskaffet i en årrække. Det har indtil nu været op til de enkelte uddannelsesinstitutioner at beslutte, om de studerende skulle skrive og forsvare deres afsluttende eksamen i grupper eller individuelt.

Det blev til fleres frustration besluttet, at bacheloropgaven i Statskundskab og Samfundsfag på Syddansk Universitet skulle skrives i grupper. Du har kunnet ansøge om at skrive din bacheloropgave alene, men det skulle bygge på et lødigt argument om, at du ikke kunne skrive den med en anden.

Du skal nu ikke længere sende en ansøgning om at skrive alene. Det vil dog stadig være muligt at skrive din bacheloropgave i grupper. Studenterrepræsentant Mads Svold anbefaler, at du stadig skriver din bacheloropgave i en gruppe. Man kan se, at folk generelt klarer sig bedre og får en bedre karakter, når de arbejder i grupper, end hvis de gør det hele alene.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø