SIO

Valg af ny næstformand og kasserer i SiO

Næstformand og kasserer i SiO, Ida Bech Karlsen og Simon Hjoth Paludan, træder tilbage fra deres poster til generalforsamlingen tirsdag den 17. april kl 12. SiO er derfor på jagt efter to nye engagerede studerende, som har lyst til at gøre en forskel for foreningslivet.

Det fedeste ved SiO har for Ida været, at hun har haft en indflydelse og været med til at skabe et godt foreningsliv på Institut for Statskundskab. Næstformandsposten har hun siddet på i et års tid, og den har givet hende et stærk indblik i, hvordan det administrative liv fungerer på et universitet.

SiO fungerer både som en paraplyorganisation og står for administreringen og tildeling af penge til foreningsarrangementerne på instituttet. Derudover er SiO bindeled mellem instituttet og de studerende. Du har derfor en unik mulighed for at skabe et fedt studieliv for dine medstuderende og lave noget foreningsarbejde, der er lidt anderledes end det, som du ellers kan kaste dig ud i.

Simon har været glad for det netværk, som det har givet at være en del af SiO. Han har også været en del af SiO i et år og blev det meget spontant til sidste generalforsamling. Der manglede en til posten, og så blev han opfordret til at stille op. Det er normalt en post, som Simon har prøvet at undgå i det andet foreningsarbejde, han har lavet, men han havde mod på at kaste sig ud i noget nyt og udvikle sine kompetencer.

De er begge to enige om, at SiO er en fed måde at lave noget anderledes foreningsarbejde, hvor man lærer og udvikler sit sociale netværk og får et godt indblik i det spændende foreningsarbejde på instituttet.

Du må gerne være lidt ordensmenneske

Simon havde ikke planlagt, at han skulle være kasserer i SiO, da han troppede op til generalforsamlingen sidste år. Da mødet var færdig, var han blevet valgt som kasserer efter en opfordring. Det var en meget spontan beslutning, der nu efter et år på posten har lært ham en masse om regnskab og bestyrelsesarbejde. Tidligere havde han aldrig rigtig siddet med netbank, da det er hans kæreste, som tager sig af regnskaberne derhjemme.

Ligeså spontan kan du dog ikke regne med, at bestyrelsesarbejdet bliver. Ida har lagt en del arbejde i bestyrelsen som næstformand, da hun synes, det er en unik måde at få skabt et godt foreningsliv. Hun er selv et meget ordens- og systemmenneske, hvilket har været en fordel for det administrative og organisatoriske ansvar, man også har som næstformand. Arbejdsbyrden er dog, hvad du selv gør den til. Ida har taget det som en unik mulighed for at arbejde sammen med en masse mennesker om at skabe et unikt foreningsliv på instituttet. Hvis du ikke har ligeså meget overskud, kan du også nøjes med de mere faste opgaver som næstformand, der består i at lave en dagsorden til koordineringsudvalgsmånederne, der bliver holdt én gang om måneden, og tage referat af møderne.

Simon har som kasserer stået for at føre regnskab og administrere de penge, som instituttet giver SiO. Det bliver besluttet til koordinationsudvalgsmøderne, hvad pengene skal gå til af foreningsarbejde. Simon, der ikke selv synes, han er særlig struktureret, kastede sig ud i opgaven og udviklede sin organisatoriske sans efter at have siddet med hovedet nede i Excel-arkenes finurlige verden.

Ida har valgt at stoppe, da hun skal læse videre på sit sidefag efter sommerferien og synes, at det er en studerende, som har sin daglige gang i Agora, der skal være næstformand. For Simon gælder det, at han synes, det bliver for presset, når han skal sidde og skrive bachelor til efter sommerferien.

De opfordrer derfor begge to, både nye som gamle studerende på Statskundskab og Samfundsfag, der er medlem af SiO, til at møde op i morgen, tirsdag den 17. april, og stille op til de gode poster. De lover begge en fed mulighed for at gøre en forskel for de studerende, skabe sig et fedt netværk på tværs af studiet og få en masse erfaring med bestyrelsesarbejde.

Den nuværende formand, Tobias Hulbæk Fog, genopstiller som formand. Du kan læse mere om generalforsamlingen her.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø