Eksamen Nyt

Træn din viden i mikroøkonomi med en lille quiz

Dagen for den store eksamen i mikroøkonomi nærmer sig med hastige skridt. En dag som flere af os fra 4. semester ser frem til med skælven i mellemgulvet og svedige håndflader.

Der blev tilbage for 2 år siden lavet en quiz til mikroøkonomi af det daværende instruktorteam. Vi bringer den nu igen med forbehold for, at det ikke er et eksempel på hvordan eksamen bliver, men på hvordan spørgsmål til en multiple choice opgave i mikroøkonomi kan se ud. Du kan om ikke andet, afprøve din viden indenfor mikroøkonomi. God arbejdslyst.

 

Hvad er - ud fra mikroøkonomisk teori - forskellen på profit og producer surplus?
Hvilken af nedenstående er ikke en antagelse i fuldkommen konkurrence?
Hvilket af nedenstående udsagn kendetegner Cournot equilibrium?
Hvad kendetegner begrebet pareto efficiens?
Hvis man får Lerner indekset til 1, hvad indikerer dette?
Hvad er ligevægten i et monopolistisk marked, hvor efterspørgselsfunktionen, D, er givet ved P = 8 - Q, og de marginale omkostninger er givet ved MC = 2?
Hvad er ligevægten i et marked med fuldkommen konkurrence, hvor efterspørgselsfunktionen er givet ved Q = 16 - P, og de marginale omkostninger er givet ved MC = 4?
Hvad er forskellen på partial og general equilibrium analysis?
Hvilken af nedenstående påstande om indifferenskurver er ikke korrekt?
Hvis producer surplus er 10 og consumer surplus er 40 i fuldkommen konkurrence. Mens producer surplus er 30 og consumer surplus er 10 i monopolistisk marked, hvad er så dødvægtstabet i overgangen fra fuldkommen konkurrence til et monopolitiske marked?

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø