Nyt

Den nye bestyrelse i SiO er alle medlemmer af Vandkøleren

Fra venstre: Peter Schou Fribert, midt: Nina Aagaard L. Pedersen, til højre Kasper Johnsen. (Foto: Mads Vikkelsø)

Nerverne sad uden på tøjet, da der var kampvalg om formandsposten til SiOs generalforsamling tirsdag den 17. april. En post, som Tobias Fog fra 4. semester ellers havde troet, han skulle fortsætte med, indtil Nina Aagaard L. Pedersen fra 2. semester meldte sit kandidatur aftenen inden generalforsamlingen.

Det var en ny bestyrelse, som sad for bordenden, da generalforsamlingen sluttede tirsdag den 17. april. En bestyrelse, som nu består af tre medlemmer af foreningen Vandkøleren. Det er henholdsvis Nina Aagaard L. Pedersen som formand, Kasper Johnsen som næstformand og Peter Schou Fribert som kasserer.

Op til forsamlingen havde både den daværende næstformand Ida Bech Karlsen og kasserer Simon Hjorth Paludan meldt ud, at de ikke genopstillede.

Det gjorde formanden Tobias Fog derimod, og det så ikke ud til, at han havde konkurrenter indtil aftenen forinden, hvor Nina Aagaard L. Pedersen meldte sit kandidatur som formand.

Nina Aagaard Pedersen er medlem af Vandkøleren og skrev samme aften også til foreningsmedlemmerne, at hun stillede op til formandsposten. Hun gjorde det klart, at hun på ingen måde regnede med, at de af Vandkølerens medlemmer, der mødte op, skulle stemme på hende. Folk skulle stemme på den kandidat, som, de synes, ville gøre det bedst.

I ugerne op til havde Vandkølerens daværende formand Jens Lemb opfordret sine medlemmer til at bakke op om foreningslivet og møde op til generalforsamlingen.

”De seneste SiO møder, vi har holdt i koordineringsudvalget, har vi aftalt, at vi skal opfordre vores medlemmer til at møde op til generalforsamlingen samt stille op til bestyrelsen. Så det har jeg gjort kollektivt til Vandkølerens medlemmer til mange af vores seneste møder.Det plejer at være lidt en kamp at få besat de bestyrelsesposter i SiO,” udtaler Jens Lemb til Skaberstaten.

Det viste sig, at Jens Lembs mange opfordringer til sine medlemmer gav pote, for hele Vandkøleren var repræsenteret til SiOs generalforsamling. Selve afstemningen var hemmelig. Det har derfor ikke været muligt at finde ud af, hvor mange stemmer de to kandidater fik hver især. Der blev dog sagt, at det havde været et tæt valg, som faldt ud til fordel for Nina Aagaard.

”Nina gjorde det meget klart, at man skulle stemme på den, man havde lyst til. Man skulle dukke op for at hylde studielivet herude, og at hun på ingen måde forventede at få vores stemmer, bare fordi hun var medlem af vores forening,” siger Jens Lemb og tilføjer:

”Tobias havde nogle rigtig stærke kort på hånden. Min egen personlige opfattelse af hvorfor, Nina blev valgt ind, var til dels, at hun har erfaring, fordi hun har siddet med til koordineringsudvalgsmøder som årgangsrepræsentant, og så var der en klar overvægt at folk fra 2.semester. Jeg tror, at det på mange måder afspejler, at der er måske flere, der ser sig repræsenteret af en fra deres eget semester. ”

Det er generel en tendens i foreningslivet, at der er flest fra det yngste semester som møder op til arrangementerne. Det var også tilfældet med generalforsamlingen i SiO. Det er de nyeste på universitetet, som er de mest foreningsaktive.

Der blev afholdt det første SiO-møde med den nye bestyrelse den 1. maj. Her evaluerede man på generalforsamlingen og blev enig om fremover at opfordre til, at man skal melde sit kandidatur til poster i SiO lidt tid inden selve forsamlingen.

Er det et problem, at hele bestyrelsen er med i samme forening?

Det interessante ved resultatet af generalforsamlingen er, at den nye bestyrelse er med i Vandkøleren. En forening, som også sidder med til SiOs koordineringsudvalgsmøder og kan søge penge til afholdelse af arrangementer. Ifølge daværende formand i Vandkøleren Jens Lemb er der nu ikke noget at frygte:

”Jeg mener ikke, det er et problem. Når de sidder i deres virker som SiO bestyrelse, så sidder de ikke som medlemmer af Vandkøleren. De tre personer, som er valgt ind i bestyrelsen, er super engagerede og kompetente. De kan sagtens skille tingene ad.”

Formanden for Samfundsblik Jonas Mosumgaard syntes, det var noget voldsomt, at der sad en hel forening med til generalforsamlingen. Vandkøleren udgjorde ca. halvdel af de fremmødte til generalforsamlingen, hvilket ifølge Jonas gav dem en fordel til afstemningen.

”De sætter et eksempel, og de viser jo så også, hvor meget man kan få lov til at bestemme, hvis man kommer så mange,” udtaler Jonas Mosumgaard til Skaberstaten.

Han bakker selvfølgelig op omkring, at den nye formand blev valgt på et helt fair grundlag. Generalforsamlingen var mere en øjenåbner for ham, og han vil på det kraftigste opfordre sine egne medlemmer til at møde op til generalforsamlingen til næste år. Om Vandkøleren har haft nogen agenda med at møde fuldtalligt op, ved han ikke. Han synes ikke, der er noget galt med, at Vandkøleren mødte talstærkt op, men bekræfter, at det da gav dem en betydelig fordel.

”Jeg vil i hvert fald opfordre flere af Samfundsbliks medlemmer og flere af alle SiO medlemmer til at dukke op, fordi en generalforsamling er bare mere repræsenterende for de studerende jo flere, der kommer. Jeg synes på den måde, at Vandkøleren har sat et ganske fint eksempel, om der så var en agenda eller ej,”siger Joans Mosumgaard.

Om der var en agenda med det stærke fremmøde fra Vandkøleren, afviser daværende formand Jens Lemb på det kraftigste.

”Jeg tror, man skal have sølvpapirshatten meget langt nede over ørene, hvis man skal tro, det er et kup eller en sammensværgelse eller en sammenslutning. Jeg ved heller ikke, hvad for nytte Vandkøleren skulle drage af det? Vi er indtil videre den forening, der søger færrest penge af SiO, og vi har ikke nogen intention om, at det skal ændre sig det næste år.” 

Det skal til sidst nævnes, at der ikke var nogen andre, som meldte sig til næstformand eller kasserer posten. Det kunne derfor sagtens have set anderledes ud, hvis nogen af de andre studerende havde taget initiativ til at melde sig.

Jeg vil lægge meget vægt på, at de folk, som har ladet sig vælge ind i SiO bestyrelsen, de er demokratisk valgt ind ved det beslutningsdygtige flertal, der var til generalforsamlingen. De brænder for studielivet og vil gerne have det op at køre. Jeg priser mig da lykkelig over, at det er mine medlemmer i Vandkøleren, som melder sig først til at tage det tunge slæb,” udtaler daværende formand for Vandkøleren Jens Lemb.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø