Nyt

”Skaberstatens formål er at formidle det sprudlende, mangfoldige miljø på instituttet”

Sådan lyder det fra studieleder Morten Kallestrup, da vi tog forbi hans kontor for at høre hvilket formål, han mener, Skaberstaten er sat i verden for.  Vi vil i en kommende række artikler interviewe en række personligheder fra instituttet for at høre, hvilket eksistensgrundlag, de mener, Skaberstaten har.

Skaberstaten blev i sin tid stiftet af nogle ambitiøse studerende, der mente at Institut for Statskundskab manglede en platform for debat. Mediet skulle være med til at skabe liv på instituttet og oplyse alle de nysgerrige hjerner om, hvad der skete ude i krogene. Den væsentlige forskel på Skaberstaten og de andre foreninger, der er bosiddende på Institut for Statskundskab, er, at det ikke er en forening. Der sidder en lønnet redaktør, som lægger en linje for indholdet og redaktionen.

Som på så mange andre medier er der fra tid til anden kritik af det, vi bringer her i Skaberstaten. Sådan er det, og sådan vil det blive ved med at være. Vi vil dog tage op til debat, hvad vores rolle indbefatter. Derfor lægger vi nu ud med at høre, hvad studieleder Morten Kallestrup har at sige om Skaberstatens formål.

”Jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i instituttet, fordi mit budskab er, at instituttet i bred forstand er fuld af dygtige og energiske mennesker, foreninger og sammenslutninger. Skaberstaten har en unik mulighed for at formidle det her sprudlende mangfoldige miljø,  hvor et væld af aktiviteter foregår forskellige steder, på forskellige tidspunkter og noget med udgangspunkt i enkeltpersoner og andet med udgangspunkt i foreninger,” udtaler Morten Kallestrup.

Skaberstaten skal formidle alle de gode, spændende aktiviteter og initiativer, som foregår rundt omkring på instituttet. Det skal bidrage til, at vi alle sammen får et væsentlig større indblik i, hvad der foregår, men også et større netværk. Vi skal også høre om, hvad forskerne sidder med af projekter.

”Jeg ser det som et medie, hvorigennem man kan formidle den energi, de aktiviteter og de initiativer der bliver taget rundt omkring. Til gavn for os alle sammen, både de studerende og ansatte,” siger Morten Kallestrup om Skaberstatens formål.

”Jeg tror også, mange studerende er interesserede i, hvad der foregår hos underviserne og forskerne og samspillet mellem de studerende og forskerne.”

Når det kommer til Skaberstatens rolle på instituttet som kritisk medie, lægger Morten Kallestrup vægt på, at det kommer an på, hvor mange en given problemstilling omfatter. Hvis det er kritik af en underviser eller et fag, er det bedre at det går igennem uddannelsesudvalget eller studienævnet, som er institutionelle organer, der er sat i verden for at tage sig af den slags sager.

”Jeg tror ikke, man kan komme uden om, at hvor der er mennesker, der brænder for det, de laver, så vil der også opstå uenigheder om linjer og konkrete udformninger. Den debat skal Skaberstaten selvfølgelig også rumme.Jeg synes ikke, det skal være det primære fokus at kigge på konflikter og uenigheder. Det primære fokus skal være at have blik for alle de aktiviteter, der foregår forskellige steder,” udtaler Morten Kallestrup.

Når det kommer til personsager, mener Kallestrup ikke, at det er Skaberstatens opgave at formidle. Det har vi organer som uddannelsesudvalget og studienævnet til at tage sig af. Det ligger også et stort ansvar hos redaktionen i at afveje hvilke historier, der gør mere skade end gavn. Det er mennesker, det omhandler, og ingen skal føle sig hængt ud på instituttet. Det vil altid komme an på omfanget af kritikken, og hvor mange mennesker den påvirker. Hvis det er en kritik, der går på tværs af årgange, kan det være relevant at tage op.

Man kan anfægte, at der ikke er meget armslængdeprincip mellem redaktøren og instituttet, men Morten Kallestrup afviser blankt, at han på nogen måde dikterer, hvad der skal stå i artiklerne.

”Udgangspunktet er, at det styrer redaktionen på egen hånd. Så længe vi enige om, hvad formålet er. Formålet for Skaberstaten er at formidle den gode energi på instituttet, og det omfatter også uenigheder, der kan opstå i studiemiljøet. Så der er meget frie rammer. Hverken jeg eller instituttet har nogen interesse i at gå ind og diktere noget som helst,” lyder det fra Morten Kallestrup.

Skaberstaten har en unik mulighed for at binde os tættere sammen på tværs af semestre, studerende og undervisere. Der skal være plads til debat, men vi skal huske, at det også handler om mennesker, og at vi alle skal føle os velkomne.

”Redaktionen har et kæmpestort ansvar for at formidle ud til en masse studerende og undervisere. Det ansvar skal redaktionen og redaktøren være sig bevidst om”, afslutter Morten Kallestrup.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø