FUS IntRpol Nye studerende Nyt Studiemiljø

”Institut for statskundskab ville bare ikke være det samme uden foreningslivet”

Skaberstaten har taget en snak med 3 fremtrædende medlemmer af foreningslivet. De er alle sammen medlem af Rustursforeningen,  og er ved siden af aktive i hver deres forening. Mikkel er kassér i vandkøleren, Narmer er formand i IntRpol og Mathias er formand i Fus.

Foreningslivet kredser meget om det sociale. Det er helt klart fællesnævneren hele vejen rundt om bordet. Særligt i starten, er foreningslivet en god måde at komme ind på studiet, som Mathias fortæller:

”Det var helt sikkert en af mine prioriteter at få et stort og bredt netværk med fede mennesker fra de ældre årgange. Så kan man hive fat i de ældre studerende, når man ikke helt ved, hvad metode 1 drejer sig om… Det handler om at komme godt fra starten socialt, og så skal det faglige nok komme senere.”

Det er kernen af foreningsaktive, som støtter op om hinandens arrangementer og på den måde udgør en fast base til arrangementerne. Det at foreningerne giver en stærk social profil ser de 3 foreningsaktive også i, at det er herfra langt de fleste medlemmer af rustursforeningen rekrutteres fra. Således har rigtig mange tutorer dobbeltmedlemskab, hvor de ud over deres medlem af rustursforeningen, i forvejen er engageret i foreningslivet, som Mikkel uddyber:

”Det er kernen af foreningsaktive på årgangene, som støtter op om foreningslivet og udgør den hårde kerne af deltagere til arrangementerne, og det bliver derfor i en naturlig forlængelse ofte dem der rekrutteres til rustursforeningen. Man ved, at de vil engagere sig i studiet.”

Stærke kompetencer

Udover at det er en fornøjelse at være foreningsaktiv, får man også nogle klare kompetencer. Der findes andre ting der skal læres end pensum, som Mathias uddyber:

”Hvorvidt du får de højeste karakterer er ligegyldigt, hvis du sidder til en jobsamtale, og chefen ikke gider at spise frokost med dig… Man lærer at opbygge et socialt netværk og omgås andre mennesker på kryds og tværs.”

Særligt er Mathias glad for muligheden for at diskutere andet end pensum. Han ser selv de forskellige debatarrangementer som en mulighed for at debattere egne holdninger, men med udgangspunkt i det høje saglige niveau, som man får fra pensum. På den måde behøver man heller ikke at skulle vælge mellem det faglige og det sociale.

Mikkel ser også foreningslivet som en mulighed for at møde forskerne under andre rammer end forelæsninger, hvor de aktivt bruges til oplæg når foreningerne afholder arrangementer. Han har fået det meget lettere ved at banke på hos forskerne og spørge om hjælp, når han har mødt forskerne både under planlægning og afholdelse af arrangementer.

Sammenhold i foreningerne

Der er bred enighed om, at det vigtigste fokus i en forening er det interne sammenhold. Der virker til at være en sammenhæng mellem hvor godt man har det internt i foreningen, og de arrangementer man får afholdt. Derfor er det også ofte en stor prioritet når man får nye foreningsmedlemmer, at få dem godt ind i gruppen. Det handler om at kende hinanden, og være trygge ved hinanden inden man skal ud og afholde arrangementer for de studerende.

”Det er langt lettere at lave gode arrangementer, hvis man også har det godt internt. Derfor er det et kæmpe opmærksomhedspunkt for formænd i foreningerne.” uddyber Narmer, som selv har siddet som formand for IntRpol det sidste års tid.

Det behøver ikke at være store arrangementer hver gang, men det er vigtigt for foreningerne, at det ikke kommer til at virke som arbejde. Som studerende har man travlt og derfor er det vigtigt, at man glæder sig til foreningsarbejdet, og at det skal være en god måde at koble af på i en travl hverdag. På den måde kommer det ikke til at virke som noget man bruger tid på, men mere noget man ser frem til.

Røverhistorier fra instituttet

Adspurgt om de kan give nogle historier fra deres tid som foreningsaktive, kan Narmer både berette om at have været moderator i en debat mellem David Trads og Nasar Khader, hvor han måtte forberede spørgsmål på første sal i Agora 2,5 time før arrangementet blev afholdt. Yderligere har han oplevet en middag med Knud Bartels, som er tidligere forsvarschef i EU. Her fik IntRpol anekdoter om hans karriere.

Mikkel og Mathias er ikke i tvivl om at fremhæve festudvalget og Vandkølerens fælles grillarrangement. Det var kanon godt vejr med omkring 120 deltagere. Særligt fremhæver de oprydningen, som tog lige så lang tid som selve arrangementet, fordi arrangørerne hyggede sig for meget til at ville stoppe.

Alle tre mener samtidig at det er vigtigt at understrege, at foreningslivet ikke er ekskluderende, og at man stadig får et kæmpe udbytte af at deltage i arrangementerne, selvom man ikke er medlem af en forening.

Samlet er det tydeligt, hvordan foreningslivet former studielivet for foreningsmedlemmerne. Til sidst har Narmer et råd til de nye studerende:

“Der er en stor tilvænningsfase i starten, hvor man skal vænne sig til at gå på universitetet. Jeg tror det gør omstillingsfasen, fra gymnasiet eller sabbatår, til universitetet langt lettere hvis man er medlem af en forening og derfor kan jeg kun herfra anbefale alle, der har den mindste interesse i foreningerne, til at gribe muligheden.”