Aktiviteter Nye studerende Odense Studiemiljø Studiestart undervisning

At være ny studerende på statskundskab/samfundsfag

Skrevet af: Marie-Louise Bruun Maaløe & Marlene Holgaard 

For mange kan det være en stor omvæltning at starte på universitetetmåske har du haft et eller flere sabbatår, eller måske kommer du direkte fra en ungdomsuddannelse. Universitet er i hvert fald en anden hverdag, end den du før har kendt til; det meste er helt nyt og socialt såvel som fagligt sker der en masse i starten. I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan de nye studerende har oplevet studiestarten på statskundskab/samfundsfag på Syddansk Universitet.

Vi har interviewet to studerende fra hhv. samfundsfag sidefag og statskundskab, hvoraf den ene har deltaget i rusturen, mens den anden ikke har. Vi ønsker at høre deres mening om studiestarten og undersøge, hvad oplevelsen har været af både rusturen og selve introforløbet. Fælles for dem begge er, at de overordnet set har været tilfredse med deres opstart, men de mener dog begge, at der også er plads til forbedring på nogle områder.

Michelle Thorsen Jensen, sidefagsstuderende med hovedfag i idræt, deltog i rusturen og har en idé til, hvordan man kunne gøre denne lidt bedre:

”Jeg synes, rusturen var virkelig velgennemtænkt og veludført i forhold til arrangementer og lege fra start til slut. Dog havde to dage været rigeligt, da den sidste dag blev lang og ligegyldig, dog fedt med fest på tredjedagen, hvor man er mere veludhvilet. (…) Muligvis en rustur på én overnatning, hvorefter man kommer tilbage og holder fest på tredje dagen.”

 I forhold til introdagene, synes hun at det har været godt, at de har været jævnt fordelt, da hun på den måde ikke følte, at hun var ved at drukne i sociale arrangementer:

 ”Derudover synes jeg, det er virkelig fedt, at tutorerne følger os så længe og ikke bare er ”væk” efter rusturen, men derimod er en del af introdage og arrangementer.”

Vi har også snakket med Sebastian Spærgaard Wang-Holm, der læser statskundskab. Han deltog ikke i rusturen, da han på daværende tidspunkt var udenlands. Sebastian mener også at introdagene overordnet set var fine, men synes alligevel, at informationsmængden blev lige i overkanten:

”Jeg synes, de samme informationer blev gentaget gang på gang. Det gælder dog generelt for hele introforløbet og ikke kun for introduktionen til foreningslivet.

Jeg synes, man burde give de nye studerende tid til at falde til, før de bliver ”overfaldet” med foreningstilbud. Det er måske ikke videre overvældende for nogle, men for andre er det. At starte på universitet er i sig selv en ganske stor omvæltning, og derfor føler de måske ikke overskuddet til at melde sig ind i en forening, selvom de gerne ville.”

Ud fra Michelle og Sebastians oplevelser kan vi forstå, at det kan være en svær opgave at arrangere en rustur og et introforløb, som passer perfekt til alles præferencer. De udtrykker sig begge positivt i forhold til opstarten, men at den kunne være blevet mere ideel for dem, gennem de ændringer de selv foreslår. Vi talte desuden med Michelle og Sebastian omkring deres holdninger til, at læsegrupperne var givet på forhånd.

Jeg tror, det kan være svært at sammensætte en læsegruppe på egen hånd akkurat efter studiestart, og endnu vanskeligere hvis man ikke har været med på rusturen. Det er på mange måder obligatorisk at gøre brug af læsegrupperne ved forskellige projekter. Vi har brugt hinanden en del i læsegruppen – både til sparing vedrørende pensum, men også til at afklare tvivl om mere praktiske ting.” – Sebastian.

Michelle og Sebastian er overvejende enige omkring, at læsegrupperne, men også holdtimerne, har været brugbare. De synes også det var godt, at grupperne var fastlagt på forhånd, selvom der har været lidt koordineringsmæssige komplikationer ift. de sidefags-studerende:

”Jeg vil klart møde op til holdtimerne og bruge min læsegruppe, i det omfang det er relevant, i det vi ikke selv har valgt dem og derfor ikke med sikkerhed har samme ambitionsniveau. Det har været udmærket, da det kan være rart ikke at skulle danne grupper så tidligt i nye bekendtskaber. Dog har der været en del bøvl i forbindelse med sidefagsstuderende, hvormed vi ikke kendte til vore læsegruppe, før vi mødte op til første holdtime.” – Michelle.

Afsluttende har vi spurgt dem, om de ville anbefale det samme introforløb for nye studerende ved instituttet for statskundskab. Begge var de overvejende positivt stemt, Michelle mener helt klart at det var anbefalelsesværdigt, mens Sebastian mener, at der ikke har været noget overvejende negativt ved introforløbet, men at man dog med fordel kunne koordinere lidt bedre internt, så de samme informationer ikke bliver formidlet flere gange.

Både Marlene og jeg er også helt grønne på studiet, og kan nikke genkendende til de pointer, Michelle og Sebastian udtrykker. Vi har begge deltaget i både introforløbet og rusturen, og det er stadig i frisk erindring; det var vores indtryk, at der grundlæggende var brugt meget tid og kræfter på at planlægge et spændende og sjovt introforløb, og at der var en klar rød tråd ved rusturen både ift. tema og de dertilhørende aktiviteter.

Vi oplevede, at vi fik et godt sammenhold med dem, vi var på rusturshold med, men at vi samtidig også fik en god opstart med vores øvelseshold. Man fik en større omgangskreds allerede fra start ved, at det var forskellige mennesker man var sammen med på de to hold, hvilket gjorde, et vi socialt set ikke kunne være kommet meget bedre ind på studiet – også det faglige har levet op til vores forventninger.

Vi ville mene, at denne års rustur og det efterfølgende introforløb var en succes, og at det med fordel kan anbefales til næste års studerende, at være deltagende i både rustur og introforløb, så man kommer bedst muligt fra start.

The following two tabs change content below.