Byliv Dansk politik Nyt Odense Politik

Peter Rahbæk Juel inviterede til møde på rådhuset, for at komme i øjenhøjde med de studerende

Fredag d.7 september mødtes en række spændte, nye universitetsstuderende, foran Odense Rådhus. Peter Rahbæk Juel havde inviteret de studerende til middag på Rådhuset, for at høre, hvordan de havde oplevet vores studiestart – men vigtigst af alt, hvilke idéer de havde til at løfte Odense, så byen for fremtiden kan kvalificere sig som Danmarks bedste studieby.

Min første tanke omkring middagen var, at her er der en borgmester, der vil tage de studerende med rundt om bordet, for at høre deres visioner for Odenses fremtid som studieby. De nye studerende, der deltog i middagen, var fra alle steder i landet. Peter Rahbæk lagde derfor ud med at give en rundvisning på Rådhuset, hvor han kort fortalte om Rådhusets historie. Efter historietimen samledes vi i et mødelokale og satte os rundt om bordet.

Mange spændende tiltag og idéer til hvordan Odense kan løftes som studieby, blev kastet i luften. Spørgsmålet er, om Peter Rahbæk er af samme opfattelse og er villig til at gribe ud efter dem?

Da Peter Rahbæk gik til valg i november sidste år, var hans primære fokus at gøre Odense til en mere attraktiv studieby, med løfter som: Flere jobs til nyuddannede, flere studiejobs, gratis psykologhjælp til unge, et kulturliv der spiller og flere studieboliger. Jeg har i et skriftligt interview med ham, spurgt ind til disse løfter og ligeledes ind til, om der var nogle af de ideer, der kom på mødet, som man i Odense Kommune har valgt at gå videre med.

 Du skriver, at du som borgmester arbejder hen imod flere studieboliger, således at de studerende kan få den bedst mulige studiestart. På mødet snakkede vi om, at det var vigtigt, at man hurtigt kunne få et overblik over boligtilbud – vi talte bl.a. om en app, som kunne fungere som et samlingssted for bl.a. dette. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan I for fremtiden vil sikre boliger til studerende?

Peter Rahbæk svarer, at boligorganisationerne i Odense lige nu arbejder sammen om at lave det, der hedder ”fælles opnotering”. Det betyder, at der vil være en fælles venteliste til bolig i Odense –                                                          ét samlingssted for alle almene boliger, heriblandet ungdomsboliger:

 ”Med hensyn til at sikre gode boliger til de studerende i Odense er vi hjulpet rigtig godt på vej af det byggeboom, der lige nu sker i byen. Der bygges flere boliger end nogensinde før, og mange af dem er det, man vil kalde studievenlige boliger, fordi det især er mindre boliger til billigere priser. Vi bygger også flere almene boliger til studerende. Alene sidste år blev det godkendt, at der skal bygges mere end 500 boliger til studerende af boligorganisationerne i Odense, og Odense Byråd har også netop sat endnu flere penge af til det i det kommende år. Samtidig har vi lavet en aftale med boligorganisationerne om, at flere af deres boliger udlejes med fortrinsret for studerende. ”

– Peter Rahbæk Juel

Det bliver naturligvis spændende at se, hvordan boligsituationen så tegner sig næste år. Dertil forhørte jeg mig, om Odense Kommune er gået i gang med at implementere nogle af de idéer, der blev fremlagt til mødet – i så fald også hvordan og hvorfor lige dem?

”Alle input fra studerende er meget relevante. Både når vi udvikler vores by, og når vi udarbejder en studiebysstrategi. Derfor var det også en fornøjelse at være i dialog med jer og få jeres input. Jeg noterede mig blandt andet, at der var stort fokus på, at betydningsfulde fællesskaber er meget vigtigt, når man er ny studerende i Odense. Det er et område, som vi meget gerne vil prioritere – særligt i forbindelse med den kommende strategi for Odense som studieby.”

Han uddyber ikke, hvilke tiltag de har i støbeskeen ift. at værne om de vigtige fællesskaber, så det bliver interessant at følge med i. Desuden blev der til mødet efterlyst flere oplysninger om Odenses mange bydele, så man som tilflytter kunne læse mere om det område man bor i. Peter Rahbæk skriver dertil, at de i Odense Kommune allerede har oprettet en side hertil, hvor man kan læse meget om Odenses forskellige bydele.

Den kan tilgås via følgende link: https://www.odense.dk/byens-udvikling/bydele. På app’en ”Odense Rundt”, er der desuden en kategori, der er målrettet byens studerende, så de kan få relevante oplysninger og praktisk information.

Afslutningsvis spurgte jeg, hvad han får ud af at tage de studerende med i hans beslutninger og overvejelser:

”Jeg synes, at jeg hver gang får gode input med hjem fra møder med studerende. Nogle gange er det ting, som kan bruges her og nu, og nogle gange giver det en viden, jeg og byen kan gøre brug af senere. Odense har næsten 45.000 studerende og på den måde er de studerende også en del af Odenses DNA. Derfor er det også en gruppe, som det er vigtigt for mig at være løbende i dialog med. Det kan være om boliger for studerende, men det kan ligeså vel være alle mulige andre aspekter omkring byudvikling, hvad et attraktivt arbejdsmarked indeholder, og i det hele taget hvad der skal til for at gøre Odense endnu bedre. Så jeg holder meget af at mødes med de studerende i mange forskellige sammenhænge.” – Peter Rahbæk Juel.

Vil man læse mere om Odenses vision indenfor boligområdet for bl.a. de studerende, henviser Peter Rahbæk til https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/boligstrategi, med henvisning til punkt 2 og 5 på side 9, hvor man kan finde relevant information om netop dette.

 

 

The following two tabs change content below.