Nyt Politik SIO Studiemiljø Studienævnet Syddanske Studerende Valg

Agoralisten vil skabe debat og øge stemmeprocenten til universitetsvalget

Der er kommet et nyt alternativ til Syddanske Studerende, når vi alle skal til stemmeurnerne den 27.-28. november. Agoralisten hedder den nye politiske organisation, som mener, at Syddanske studerende har sat sig for tungt på posterne til universitetsvalget. De vil nu til kamp for en større debat og en bedre repræsentation af de studerende.

 Så er det igen blevet tid til universitetsvalg på Syddansk Universitet.Du vidste måske ikke, at vi overhovedet havde valg, og hvad det er, vi vælger til, eller du havde glemt, at det var blevet tid til det igen. Noget, du måske i stedet har opdaget, er, at der er kommet en ny organisation på instituttet. Der dukker hele tiden opslag op på dit Facebook-feed fra nogle, der kalder sig Agoralisten. Du er måske ikke helt med på, hvad det er, men kan se, at det er studerende fra instituttet, der er med.

Lad os lige få basis på plads først. Den 27. til den 28. november er der valg på SDU. Ikke bare ét valg, men fire. Der er valg til Studienævnet, Institutrådet, Akademisk råd og SDUs bestyrelse.

I studienævnet sidder studerende, som varetager dine interesser i forhold til f.eks. meritansøgninger, dispensationer til eksamen og eksamensformer. I Institutrådet er det studiemiljøet på dit institut, der bliver diskuteret og taget beslutninger omkring. Det omhandler instituttets udvikling, organisering og økonomi. Tilsvarende på fakultetsniveau er det Akademisk råd, hvor der sidder studerende og undervisere og behandler økonomi, kvalitet i uddannelserne, samt miljø og trivsel. Til sidst har vi valget til SDUs bestyrelse, hvor det er universitetets interesser om uddannelses- og forskningsinstitution og strategiske retningslinjer, som de indvalgte studerende sidder med og har en indflydelse på.

Derfor er det ikke ligegyldigt, at du får sat de fire kryds den 27.-28 november. Ved at sætte disse kryds, sikrer du dig, at dine interesser som studerende bliver varetaget i alle fire organer.

Men hvad er Agoralisten for noget?

Det har indtil videre været sådan, at Syddanske Studerende har været den eneste organisation, som har repræsenteret alle studerende i de forskellige organer. Ved sidste valg var det kun kandidater fra Syddanske Studerende, som blev valgt ind i akademisk råd og bestyrelsen. Samtidig har stemmeprocent også været uhyggelig lav i mange år til valgene. Men det er slut nu!

Ida Bech Karlsen og Kenneth Skovly Larsen er hjernerne bag stiftelsen af den nye liste, som skal konkurrere side om side med Syddanske Studerende. Som vi lærer i komparativ politik, er konkurrencen om magten et krav, der går igen i flere demokratidefinitioner. Et krav, der ifølge Ida Bech og Kenneth Skovly mangler, når det kommer til universitetsvalgene. De studerende er efter deres mening ikke tvunget til at tage stilling, når det kun er én organisation, som stiller op.

”Der er ikke ret mange, som stemmer til universitetsvalget på trods af, at der er meget indflydelse at hente som studerende. Det er super ærgerligt, men vi tror, at en af årsagerne til det er, at der kun er én organisation, der stiller op. Så der er fredsvalg. De studerende bliver ikke tvunget til at tage stilling til, hvilken retning vores universitetet skal udvikle sig. Lige nu er studenterdemokratiet på SDU groft sagt et et partisystem. Det skal ikke være nogen kritik af Syddanske Studerende, det betyder bare, at de studerende ikke bliver tvunget til at interessere sig for studenterdemokratiet, udtaler Ida Bech om, hvad det var, der fik hende og Kenneth Skovly til at stifte Agoralisten.

Det var i deres øjne ikke nok bare at organisere en kampagne for at få valgdeltagelsen op. Det handlede også om at få sat gang i selve debatten på universitetet igen. Kickstarte demokratiet, der var gået ud af takt. Derfor har Ida Bech og Kenneth Skovly nu samlet 12 af deres medstuderende fra Institut for Statslundskab for at skabe et alternativ til Syddanske Studerende. De 12 kandidater stiller op fordelt ud over Institutrådet, Akademisk råd og bestyrelsen. Da vi går på et studie, hvor politik og demokratiskdebat er en stor del af studielivet i sig selv, så Ida Bech og Kenneth Skovly ikke nogen grund til Agoralisten også skulle omfatte studienævnet. Der er altid nogle engagerede, ansvarsfuld studerende klar, når der skal være valg til studienævnet. Kenneth Skovly heriblandt.

Vi er ikke så forskellige igen

Selvom den nye politiske organisation har taget navn efter tilholdsstedet fra Institut for Statskundskab, er det nu meningen, at Agoralisten også skal repræsentere de andre studerende på SDU. Ida Bech udtaler, at den primære grund for oprettelsen var for at give studenterdemokratiet livredende førstehjælp. Den sekundære handler i stedet om, at Agoralisten mener, de studerende bedre kan blive repræsenteret af dem, end de kan af Syddanske Studerende.

”Jeg tror ikke, at statskundskabsstuderende er så forskellige fra resten af de studerede på SDU. Jeg tror, vi går og tumler med mange af de samme problemer. Derudover kommer vi ikke udelukkende til at snakke på statskundskabsstuderendes vegne. Vi har planer om at lave baggrundsgrupper med studenterorganisationer fra hele fakultetet, og dem, vi kender fra andre fakulteter. Idealet er, at vi på et tidspunkt skal have flere kandidater fra de andre fakulteter med. Lige nu er det en start, og så satser vi på undervejs i valgkampen at få sparket en debat i gang. Det er klart, vi skal være meget opmærksom på, at hvis vi så bliver valgt ind, så skal vi også lytte til de andre foreninger og studerende på SDU”,udtaler Ida Bech reflekterende og forhåbningsfuldt.   

De har endnu ikke hørt noget fra Syddanske Studerende andet end, at de bakker op om projektets sigte om at øge stemmedeltagelsen og styrke debatten. I forhold til valgkampen mod Syddanske Studerende erkender Ida Bech, at der på nogle punkter nok kommer til at være overlap, da begge organisationer slår sig fast på at repræsentere de samme vælgere.

”Man skal stemme på Agoralisten, hvis man gerne vil stemme på nogen, som vil bringe kvalitet ind i repræsentation af de studerende. Vi kommer til at gøre det med dybe rødder i foreningerne og de studerende, som det drejer sig om. Vi alle sammen er nogen, der til dagligt beskæftiger os med studenterlivet på den ene eller anden måde. Mange af os sidder uddannelsesudvalget, i studienævnet eller er foreningsformænd. Vi har fingrene helt nede i studerendes daglig liv og de udfordringer, der er til hverdag. Den fornemmelse skal vi med i bestyrelsen og akademisk råd. Det er Agoralisten sigte,” lyder begrundelsen fra Ida Bech om, hvorfor det er bedre at stemme på dem fremfor Syddanske Studerende.

Om den generelle modtagelse blandt sine medstuderende udtrykker Ida Bech glædeligt, at de har fået rigtig mange positive og gode kommentarer, som giver dem blod på tanden. Der har, dog også været en enkelt i mellem, som ikke kunne se, hvorfor det er nødvendigt med listen, eller hvorfor SiO skal være inde over den.

Mega ærgerligt med interessekonflikten

Agoralisten bliver økonomisk støttet af SiO på Instituttet, og hvis valgkampen fører til pladser i nogle af organerne, skal Agoralisten også sidde med til koordineringsudvalgsmøderne. Der har dog været en mindre problematik angående de penge, som er blevet bevilliget af SiO. Til selve afstemning om bevillingen af penge til Agoralisten var der medlemmer af koordineringsudvalget, der ikke havde bekendtgjort, at de selv stillede op for Agoralisten, heriblandt SiOs formand, Vandkølerens formand, samt Samfundsbliks formand. Det er efterfølgende blevet kritiseret af de andre medlemmer af koordineringsudvalget. Ida Bech Karlsen har følgende at sige om den uheldige situation:

”I forhold til den konkrete afstemning om at bevillige pengene, var der nok en interessekonflikt. Vi har også haft vendt på det efterfølgende SiO-møde, at de personer, det drejede sig om, burde have bekendt kulør inden afstemningen. Det er mega ærgerligt, at vi ikke fik tænkt over det, men det har aldrig på nogen måde været et forsøg på at lave noget lyssky. Vi har simpelthen ikke tænkt over det. Det er ærgerligt. Det burde vi have tænkt over, og vi lægger os fladt ned og undskylder. ”

Den første sejr i hus

Valget er lige for døren, og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå den nystiftede organisation. Før valget overhovedet er sprunget ud, har dog Agoralisten allerede fejret deres første sejr. Efter offentliggørelsen af opstillingslisterne, stod det nemlig klart, at deres kandidater, Nina Olesen Fabius, Nina Aagaard L. Pedersen og Oscar Tøttrup Pedersen, alle tre er sikret pladser i institutrådet.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø