Nyt Politik SIO Studiemiljø

SiO siger undskyld

Dette indlæg er skrevet af SiOs formand Nina Aagaard L. Pedersen.

I torsdags blev Agora-listen valgt ind i SDU’s bestyrelse, Akademisk Råd, studienævnet og Institutrådet. Deres valgkampagne var støttet af midler fra SiO –  en ansøgning, der blev godkendt af koordineringsudvalget d. 23. oktober. Desværre foregik afstemningen ikke med den gennemsigtighed og ærlighed, som der ønskes og kræves i sådanne situationer.

 Mit ansigt har været med til at pryde Agora-listens valgplakater, da jeg havde valgt at stille op til institutrådet. Jeg valgte også at stemme til, hvorvidt Agora-listens ansøgning om støtte skulle godkendes eller ej til SiO-mødet. Det var forkert. Jeg sad og sidder med en interessekonflikt i denne sammenhæng, og derfor burde jeg have undladt at stemme. Det er mit overordnede ansvar som SiO-formand, at de økonomiske ansøgninger af SiO’s midler bliver forvaltet på bedste demokratiske vis af både mig og resten af koordineringsudvalget. Det blev Agora-listens ansøgning ikke. Det undskylder jeg for og lærer af fejlen. Agora-listens ansøgning på 3000 kr. blev godkendt koordineringsudvalget, og hverken min eller andre opstillede kandidaters stemme var afgørende for ansøgningens godkendelse.

Da en stor del af SiO’s midler kommer fra medlemmernes kontingenter, fortjener medlemmerne også at høre om processen bag de brugte midler. Det har aldrig været med intentioner om at handle bag nogens ryg, og slet ikke at det skulle opfattes på den måde.

Her kunne jeg stoppe fortællingen, men jeg fortsætter lidt endnu. For statskundskabsstudiet er en rygtebørs, men hvor kunne vi lære meget af at snakke og diskutere sammen frem for om hinanden.

SiO’s økonomiske midler plejer stort set udelukkende at gå til foreningernes arrangementer, der har til formål at støtte et aktivt studiemiljø. Agora-listens ansøgning har været til formål at støtte valgkampagnen til de forskellige organer i studenterpolitikken. Dette er ikke i strid med SiO’s vedtægter, da det netop er studenterdemokratiet, der er undtagelsen i om støtten må have et politisk formål.

I min optik støtter Agora-listen også det aktive studiemiljø. Specielt hvis det måles i antal ophængte plakater i både Agora og på resten af SDU.

 Disse ovenstående forklaringer skal forstås som en afmystificering af SiO, for det trænger vi til. Faktisk er SiO’s møder åbne for alle SiO’s medlemmer, medmindre anden beslutning træffes af koordineringsudvalget. Hvis man har interesse i at sidde med i diskussionerne, skal man være velkommen til at deltage i næste SiO-møde.

Glædelig jul og må julefreden sænke sig over os alle.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø