Nyt SIO Studiemiljø

Nye tiltag skal skabe mere gennemsigtighed i SiO

Vi nærmer os den tiltrængte juleferie og snart sænker julefreden sig over vores kære institut. Det kommer oven på nogle uger med en masse debat om den nye forening, Agoralisten. Hver en side er efterhånden blevet vendt i debatten, som til sidst endte ud med en officiel undskyld fra SiO-formanden, Nina Aagaard L. Pedersen og en udredning fra de implicerede parter.

I Nina Aagaards øjne er bevillingssagen et overstået kapitel, og hun vil hellere beskæftige sig med, hvad vi kan gøre for at undgå det i fremtiden i stedet for at blive ved med at diskutere noget, der er sket. Det er fortid, og nu skal vi videre.

I SiO har man lyttet til kritikken. Der bliver derfor arbejdet på at gøre SiO og møderne i koordineringsudvalget mere gennemsigtige for den enkelte studerende. Det er dog i forvejen sådan, at alle medlemmer af SiO gerne må møde op til koordineringsudvalgsmøderne og deltage i debatten, også selvom man ikke er med i nogen forening. 

Realiteten er nu en anden, og Nina Aagaard har ikke i sin tid som formand oplevet, at der kommer andre studerende til møderne, end dem, der sidder i foreningsbestyrelserne eller er årgangsrepræsentanter. 

”Der er en kultur med, at man ikke møder op, hvis man ikke er en del af en bestyrelse eller årgangsrepræsentant. Folk må rigtig gerne komme og diskutere med, hvis man er nysgerrig på, hvad det er, der foregår. Man er også velkommen til at komme med vedtægtsændringer til generalforsamlingen i april,” lyder det forhåbningsfuldt fra Nina Aagaard.  

Grundet denne kultur vil Nina Aagaard gerne bruge årgangsrepræsentanterne noget mere til at synliggøre og afmystificere SiO. De studerende skal oplyses mere om de muligheder, de har for at have medindflydelse i, hvad der sker på instituttet. 

Udover at skabe større bevidsthed hos de studerende om deres muligheder for at deltage i SiO-møderne, bliver der i bestyrelsen også arbejdet på at etablere en hjemmeside. Den skal skabe en bedre forståelse af, hvad SiO laver og øge gennemsigtigheden. Her vil man finde referater og bevillingsansøgninger fra SiO-møderne, samt generel information om, hvad SiO er for en størrelse, og hvem der sidder i koordineringsudvalget. 

Ingen skjulte intentioner

Nina Aagaard kan sagtens forstå, at man kunne få en opfattelse af, at hun og andre i koordineringsudvalget stemte for egen vindingsskyld. Hun lægger vægt på, at hun først meldte sit kandidatur til Agoralisten en uge efter mødet, hvor der blev stemt for, at Agoralisten skulle bevilliges 3000 kr. Inden da støttede hun ifølge hende selv blot forslaget på samme vis, som for eksempel næstformanden Kasper Johnsen, der ikke er en del af Agoralisten.Det var med intentionen om at styrke studielivet og miljøet for de studerende.

”Der har aldrig været nogen intentionen om at gå bag nogens ryg eller handle med skjulte hensigter. Set i bagklogskabens lys har det selvfølgelig været forkert. Det skal der ikke herske nogen tvivl om, men i øjeblikket, vi sad der, var der ingen forkerte hensigter, med det, vi gjorde,” udtaler Nina Aagaard bestemt. Hun lægger særlig tryk på, at det var hendes eget initiativ, som hun tog efter mødet var afholdt

Som debatten gik, indså Nina Aagaard, at det ikke var alle, der delte den samme opfattelse af sagens gang som hende. Det førte derfor til, at hun den 3. december fik bragt en undskyldning i Skaberstaten. Den var nødvendig, fordi de studerende havde ret til at høre, hvad der var sket, men også fordi hun synes, der var nogen, der skulle tage noget ansvar. Der var også et behov for at komme med et svar på den underskriftindsamling, der blev oprettet i dagene efter valget. 

”Jeg siger ikke, at min artikel i Skaberstaten er den objektive sandhed, det er min fortolkning af, hvad der er sket. Ligesådan med underskriftindsamlingen, som er en anden side af sagen. Det fremgik desværre bare ikke tydeligt, at det er en anden vinkel på sagen,”udtaler Nina Aagaard.   

Hun kan sagtens forstå den utilfredshed, som underskriftindsamlingen afspejlede, men hun synes dog ikke, at den kan iklæde sig at være den fulde objektive sandhed. Det er én tolkning af sagen, der ifølge Nina Aagaard tillægger de implicerede personer nogle bestemte intentioner, som Nina Aagaard ikke kan genkende. 

Nye drømme

Når det kommer til de fremtidige udsigter, så er SiO på vej et rigtig spændende sted hen. Økonomien er i top, og der er et stærkt grundlag for en masse interessante og lærerige arrangementer for de studerende. Efter generalforsamlingen til april, bliver det dog uden Nina Aaggard bag roret i SiO. Hun har nogle andre drømme, der skal nås, og bekendte, som har sagt til hende, at hun ikke kan det hele på en gang. 

”Det er ikke på grund af debatten om bevillingen, jeg træder af. Det er fordi jeg har nogle andre drømme omkring foreningslivet, som trækker i min tid. Det er ikke noget, som I kommer til at høre mere om lige nu, men noget jeg vil kæmpe for, efter jeg er trådt af som formand engang til april,” udtaler Nina Aagaard med sikkerhed i stemmen. 

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø