DJØF Nyt SIO Studiemiljø

SiO forhandler med Djøf Studerende om fremtidigt økonomisk samarbejde

I disse dage er SiO og Djøf Studerende ved at forhandle en aftale på plads, der kan tilføre foreningslivet på instituttet en økonomisk bonus på 9.280 kr. i 2019. Aftalen var næsten kommet på plads, da det juridiske kontor på instituttet, måtte sætte det i bero, grundet ordlyden af et punkt i kontrakten.  

Billedet tilhører djoef.dk

Det var med et smil på læben, da koordineringsudvalget i SiO kunne gå på juleferie efter sidste møde i december. De kunne glæde sig over, at der stadig var masser af penge i kassen, hvilket har været en mangel tidligere. Det betød, at foreningerne kunne se frem til et produktivt forår, hvor det ikke var pengene, der skulle holde dem fra at lave fede arrangementer.  

Smilet blev kun bredere, da SiO-formanden Nina Aagaard kunne deklarere, at hun var i forhandlinger med Djøf Studerende angående et samarbejde, der kunne resultere i en forøgelse af SiOs pengebeholdning på yderligere 9.280 kr. 

I slutningen af januar måned så aftalen næsten ud til at være i hus og underskrevet, da det juridiske kontor på instituttet i sidste uge skred ind. Samarbejdet mellem SiO og Djøf, var ellers blevet clearet og godkendt af studieleder, Morten Kallestrup. 

Årsagen til, at det juridiske kontor må udskyde den endelig indgåelse af aftalen, er ordlyden af et punkt i kontrakten. Det omhandler en forudsætning for samarbejdet, der lyder på, at Djøf Studerende skal være SiOs eneste faste, faglige partner. 

Det er et problem, da SiO ikke må indgå eksklusive aftale med foreninger eller organisationer, der ekskludere andre. Ordlyden skal ifølge Nina Aagaard, ændres en smule, så SiO ikke binder sig til kun at må samarbejde med Djøf. Hvis ændringen går igennem, kan aftalen godkendes og samarbejdet indgås. 

Det er Emma Helbo, næstformand i Djøf Studerende, som repræsenterer Djøf i forhandlingerne og hun ser ingen grund til, at aftalen ikke bliver til noget. Det ser positivt ud og ændringen ser indtil videre ud til at kunne gennemføres.

Andre betingelser  

Hvis aftalen bliver indgået, vil SiO også skulle skrive under på andre betingelser for et kommende samarbejde. 

Det fremgår af den nuværende kontrakt, som Skaberstaten har indsigt i, at SiO skriver under på, at samarbejdets formål er at sikre vedvarende varetagelse af de studenter politiske interesser og sikre værdiskabende arrangementer, for Djøf Studerendes medlemmer, samt at synliggøre Djøf Studerendes engagement på studiestedet. 

Spørgsmålet er derfor, om det betyder, at pengene ikke må bruges på værdiskabende arrangementer for studerende, der ikke er medlem af Djøf. 

Skaberstaten har været i en skriftlig korrespondance med Djøf Studerendes næstformand, Emma Helbo, der svarer følgende til spørgsmålet:

”Den økonomiske understøttelse er i forhold til foreningens generelle fundament. Hvad man bruger pengene på, er helt op til foreningen selv. Nogle bruger det på arrangementer, generel vedligeholdelse eller en lidt bedre julefrokost. Det blander vi os ikke i, da foreningen bedst selv råder over disse penge. Derfor skal de penge samarbejdsforeningen modtager i forbindelse med samarbejdet IKKE forveksles med de penge, man kan søge i aktivitetspuljen. Her kan man som bekendt søge midler til både lukkede og åbne arrangementer. Dermed nej, SiO behøver ikke udelukke studerende, der ikke Djøf medlemmer.”

Aktivitetspuljen, som Emma Helbo refererer til, er en pulje på 925.000 kr. Den kan søges af alle medlemmer af Djøf Studerende. Man kan enten søge som forening, Djøf Netværk eller som ad-hoc frivillig, enkelt personer/mindre grupper, som ikke nødvendigvis søger igen.

Hvis det er lukket arrangementer kun for djøf-medlemmer, kan der bevilges optil 200 kr. per deltager, hvis de er åbne er det 100 kr. Det er primært netværkspiloterne i den pågældende studie by, der står for udvælgelsen. Så udover de 9.280 kr., kan SiO og de andre foreninger søge flere penge fra denne aktivitetspulje. 

Vi spurgte Nina Aagaard, om SiO har tænkt sig at udelukke studerende, der ikke er medlemmer af Djøf, fra arrangementer betalt med Djøf pengene. Hun svarede hertil:

”Nej, det tænker jeg ikke. Jeg blev medlem af Djøf i december. Hvordan skal de også tjekke det? Vi ved jo heller ikke, hvem der er medlemmer af Djøf.”

Et synligt samarbejde

I et andet punkt i kontrakten fremgår det, at foreningen har et ansvar for at synliggøre et generelt partnerskab med Djøf Studerende, når der afholdes arrangementer eller aktiviteter. Vi har spurgt Nina Aagaard til, hvordan hun har tænkt, SiO skal leve op til ansvaret:

”Djøf har ikke sagt noget eksplicit omkring det. De vil bare gerne have det generelt, og i og med at jeg ikke tænker pengene skal bruges på arrangementer, kunne det være, at vores dagsordenen til SiO-møderne kommer til at indeholde et lille Djøf-logo. Det kan også være, der skal stå ”Støttet af Djøf Studerende” på den hjemmeside, som jeg godt kan tænke mig. Det er ikke fordi, at der skal være et lille reklameindslag, hver gang vi holder møde.”

Til spørgsmålet om hvordan Djøf ønsker foreningen skal synliggøre deres partnerskab, svarer Emma Helbo:

”Vi ønsker naturligvis, at SiO sætter pris på samarbejdet og dermed ønsker at vise det for omverdenen. Det kan ske på mange forskellige måder. Det kan være igennem en naturlig omtale af Djøf, banner, eller anden reklame. Der er ikke noget krav om, at SiO skal have Djøf-logoer over det hele. Generelt handler det om, at foreningen er stolt af deres samarbejde med Djøf Studerende og har lyst til at vise det, men i hvilken grad og hvordan, bestemmer man selv.” 

Hvis alt går som planlagt

Der afholdes i dag SiO-møde kl. 12, hvor der er lagt op til en snak om, hvad pengene skal bruges på, hvis aftalen kommer i hus og pengene ind på kontoen. Koordineringsudvalget skal i fællesskab blive enige om dette, men det holder ikke Nina Aagaard fra at tage en ønskeliste med til mødet. 

Det største ønske for Nina Aagaard er oprettelsen SiOs egen hjemmeside. En ide, som hun allerede før jul har luftet og så som en nødvendighed, særligt efter bevillingssagen, hvor SiO blev anklaget for ikke at være gennemsigtige nok. Derfor skal en hjemmeside give den almene studerende nemmere adgang til SiOs dagsordener og budgetter.

Udover hjemmesiden vil Nina Aagaard gerne forkæle de aktive foreningsfolk, som lægger en masse tid og kræfter i foreningerne og til koordineringsudvalgsmøderne. Forkælesen kan blandt andet nydes igennem indtagelsen kaffe og kage serveret til SiO-møderne.  

Man kan fristes til at sige, at kaffe og kage til SiO-møderne kun vil være en forkælelse for medlemmerne af koordinationsudvalget. Nina Aagaard påpeger dog, at alle studerende, der er medlem af SiO, altid er velkommen til at komme forbi og deltage i møderne. 

Listen af ønsker fra Nina Aagaard er længere endnu og indbefatter et banner til alle foreninger med deres eget navn på, samt planer om at holde en fest for alle SiO-medlemmer engang i foråret, lidt i stil a la julefrokosten. 

Om alt dette bliver til noget, må vi vente at se. Indtil da må SiO afvente svar fra Djøf og håbe på, at de går med til den lille ændring i kontrakten. 

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø