Nyt

En ny generation tager over i SiO-bestyrelsen

Til venstre: Jonas Ravn, Kasper Paulsen og Silas Toftemark

Tavsheden lagde sig som en dyne over rummet, da der tirsdag den 23. april skulle findes en ny bestyrelse til SiO. Nedstirringskonkurrencen blev dog aflyst, da Silas Toftemark fra 2. semester frivilligt rakte hånden i vejret og som den eneste stillede op til posten som formand. Akkompagneret blev han af sine to studiekammerater, Jonas Ravn og Kasper Paulsen, som indtog posten som næstformand og kasserer. 

28 SiO-medlemmer var der mødt op tirsdag den 23. april til den årlige generalforsamling, hvor den stod på en ordenligt omgang vedtægtsændringer. Derudover skulle den nye bestyrelse findes, da den daværende ikke agtede at genopstille. Inden mødet så det ud til at blive den mest nervepirrende del, da ingen på forhånd havde meldt deres kandidatur til nogen af posterne. 

Mødet startede ud med en årsberetning af den nu daværende formand Nina Aagaard, som lagde ud med en tale, om alle de grå hår hun havde fået i sin tid som formand i SiO. Man kunne frygte, at det slog den sidste motivation ihjel blandt de fremmødte til at melde sig impulsivt til posten.

Om hårsnakken reelt skræmte nogen rundt om bordet til ikke at melde sig og i stedet kigge ekstra dybt ned i kaffekoppen, kan vi kun gisne om. Spændende var det, da der skulle vælges ny bestyrelse, og stilheden sænkede sig over den lille forsamling. Den larmende tavshed blev med ét brudt af et kollektivt lettelsens suk, da Silas Toftemark løftede armen i vejret.

En (næsten) uafhængig bestyrelse

Den før så stumme forsamling blev nu blødt op af kritiske spørgsmål til den impulsive kandidat. Silas Toftemark startede sin salgstale med et personligt synspunkt om, hvor vigtigt det er at SiOs bestyrelse er uafhængig fra andre foreninger. En stikpille til den daværende bestyrelse, hvor alle tre medlemmer var med i enten Vandkøleren eller FUS. 

Det viste sig at være lidt af et selvmål, da Silas Toftemark er valgt ind i Rustursforeningen, hvilket kom til at fremstå lidt hyklerisk efter hans uafhængighedstale. Han blev dog forsøgt reddet af Narmer Fogh, forhenværende SiO-formand, der pointerede, at Rustursforeningen ikke søger midler hos SiO.

De andre foreningsmedlemmer forholdt sig også kritisk til Silas Toftemarks vision om at bevare et højt deltagerantal til foreningsarrangementer hele året. Der er ifølge ham en tendens til, at de studerende ikke er lige så motiveret til at komme i forårssemesteret. En vision, som nogle i forsamlingen synes, var for ukonkret. 

Silas Toftemark kan sagtes forstå de kritiske miner fra de tilstedeværende foreningsbestyrelser. Han anfægter ikke, at foreningerne lægger en masse tid og kræfter i deres arrangementer. Han ønsker blot, at der kommer en kultur, hvor der er flere studerende, der møder op. Det skal helst være sådan, at det ikke kun er foreningens egne medlemmer, der sidder på deltagerpladserne. Om hans vision udtaler daværende formand Nina Aagaard:

 Jeg er enig med Silas i, at der kan gøres meget mere. De primære gæster til arrangementerne er de studerende på første årgang af bachelordelen, og de får desværre en brat opvågning og går et skridt op i sværhedsgrad, når de begynder på 2. semester. Ligeledes har det være kutyme, at foreningerne lige skulle vågne op til dåd igen efter en lang eksamensperiode, som gør, at alle lever i en fokuseret studieboble. I år har det været usædvanligt med meget få arrangementer i februar og marts, og der kan bestemt godt tænkes i baner, hvor man kan få gjort op med det. 

Silas Toftemark tror også på, at et større engagement i foreningslivet kan gøre en ende på ensomheden hos den enkelte studerende. I relation til det mener han, at et større netværk hos den enkelte kan mindske følelsen af stress. Silas Toftemark udtaler:

Hvis du har et større socialt fællesskab på studiet, gør det også, at du har flere ligesindede. Det kan i sidste ende gøre, at du føler dig mindre stresset, når du har et større netværk og har flere mennesker at spørge til råds. 

Bevillingssagen vækkes til live

Selvom den daværende bestyrelse ikke genopstillede, havde de ikke spildt deres sidste tid for enden af bordet. Størstedelen af mødet gik med at gennemgå, vedtage eller nedlægge alle de vedtægtsændringer, bestyrelsen havde foreslået. En stor del af disse ændringer betød blot, at almene normer i koordineringsudvalget nu blev formelle paragraffer i vedtægterne.

Størstedelen af vedtægtsændringerne blev stemt igennem uden større indvendinger. Det gjaldt dog ikke for de ændringer, der blev lavet i forhold til stemmeproceduren i koordineringsudvalget.

Som konsekvens af bevillingssagen i november sidste år blev der nedsat en gruppe af de involverede parter, der skulle udfærdige en udredning, som endegyldigt skulle lukke sagen. I udredningen fremgår det, at der til den netop afholdte generalforsamling skulle udarbejdes nye og klarere retningslinjer for inhabilitet hos koordineringsudvalgs medlemmer:

Der blev også fremlagt nye vedtægtsændringer, men de var ifølge Narmer Fogh, medforfatter til udredningen og stifter af underskiftindsamlingen omkring bevillingssagen, ikke fyldestgørende nok. Han synes, det var stærkt kritisabelt, at de nye vedtægtsændringer om inhabilitet ikke forholdte sig til fremtidige opstillede partilister fra instituttet, der vil søge penge hos SiO. 

I en skriftlig kommentar til Skaberstaten skriver Narmer Fogh:

Jeg er ærgerlig over, at de nye stemmeprocedureregler ikke afspejler udredningens formål, nemlig at komme alletvivlsomme afstemninger til livs. 

Med tvivlsomme afstemninger, mener jeg afstemninger, hvor et af SiO’s koordineringsudvalgsmedlemmer deltager, på trods af, at der kan herske tvivl om hvorvidt medlemmet er inhabilt i afstemningen (grundet interessekonflikter), og på den baggrund egentlig ikke skulle have mulighed for at deltage i afstemningen. 

De nye inhabilitetsregler kommer, ifølge mig, ikke dette problem til livs, og lever derfor ikke op til et af udredningens væsentligste formål. Den afgående SiO-formand har derfor ikke helt levet op til det ansvar, hun tog på sig, da udredningen i sagen om Agoralisten blev forfattet og godkendt.

Når det er sagt, er afstemningsreglerne blevet klarere, hvilket er ganske positivt. Desuden er der på næste generalforsamling mulighed for at få specificeret reglerne for inhabilitet i endnu højere grad, og det vil jeg klart opfordre den nuværende bestyrelse til få gjort.

Narmer Fogh medgiver, at det er et fortolkningsspørgsmål, og at det i sidste ende kan komme den daværende bestyrelse til gode. Han er dog fortsat skeptisk, taget af situationen i efteråret 2018 i betragtning. I forhold til den tiltalte kritik har nu forhenværende SiO-formand Nina Aagaard udtalt følgende i sagen:

Alle har haft mulighed for at sende forslag til vedtægtsændringer ind. Ligeledes har alle haft mulighed for at læse vores forslag til vedtægtsændringer og komme med modbud. Det er der ingen, der har gjort. Vi har imødekommet de vedtægtsændringer, som vi har fundet nødvendige – og faktisk præcis det vi havde fokus på i udredningen.

Nina Aagaard refererer til den specifikke formulering i udredningen og mener, bestyrelsen har levet fuldt ud op til det, der står: 

Hvis ikke en hel ny paragraf om stemmeprocedure imødekommer dette, så ved jeg ikke, hvad der gør. 

Hun beklager, at der ikke var mere tid til generalforsamlingen til at debattere det yderligere, men henviser til, at der først er universitetsvalg om halvandet år. Det betyder, at den nye bestyrelse kan nå at tilføje justeringer eller flere retningslinjer til SiOs generalforsamling næste år, hvis man mener, der er behov for det.

Nina Aagaard virker irriteret over, at bevillingssagen stadig forfølger hende den sidste tid som formand, da hun slutter sin skriftlige kommentar af:   

Det er meget sigende, at mange af dem, der råbte højest i november hverken er kommet med vedtægtsforslag eller mødt op til generalforsamlingen. De er ikke tilstede, når det i virkeligheden gælder. Det kunne jo tyde på, at de faktisk var ligeglade, og mest af alt bare godt kunne lide diskussionen, som de statskundskabere vi er.

Om der skal yderligere justeringer af de nye retningslinjer for inhabilitet, svarer den nye formand Silas Toftemark:

Nu har den tidligere bestyrelse lavet et stort stykke arbejde med alle de vedtægtsændringer, og det, synes jeg, er godt klaret af dem. De har brugt meget tid og ressourcer, og det skal vi værdsætte. Til næste år skal der måske tilføjes lidt ekstra til de retningslinjer, der er om inhabilitet i koordinationsudvalget.  

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø