Bachelorprojekt Faglighed Nyt Studiemiljø

‘Årets Bachelor’ 2019: Freja Mokkelbost har ikke tænkt sig at stoppe lige foreløbelig

Hvert år skal ”Årets bedste bachelorafhandling” uddeles, og i 2019 faldt valget på Freja Mokkelbost og hendes afhandling om, hvordan distribueret ledelse påvirker indre motivation med behovsopfyldelse som medierende faktor, der er blevet undersøgt på folkeskolen. Prisen blev overrakt af viceinstitutleder Morten Kallestrup, fredag d. 4. oktober, på en dag, hvor Årets bedste speciale også skulle overrækkes. Men hvordan skriver man så god en bacheloropgave? Hvor finder man inspiration? Det har Skaberstaten sat sig ned og snakket med Freja om.

Hvorfor lige den opgave?

Hvorfor valgte du lige netop det her emne? 

“Jeg valgte dette emne, fordi jeg fik vækket min interesse for offentlige organisationer og ledelse i faget offentlig forvaltning og organisation på 5. semester. Vi havde nogle forelæsninger om forskellige typer ledelse i offentlige organisationer, og her fandt jeg interesse i ledelse og medarbejdermotivation. Jeg læste bogen ”Ledelse i offentlige og private organisationer” af Poul Aaes Nielsen mfl., der var min daværende forelæser, og her stiftede jeg bekendtskab med distribueret ledelse. Det fremstod dog som et område, der endnu manglede viden på, og gennem en litteratursøgning og et kig i Ledelseskommissionens rapport ”Sæt borgerne først”, kom jeg frem til at skrive om, i hvilket omfang distribueret ledelse påvirkede medarbejdernes oplevelse af autonomi, kompetence og samhørighed, og om det havde betydning for deres indre motivation”.

Så det er også her, gennem undervisningen, at du fik inspiration til dit projekt? 

“Ja både og. Jeg fik vækket min nysgerrighed gennem undervisningen, og det var så herefter, at jeg selv begyndte at undersøge, hvad jeg kunne bidrage med. Det er dog værd at nævne, at det altså godt kan være svært og frustrerende at skulle finde et emne, men jo mere man læser, jo tydeligere bliver det, hvor man kan bidrage med noget. Dog ikke sagt at man skal genopfinde den dybe tallerken, men som oftest skal man lige læse sig ind i en type litteratur, inden emnet er på plads, og det kan tage sin (frustrerende) tid”.

Er det noget, du også har tænkt dig at fortsætte med, nu hvor du skal skrive dit speciale på et tidspunkt? 

“Ja, jeg har bestemt ikke mistet interessen for offentlig forvaltning og alle de elementer af det, som man kan beskæftige sig med. Jeg har valgt sporet ”Politisk rådgivning og styring”, og her er en stor del af fokus på netop offentlig forvaltning.”

Lige det ekstra

Ved du selv, hvad det var, der gjorde dit projekt så godt?

“Jeg tror, at det er svært at komme med et entydigt svar på, hvorfor det lige var, at jeg fik kåringen. Jeg tror som udgangspunkt, at der er rigtig mange gode bachelorafhandlinger, og derfor er det måske også på marginalen, at min opgave har adskilt sig. Jeg brugte noget metode, der lå udenfor pensum, og jeg tror til dels, at det man kan blive belønnet, hvis man tør kaste sig ud i noget nyt”. 

Hvilke råd har du til dem, der skal til at skrive bachelor næste semester? 

“Jeg tror, at det bedste råd jeg kan give, er at finde noget, som man interesserer sig for og tage udgangspunkt i det. Man sidder med sin opgave længe, så man skal have lysten til at undersøge netop det emne, som man har valgt. Derudover tror jeg sådan set kun, at jeg kan bidrage til det, som man ellers hører fra sine undervisere om, at man skal strukturere sin tid. Personligt kom jeg relativt tidligt i gang, og det gjorde, at jeg sad med opgaven 2-3 dage i ugen, så jeg slap for at kæmpe dag og nat den sidste måned. I det forløb jeg var i ved Sune Welling og Mette Kjærgaard Thomsen, hvor Mette var min vejleder, skulle vi have kollektiv vejledning i februar måned og tale om vores ideer. Det var medvirkende til, at jeg allerede kom i gang i februar måned, hvor jeg startede min litteratursøgning og fik indsnævret mit felt. Så det pres der var fra de kollektive vejledninger, var helt sikkert med til at få mig tidligt i gang”.

Hvilken rolle har vejledningen spillet i dit projekt?

“Min oplevelse er, at vejledningsforløbet er meget vigtigt for skriveprocessen, og jeg fik forventningsafstemt med Mette, således at hun vidste, hvad det var, jeg gerne ville og omvendt. Det er jo sådan, at man kan forvente, at man får det igen, som man selv giver. Hvis man møder velforberedt op og med nogle spørgsmål, som vejlederen har kunne læse forinden vejledningen, så får man meget mere ud af vejledningen. Det hænger så også sammen med, at mit primære råd vil være at lytte til sin vejleder, også selvom det betyder, at man skal gå tilbage og lave en del af sin opgave om. Det færdige produkt bliver bare bedre, hvis man er villig til at omstille sig. Mette var som vejleder desuden meget grundig, udfordrende og en god sparringspartner, der gjorde, at jeg fik rigtig meget ud af forløbet – både til selve bachelorafhandlingen, men også til fremtiden”.

Fremtiden 

Når du engang er færdig med din kandidat, hvad vil du så gerne lave? 

“Ja, nu skal specialet jo lige skrives først, men når jeg engang er færdig, så håber jeg på, at jeg får et job, som jeg er passioneret for. Jeg har ikke nogen forventninger til en specifik arbejdsplads, men i og med at jeg har interesse inden for den offentlige forvaltning, så håber jeg da helt sikkert på, at jeg kan finde en spændende stilling i det kommunale eventuelt. Dog håber jeg på, at jeg i løbet af mine næste to år på kandidaten udvikler mig endnu mere, og jeg måske finder den niche, som lige passer til mig. Indtil da vil jeg nyde de sidste par år som studerende, med alt hvad det indebærer”.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)