Nyt SIO Studiemiljø

Der er lagt op til reformation i SIO

Tirsdag d. 22. oktober 2019, kommer årets første ekstraordinære generalforsamling i SIO, hvor der skal drøftes vedtægtsændringer. Der er blevet indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, efter at flere medlemmer af SIO har sat spørgsmålstegn ved reglerne for årgangsrepræsentanterne.

Førhen har det altid hedet sig at der skulle vælges to årgangsrepræsentanter fra hver årgang på bacheloren, og to for hele kandidaten. Dette har der været en del forvirring omkring, da man derfor nemt fik udelukket de samfundsfagsstuderende. Samtidigt havde der også været en del forvirring om hvem der havde stemmeret, og hvem der ikke havde. Dette er der en del der nu vil lave om på, på den kommende generalforsamling. Her vil man foreslå at lave om i vedtægterne, sådan at hver årgang vælger op til tre årgangsrepræsentanter fra hver årgang på bacheloren (maksimalt to fra statskundskab), og op til to årgangs repræsentanter på hver årgang af kandidaten. Samtidigt bliver det forslået at hver årgang har én stemme hver, og at kandidatuddannelsen har én stemme for begge årgange. Hele vedtægtsændringen er vedlagt i bunden af artiklen.

Vigtigheden af en generalforsamling

Formanden for SIO, Silas Toftemark, havde følgende at sige om vigtigheden af den kommende generalforsamling: ”Den ekstraordinære generalforsamling er et samlet ønske fra koordineringsusvalget og har til formål at ændre vedtægterne med henblik på, at kunne udvide antallet af årgangsrepræsentanter. Der har været et ønske fra uddannelsesudvalget, at samfundsfagsstuderende er bedre repræsenteret, så der fremover ønskes at være mulighed for at vælge tre årgangsrepræsentanter pr. årgang. Her skal en af disse være forbeholdt en samfundsfagsstuderende. I samme omgang ændrer vi antallet af årgangsrepræsentanter på kandidatuddannelsen, så der kan være to på hver årgang. Samtidig ønskes der at de bliver mere ligestillet med bachelorårgange, så alle årgange hver har en stemme til koordineringsudvalgsmøderne. Hvilket også skaber en mere ligelig fordeling mellem antallet af stemmer i foreningerne og på årgangene. Dette er blevet skævvredet en smule, da både Silba og Vandkøleren har fået stemmeret til møderne”.

”Den ekstraordinære generalforsamling er et samlet ønske fra koordineringsusvalget og har til formål at ændre vedtægterne med henblik på, at kunne udvide antallet af årgangsrepræsentanter. – Silas Toftemark

Vigtig Info

Denne kommende generalforsamling er åben for alle der ønsker at deltage, men det vil kun være medlemmer af SIO der har stemmeret. Nedenfor er vedlagt et link til Facebook begivenheden og de forslåede vedtægtsændringer.

Facebook link: https://www.facebook.com/events/315160896021982/

Vedtægtsændringer:

Ændring af $ 5.2.
2 årgangsrepræsentanter udpeges på hver årgang på bachelordelen og op til 2 årgangsrepræsentanter udpeges på kandidatdelen på Institut for Statskundskab (op til i alt 8 medlemmer). Hver årgang har sammenlagt en stemme. For kandidatstuderende er der én fælles stemme for de to årgange.
Skiftes ud med:
Op til 3 årgangsrepræsentanter udpeges på hver årgang af bachelordelen. Maksimalt 2 fra statskundskab, og op til to årgangsrepræsentanter udpeges på hver årgang af kandidatdelen. (op til i alt 13 medlemmer) Hver årgang har sammenlagt en stemme.
Ændring af $ 9.1
Der vælges op til 8 årgangsrepræsentanter jf. §5.2.
Skiftes ud med:
Der vælges op til 13 årgangsrepræsentanter jf. $5.2

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)