Faglighed Månedens Holdning Nyt Studiemiljø

Månedens Holdning: Kære medstuderende, ønsker du feedback? Husk at bruge de muligheder, du allerede har!

Dette læserbrev afspejler hverken Skaberstaten eller institutu for statskunfskabs holdning. Dette Indlæg er udelukkende skrevet af læseten.

Af Ida Bech Karlsen, samfundsfagsstuderende (7. semester) samt næstformand og studenterrepræsentant i Akademisk Råd (SAMF)

Når jeg drager til møde i Akademisk råd for at repræsentere mine medstuderende, er opgaven klar: først og fremmest at få sat uddannelse på dagsordenen, hvor forskning ellers fylder langt mest – men også at opfange og kommentere det, når de mere forsknings-tunge diskussioner kan få betydning for studerende og for kvaliteten af vores uddannelse.

Det sidste er særligt tilfældet i diskussionerne om det nye normkatalog, som sætter rammer for undervisernes fordeling af arbejdstimer til fx undervisning og vejledning – og som desværre betyder mindre tid til individuel vejledning og feedback.

Det er netop feedback – og vi studerendes ønske herom – jeg vil koncentrere mig om her. Feedback er ved hvert eneste universitetsvalg et centralt emne for de opstillede studenterorganisationer. Det var også sidste efterår en central mærkesag for AGORA-Listen, som jeg selv er valgt for. Dertil kommer, at jeg ofte hører frustrationen fra mine medstuderende her på instituttet, over at der efter et helt semesters fordybelse og dygtiggørelse blot tikker en karakter ind på Selvbetjeningen nogle uger efter eksamen. Den frustration deler jeg, og jeg er en af dem, der tror på, at vi lærer mere af feedback end af en karakter alene. Kampen for mere og bedre feedback er vigtig, og jeg og mine to studenterkollegaer har den for øje hver gang vi går til møde i Akademisk råd.

At kunne give mine medstuderende god og brugbar feedback på opgaver er da også væsentlig del af min glæde ved at være instruktor på instituttet. Det er dog er kommet bag på mig, at der ikke er flere, der benytter sig af de ekstra muligheder for netop at få feedback, der bliver givet på særligt bachelordelen. Her tænker jeg blandt andet på muligheden for at aflevere frivillige opgaver i både Almen – og Sammenlignende statskundskab.

Det skal nævnes her, at jeg oplever mine medstuderende som både velforberedte, flittige og med et stort ønske som dygtiggøre sig. Herom skal der ikke herske tvivl. Men når jeg som instruktor sidder klar ved mailboksen og modtager opgaver fra ikke engang en tredjedel af de studerende, jeg er instruktor for – og ved at tallet var endnu lavere sidste efterår – kan jeg ikke lade være med at tænke, at man som studerende misser en oplagt mulighed for at få netop den feedback, vi ellers hele tiden efterspørger. Jeg vil endda vove at påstå, at dén feedback, som gives undervejs – mens man er ved at dygtiggøre sig i faget – er mere brugbar end når faget er slut, og man for længst har lagt bøgerne på hylden og vendt snuden mod sommerferie eller politikuge.

Derfor, kære medstuderende, brug de muligheder for feedback, I allerede har! Skriv de frivillige opgaver. Omfavn peer-reviews i International politik. Spørg hvis I er tvivl om, hvad jeres Metode 2-instruktor har skrevet om jeres obligatoriske opgave på et ellers rimelig upersonligt stykke papir, der bliver udleveret til forelæsningen. Udnyt enhver mulighed.

Dette er ikke en løftet pegefinger. Det er ej heller min mening at sige, at kampen for feedback i Akademisk råd giver mindre mening – selvom argumentet om, at ”vi jo kan starte med at bruge de muligheder, vi allerede har” ville være ét, vi studenterrepræsentanter sagtens kunne møde. Selvfølgelig skal vi fortsat arbejde aktivt for mere og bedre feedback på eksamener og opgaver. Vi skal sætte det eksplicit på dagsordenen, og vi skal råbe højt, når andre diskussioner og beslutninger på fakultetet risikerer at gå ud over vores muligheder for feedback. Og det er en tørn, jeg gerne tager som studenterrepræsentant.

Dette er i stedet en kærlig, men kraftig opfordring til at bruge de muligheder for feedback, som instituttet allerede giver os.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)