Nyt

Kampvalg til studienævnet: Her er de fire kandidater

I år er der kampvalg på Statskundskab, når der i den kommende uge er valg til Studienævnet. Fire meget forskellige kandidater har meldt sig på banen. Sksberstaten har sat kandidaterne stævne og bringer her et overblik over holdninger og mærkesager. Læs med og find ud af, hvem der bedst kan repræsentere dig i Studienævnet.

Frederik vil finde den bedst mulige løsning for alle parter

22-årige Frederik Bast Phillip fra 3. semester er kompromissøgende og vil kæmpe for at forbedre og optimere fagligheden.
Frederik vil gerne vælges til Studienævnet for at få indflydelse på, hvordan uddannelsen er bygget op og fungerer. Han tror på, at det kan gøres meget bedre end i dag.

– Selvom der er sket en masse gode ting de seneste par år, for eksempel den nye opbygning på kandidaten, så er der stadig et rigtig godt stykke i mål. Og det vil jeg gerne bidrage til, pointerer han.

Han er ikke i tvivl om, at de fleste kan sætte sig ind i og forstå meritansøgninger og dispensationer, men han håber, at han kan bidrage med at finde nogle kompromisser, der tilgodeser både studerende, undervisere og universitetet.

– Det er min erfaring, at det er meget bedre at være konstruktiv og dialogsøgende, end det er at sidde og slå i bordet og råbe op, fortæller han.

Frederik mener, at Studienævnet er et vigtigt, men også et lidt overset organ og sammenligner det med Europa-Parlamentet.

– Arbejdet i Studienævnet er ikke særligt kendt. Det er ikke noget vi overhovedet snakker om, fordi tingene sker så langsomt, men det er noget, der påvirker rigtig mange ting, siger han og uddyber, – jeg tror, det er vigtigt, at vi som studerende bliver bedre til, i forvejen, at se problemer i fagbeskrivelserne, der ligger et år ud i fremtiden, sådan at vi ikke står med det, når vi er midt i forløbene.

Han nævner blandt andet mødekravet til Offentlig Politik på 5. semester, som en ting, han personligt synes, er tosset og ønsker at lave om på. Generelt håber han på, at han med en plads i Studienævnet kan være opmærksom på lignende ting og fange dem i opløbet.

Den allervigtigste målsætning for Frederik er dog at få forbedret fagligheden på SDU, og at give folk en grund til at vælge SDU fremfor Aarhus og København.

Et mål, som han vil opnå gennem dialog og kompromis.

– Hvis vi gerne vil ændre nogen ting, så skal vi være gode til at snakke ind i, hvorfor beslutningerne ikke bare er gode for de studerende, men også hjælper underviserne i deres arbejde.

Michael ser på Studienævnets sager med friske briller

23-årige Michael Christian Andersen fra 1. semester meldte sig som kandidat, så snart han hørte om Studienævnets funktioner.

– Jeg vil gerne være med til at løfte kvaliteten på uddannelsen og udarbejde fagbeskrivelserne, forklarer han.

For Michael er det vigtigt, at alt det, fagene indeholder, er tydeligt og bliver oplyst til de studerende, så de ikke er i tvivl om uddannelsens indhold. Han vil gerne være et tydeligt og sikkert bindeled mellem de studerende og dem, der udformer uddannelsen og de enkelte fag.

Studenterrepræsentationen i Studienævnet var faktisk medvirkende til, at Michael endte med at læse Statskundskab på netop SDU.

–Studienævnet, hvor man som studerende har mulighed for at gå ind og spæde til og hjælpe til med beskrivelser og lignende, var faktisk en af grundene til, at jeg valgte SDU, fortæller han.

Efter at Michael er startet på SDU, er det blevet tydeligt for ham, at der er ret meget konkurrence mellem de forskellige universiteters statskundskabsuddannelser, og han vil gerne være til at fremhæve SDU’s fordele. Med sit kandidatur til Studienævnet, han har et klart mål om at være med til at sikre, at Statskundskab på SDU er en skarp konkurrent til de andre universiteter.

Han ved dog godt, at han som 1. semesterstuderende stadigvæk er ret ny i butikken, men han mener, at det kan være en fordel, hvis han bliver valgt.

– Jeg tror på, at det er fordel, at jeg kan se på de hele med friske briller. Som ny studerende ser jeg muligvis det hele fra en mindre farvet, eller i hvert tilfælde ny synsvinkel, uddyber han.

Katrine tilfører nuancer og medfølelse til arbejdet i Studienævnet

23-årige Katrine Bruun Rasmussen fra 5. semester er den eneste garvede kandidat, der stiller op. Katrine har det seneste år siddet i Studienævnet, en post, som hun slet ikke er færdig med endnu.
– Jeg kunne rigtig godt tænke sig at få en periode mere. Vi har en hel masse spændende ting i gang lige nu, som jeg rigtig gerne vil føre videre og gøre færdig, forklarer hun.

Blandt de ting, hun følger særligt tæt, er udrulningen af den nye kandidatordning og implementeringen af FN’s verdensmål på SDU. Men det allervigtigste for Katrine er, at hun kan være med til at tilføre nogle nuancer og noget medfølelse i de sager, der behandles i Studienævnet.

Interessen for Studienævnet startede faktisk oprindeligt med, at hun selv brugte Studienævnet i forbindelse med en dispensationssag. Her opstod en naturlig interesse for at hjælpe og tilføre noget forståelse for de studerendes situationer.

– Vi har utroligt mange livshistorier igennem Studienævnet, og det er ikke altid, at man kan forholde sig koldt og fagligt til det, understreger hun. – Som studenterrepræsentant, så er det jo, i ordets rene betydning, meningen, at jeg skal repræsentere de studerende. Både i det store perspektiv med fagbeskrivelser og evalueringer, men også helt nede i dispensationssagerne. Her kan jeg bidrage med nogle nuancer og noget medkærlighed.

Katrine håber meget på, at hun, som den eneste kandidat, der har siddet der før, kan få lov at fortsætte som repræsentant.

– Jeg har en naturligt en hel masse erfaring og ved, hvordan det fungerer, og så glæder jeg mig lidt til at kunne lære en ny op, siger hun smilende.

Interessen for arbejdet i Studienævnet er faktisk så stor, at hun sammen med sin nuværende medrepræsentant, Kenneth Skovly, er i gang med at lave et undervisningshæfte til kommende medlemmer af Studienævnene på de forskellige fakulteter. Hæftet skal forhåbentligt være en form for rettesnor, så de studerende ved, hvad Studienævnet på SDU er for en størrelse.

Den vigtigste motivation for Katrine er dog først og fremmest, at hun brænder for at få gjort noget, hjulpet nogen og gjort en forskel.

– Jeg er mere en, der gør noget, end en der siger noget, slår hun fast.

Silas sætter altid den studerende først

20-årige Silas Lønborg fra 3. semester vil arbejde for, at undervisningen kommer først, og at den bliver så god som mulig for alle de studerende. Derfor stiller han op til Studienævnet.
Han ser sig selv, som den kandidat, der brænder mest for at varetage de studerendes interesser.

–Selvfølgeligt skal man altid forsøge at søge kompromisser, men jeg er måske mindre kompromissøgende. Jeg vil altid forsøge at gøre, hvad der er bedst for den studerende. Jeg vil altid varetage den studerendes interesser først, fastslår han.

Selv har han ingen direkte erfaringer med afgørelser i Studienævnet, men han kender flere, der har søgt og fået dispensation, så han ved, hvor vigtige Studienævnets funktioner er. Han har da også en klar plan for, hvordan han vil bruge sin indflydelse.

Silas vil gerne vælges til Studienævnet for at sikre, at den enkelte studerende får undervisning på den mest optimale måde. Han vægter især indflydelse på fagbeskrivelserne, når han forklarer om, hvorfor han har meldt sig som kandidat.

– Jeg mener, at mange af fagbeskrivelserne og nogle af fagene godt kan forbedres og strammes op, fortæller han. – Fagene skal gøres bedst mulige.

Ønsket om at få indflydelse på fagbeskrivelserne bunder blandt andet i nogle af de erfaringer, han selv har gjort sig på studiet. Han forklarer, at han for eksempel helt konkret har et ønske om at ændre strukturen i faget ”Metode 3”.

– Vi har lige haft et Metode 3-forløb, som var meget rodet. Jeg oplevede, at der var store forskelle mellem holdende, i mængden af feedback og i formalia og så videre. Det vil jeg for eksempel meget gerne lave om på til fremtidige studerende.

Silas ser først og fremmest universitetet som en undervisningsinstitution. Altså et sted hvor undervisningen og de studerendes læring kommer i første række.

– Derfor vil jeg kæmpe for, at undervisningen skal komme først og være bedst mulig for de studerende. Os alle sammen, afslutter han.

The following two tabs change content below.

Skaberstaten

Nyeste indlæg af Skaberstaten (se alle)