Nyt

Nyvalgt i studienævnet: PolitikUgen er forældet


Der er allerede sket mange ting i det nye år, men én ting der formentlig er gået de flestes næser forbi, er at det nye studienævn er trådt sammen og er blevet konstitueret. Skaberstaten har fundet tid mellem eksamener og semesterstart til at snakke med Frederik Bast Phillip, om det første studienævnsmøde, hans tanker om uddannelsen og hans planer for arbejdet i nævnet.

”På mange måder er det business as usual. Behandlingen af sager om dispensation, merit mv. fortsætter ufortrødent, og de studerende får den hjælp de fortjener og har brug for.”

Studienævnet behandler en gang om måneden de mange sager der kommer over bordet, og det er ikke unormalt at der i løbet af et år bliver behandlet mange hundrede sager.

Hvordan er det at skulle sætte sig ind i så mange af dine medstuderendes situationer over så kort tid?
”Det tager selvfølgelig noget tid, men ofte er det ikke en svær beslutning. Hvis f.eks. en studerende dispensation for sygdom, er en lægeerklæring typisk nok til at jeg ikke stiller flere spørgsmål. Andre gange må man grave dybere, men som regel er det en nem beslutning. Jeg har ingen interesse i at folk bliver forsinket i deres studie eller får mindre selvbestemmelse over deres valgfag.”

Udover at behandle personsagerne er det studienævnet som i sidste ende godkender studieordninger og fagbeskrivelserne. Frederik stillede op for at øge kvaliteten af uddannelserne og derfor fagbeskrivelserne, hvor han selv mener der er nok at tage fat på.

Hvad er det første du vil tage fat på i gennemgangen som kommer her til foråret?
”Jeg har en rimelig lang ønskeliste med til møderne. Hvis jeg skal komme med et eksempel der er aktuelt, ville jeg pege på Politik-Ugen. Politik-Ugen eksemplificerer den kløft der til tider opstår mellem vores tingenes realitet og vores idealers potentiale. Det er på trods af at jeg på mange måder synes at Politik-Ugens idé grundlæggende er den rigtige.”

Hvad ved Politik-Ugen er det som du mener er rigtigt?
”Ved at kombinere teoretisk viden med et praktisk approach kan man give de studerende en forsmag på arbejdet i den virkelige verden og dermed give SDU’ere værdifuld erfaring og et forspring på jobmarkedet. Det er tanker jeg mener grundlæggende allerede ligger i Politik-Ugens ånd, og som institutledelsen korrekt nok har set der er en efterspørgsel for. Det manifesterer sig i den nye kandidat studieordning. Politik-Ugen lever bare ikke ofte til sit potentiale.”

Hvorfor mener du den ikke gør det, og har du at bakke det op med?
”For at være lidt kantet, må jeg sige at jeg nærmest ikke ved hvor jeg skal starte, men for det første har hele setup’et en masse uheldige konsekvenser. Når man placerer politikugen i starten af semesteret, skader det den reelle studiestart på 2. og 4. semester. Når man placerer en opgave der forventes skrevet over weekenden p.ba. Af 400 siders pensum, kommer de studerende til at gøre en af to ting; enten møder de dårligt forberedt op til den faktiske undervisning, eller half-ass’er selve Politik-Ugen. Jeg tror alt for mange skriver opgaven på den tid der går mellem at opgaven bliver udleveret og dørene på LA-Bar åbner.”

Men det har vel ikke så meget med potentialet at gøre?
”Nej, det er snarere en konsekvens. Roden til udfordringen er, at der lige nu er 5 ECTS-point som i yderste konsekvens forspilder en uvurderlig mulighed for læring. Her mener jeg personligt man fjerne Politik-Ugen og indføre et faktisk fag der kan forberede os studerende bedre til fremtiden. Lad os kalde det praktisk statskundskab, som man kan have over et helt semester i stedet for at gøre det halvt i en mørk vinteruge. Det ville med det samme give statskundskabsstuderende et bedre redskab i hånden når de skal ud og søge job side om side med folk fra AU og KU.”

Kunne man ikke bruge de 5 ECTS-point på mange andre ting?
”Det kunne man afgjort! Man kunne med fordel styrke metodeforløbet så der er bedre tid og flere midler til de mange ting vi skal igennem, eller opkvalificere på områder der afgjort er vigtige i de jobs vi har udsigt til at få, som f.eks. forvaltning eller økonomi. Når jeg siger praktisk statskundskab er det fordi at det allerede er et fokus for ledelsen. Det her iboende i den nuværende Politik-Uge og den spritnye studieordning for kandidaten. Ledelsen skal med andre ord have rigtig gode argumenter for hvorfor vi ikke skal afskaffe en Politik-Uge som er håbløst forældet.”

Har du gjort dig nogen tanker om hvordan det bliver til realitet?
“Det starter med at sprede idéen, jo flere som hører om idéen og bakker om den, jo bedre odds har vi i studienævnet for at få instituttet med på idéen. Dernæst handler det om at bringe det op på det næste møde i Uddannelsesudvalget, og kæmpe for at ændringerne bliver noteret næste gang vi skal ændre studieordningen. Det er desværre ikke noget der sker over natten, men jeg kommer til at give den hele armen”.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)