Nyt

Tips og tricks til en medieforbruger

Som studerende på Statskundskab, Samfundsfag eller en af de andre politologiske uddannelser har man ofte et stort forbrug af medier og nyhedsstof. Noget er frit tilgængeligt på mediernes egne hjemmesider, mens andet er forbeholdt dem, der køber avisen eller har abonnement til websitet. Der er dog en anden mulighed. Vi har alle gennem universitetet adgang […]

Nyt

Du tør ikke sige din mening

Af Mark Venborg Eriksen Eksamen er ovre. Et nyt semester står klar. Det betyder også en ny sæson for Skaberstaten. Med et par slidte flosker kan man sige, at vi er et medie i rivende udvikling, der hele tiden forsøger at forbedre sig. Planen er, at udvide vores menings- og debat-afdeling. Du skal have mulighed […]

Nyt

Rustursforeningen søger nye tutorer

Statskundskabs absolut mest populære forening søger i skrivende stund nye medlemmer, der skal bære det ærefulde erhverv, at være tutor for den kommende årgang. Rustursforeningen består på nuværende tidspunkt kun af den såkaldte styregruppe, og skal derfor finde omkring 16 nye ansigter til den kommende sæson. Formanden Philip Eldal Johansen, Anette Ferslev Bojsen, Nikoline Damsgaard […]

Nyt

Lønstigninger får negativ effekt

Forskning fra 2008 viser, at den politiske kvalitet falder, når man sætter lønnen til politikere op Den 5. januar kunne dagbladet Politiken fortælle, at de danske politikere har udsigt til betragtelige lønstigninger. Oplysningen fik Politiken fra et læk i det kommissorium, der er nedsat med det formål at reformere reglerne for løn og efter-vederlag – […]

Nyt

Tredagesregel spænder ben

Eksamen er over os, og det er som altid en periode forbundet med mange følelser. Netop derfor er det for mange vigtigt at have styr på eksamenstidspunkter. Som det står i reglerne, skal den studerende kende sit præcise eksamenstidspunkt senest tre hverdage før første mulige eksamensdag. 3. semestersstuderende venter i denne tid på at få […]

Nyt

Uklar kommunikation om kandidat-”valg”fag

I forlængelse af Studienævnets initiativ til fremtidigt at indføre frivillige fagpakker på kandidatuddannelsen på Statskundskab, ønsker Skaberstaten at lave en side til de studerende, som forhåbentlig kan gøre det mere overskueligt at planlægge og lave en strategi for sin kandidat – gerne allerede i slutningen af ens bachelor. Siden findes her I den forbindelse har […]

Nyt

Den unødvendige drukkultur

Vores rusture er næsten alkoholfrie. Færre og færre studerende – herunder især kandidatstuderende – dukker op til studiefesterne, og benyttelsen af universitets Fredagsbar er heller ikke særlig højt. Betyder det, at druk-kulturen på Statskundskab er truet? Og i givet fald, er det, så noget vores studerende mener er en positiv eller negativ udvikling? Mens djoefbladet.dk […]

Nyt

Mulige justeringer af fremdriftsreformen, men…

Tidligere i år blev der udformet en politisk aftale om justering af nogle områder i fremdriftsreformen. Aftalen blev indgået bredt, men den mangler stadig at blive behandlet og vedtaget i Folketinget. Enhver lempelse af fremdriftsreformen vil nok blive mødt med jubel fra mange studerende, men det ser ikke ud til, at der vil blive rokket […]

Nyt

Regler spænder ben for overdragelse af mandat

Nu er der endelig truffet en afgørelse i sagen om Kasper Horsteds overdragelse af den studienævnsplads han vandt i november. På trods af underskrifter fra alle opstillede kandidater, var det ikke muligt at overdrage mandatet til Kenneth Skovly Larsen. Skaberstaten kunne for tre uger siden berette, at Kasper Horsted ønskede at overdrage sin plads til Kenneth […]

Nyt

Karrieredagen viste fremtidens muligheder

Instituttet afholdte onsdag kandidat-, speciale- og karriereoplæg på Agora. Klokken 15:30 stod fem tidligere studerende fra instituttet klar til at fortælle om deres respektive job og karriereveje efter endt uddannelse. Det helt generelle fokus ved arrangementet var, hvordan man som nyuddannet kunne komme ind på arbejdsmarkedet, og hvilke forberedelser, man kunne gøre sig. Én af oplægsholderne var Rasmus Scheelke, […]

Nyt Studienævnet

Nyt feedback-system introduceres i IP

Når 4. semester studerende møder efter Politik-ugen til februar, bliver det på jomfruelig jord. De introduceres både for et nyt økonomifag og et nyt feedback-system. “Peer-evaluation kan man vel kalde det”, fortæller studieleder Christian Elmelund og beskriver, at de studerende i fremtiden skal overtage bedømmelsesrollen fra instruktorerne. “Når man afleverer en opgave, går den ud til fem […]

Nyt

Karriere- og kandidat-dag på Statskundskab og Samfundsfag

Der bliver afholdt tre arrangementer den 9. december for både bachelor- og kandidat-studerende Hvilke kandidatuddannelser har jeg adgang til som bachelor i statskundskab eller samfundsfag? Og hvad kan jeg bruge min uddannelse til? Kom og hør om institutternes uddannelser og mød nogle kandidater fra instituttet, der vil fortælle om, hvordan de har tilrettelagt deres uddannelse […]