Kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen i Statskundskab på SDU emmer af valgfrihed. Men det kommer med en pris. Skaberstaten giver dig her en omfattende, men pædagogisk gennemgang af, hvilke krav til sammensætning du skal være opmærksom på at opfylde.

Point og fag

En kandidatuddannelse i statskundskab indeholder 120 ECTS point, som fordeler sig således:
Politologiske valgfag                   Minimum          60 ECTS
Valgfrie fag                                    Maksimalt         20 ECTS
Metodefag                                     Minimum          10 ECTS
Speciale                                                                      30 ECTS

Alle fag, der udbydes på uddannelser under Studienævn for Statskundskab, er politologiske valgfag. Fag fra andre institutter kan godkendes af studienævnet, hvis nævnet finder belæg for det. Mindst 30 point af disse skal komme fra fag medseminaropgave som eksamen – en eksamensopgave med vejleder og selvvalgt problemstilling. En valgfri opgave, hvor man ikke følger et fag sideløbende, kan erstatte en af seminaropgaverne.

Det er som bekendt muligt at tage et praktikforløb. Det er muligt at få 20 point til formålet, hvoraf man kan bruge 10 point fra puljen med seminaropgaver. Så tager man på et praktikforløb, skal man kun have 20 point (svarende til to fag). Valgfrie fag er, som navnet antyder, valgfrie, men også i en bredere forstand. Det er nemlig muligt at tage fag på andre institutter og fakulteter end vores eget. Men tager man et praktikforløb bruges 10 point af disse til , og der vil derfor kun være 10 point tilbage til et valgfrit fag.

Med hensyn til metodefag er definitionen forholdsvis bred. Det vil sige, at handler faget om kvantitative metoder, kvalitative metoder, forskningsdesign eller specialisere metoder, vil de blive accepteret som et metodefag.

Mindst 40 ects af kandidatuddannelsen skal være bedømt med ekstern censur, hvoraf specialet giver 30 ECTS. Højst 30 point må være med bestået/ikke bestået.

Fagpakker og fremdriftsreform

Som fremdriftsreformen er formuleret nu, skal studerende ved danske universiteter indkassere 60 ECTS point årligt. Den kendsgerning kombineret med de førnævnte krav og muligheder komplicerer valget af fag og derfor udformningen af uddannelsen.

Før reformen kunne den studerende nøjes med én eller to fag per semester og på den måde udvælge de fag, der passede ind både med hensyn til regler og interesser.

Studienævnet har i et forsøg på at dæmme op for problemerne præsenteret såkaldte fagpakker der primært er rettet mod 3. semester. Disse vil indeholde fag, der tilgodeser de stillede krav, med det formål at valgfriheden er større på de andre semestre