Nyt studienævn

”Jeg kunne godt tænke mig Danmarks bedste uddannelse i Statskundskab og Samfundsfag”

Tirsdag den 28. november til onsdag den 29. november er der studienævnsvalg på SDU. Et valg, som har en stor indflydelse på din daglige gang på studiet. På Statskundskab bliver det ekstra spændende, da der er tre kandidater, som kæmper om to pladser i studienævnet. Der er lagt op til et godt gammeldags kampvalg! Men […]

Nyt studienævn

”Jeg bestræber mig virkelig på at være lyttende”

Tirsdag den 28. november til onsdag den 29. november er der studienævnsvalg på SDU. Et valg, som har en stor indflydelse på din daglige gang på studiet. På Statskundskab bliver det ekstra spændende, da der er tre kandidater, som kæmper om to pladser i studienævnet. Der er lagt op til et godt gammeldags kampvalg! Men […]

Nyt studienævn

”Jeg har helt enormt meget kærlighed”

Tirsdag den 28. november til onsdag den 29. november er der studienævnsvalg på SDU. Et valg, som har en stor indflydelse på din daglige gang på studiet. På Statskundskab bliver det ekstra spændende, da der er tre kandidater, som kæmper om to pladser i studienævnet. Der er lagt op til et godt gammeldags kampvalg! Men […]

Nyt Studienævnet

”Vi er jo totalt grønne”

Dispensationen deler vandene på Institut for Statskundskab. Formanden for IntRpol, Narmer Fogh, synes, det er en rigtig ærgerlig situation, at de studerende på 1. semester ikke har noget frimodul.  1. semester-studerende, Signe Stokholm, er glad for, at studienævnet tog hensyn til de nye studerende. Hun har både et forenings- og studieliv uden større problemer. Det […]

Nyt SIO Studienævnet

Dispensation får konsekvenser for 1. semesters foreningsliv!

Studienævnet har fået dispensation til at fjerne undervisningsfrit modul om tirsdagen kl. 12-14 for 1. semester studerende på Statskundskab. Hensynet er til de studerendes studieliv, men det kan have konsekvenser for deres foreningsliv. Studienævnet stod i sensommeren over for et svært valg, da de skulle godkende de nye studerendes skema. Universitetet er udsat for at […]

Nyt

Uddannelsesudvalg skal oprettes

Studielederen har besluttet at oprette uddannelsesudvalg for hvert studie, der er repræsenteret i studienævnet. Udvalgene skal sikre, at de studerende på alle uddannelser bliver hørt i det nye studienævn. Selvom fakultetet ikke vil sætte midler af til det, har studielederen for Statskundskab, Morten Kallestrup, valgt at oprette uddannelsesudvalg. Læs: Prodekan: Ny studienævnsstruktur giver fordele  Et […]

Studienævnet

Nyt ansigt i Studienævnet

De studerende har stemt. Stemmerne er talt op og resultatet offentliggjort. Mads Svold er blevet den nye repræsentant i studienævnet for Statskundskab. En plads han tiltræder i januar 2017 og skal besidde i det næste års tid. Det spændende bliver nu, om vi som studerende på instituttet, kommer til at mærke en forskel? Mads Svold […]

Nyt

Rokader i studienævnet

Studienævnet har fået ny næstformand. Kasper Horsted, der blev valgt ind i november sidste år har fået posten. Ud over det normale arbejde i studienævnet, er det næstformandens job sammen med formanden at sidde med dispensationssager. Studienævnet er det demokratiske organ for uddannelserne Statskundskab, Samfundsfag, MOSIL og welfare studies. Her afholdes møder ca. en gang […]

Nyt Studienævnet

Nyt feedback-system introduceres i IP

Når 4. semester studerende møder efter Politik-ugen til februar, bliver det på jomfruelig jord. De introduceres både for et nyt økonomifag og et nyt feedback-system. “Peer-evaluation kan man vel kalde det”, fortæller studieleder Christian Elmelund og beskriver, at de studerende i fremtiden skal overtage bedømmelsesrollen fra instruktorerne. “Når man afleverer en opgave, går den ud til fem […]

Nyt Studienævnet

Studienævnet indfører fagpakker

Fra næste efterår er det muligt at vælge en såkaldt fagpakke på sin kandidatuddannelse på Statskundskab. Det bliver en samling af fag med en overordnet politologisk fællesnævner. ”Studienævnet har indført frivillige fagpakker i studieordningen. De skal indeholde tre fag – det er tre fag, der giver mening i forhold til hinanden – det giver mulighed […]

Nyt Studienævnet

Instituttet indstiller forslag til universitetet

Fakulteterne har bedt institutterne kigge nærmere på resultaterne af den store studiemiljøundersøgelse, der fandt sted i marts i år. Godt 45% af universitetets heltidsstuderende fandt tid til at svare på spørgsmålene. Læs mere om studiemiljøundersøgelsen Direktionen har ikke mulighed for at grave i hvert enkelt af de besvarede spørgeskemaer. Det er derfor institutternes opgave at indstille forslag […]

Nyt Studienævnet

Valg til Studienævnet nærmer sig

Få har glemt de hektiske uger for et år siden, hvor hele universitet var klædt i valgfarver og flæsk. Nu er tiden så atter kommet til valg, dog i et mindre omfang. Studerende ved Institut for Statskundskab skal således finde repræsentanter til Studienævnet. Studienævn på Statskundskab beslutter alt angående uddannelsen i Statskundskab og Samfundsfag. Her skal […]