Studienævnet – Hvad er det?

Valg til studienævnet den 27. -28. november 2018

Studienævnet er det organ på instituttet, som tager sig af udvikling, kvalitetssikring, udfordringer og ansøgninger fra studerende på studierne. Efter den nye studienævnsstruktur er der kommet en større teknisk/administrativ opgave i studienævnet end tidligere, men det er stadig meget vigtigt arbejde, som finder sted.
Vi tager os af og behandler mange vigtige ting såsom studieordninger, som kan betragtes som ansættelseskontrakten mellem universitetet og den enkelte studerende. Vi behandler evalueringer fra studerende og undervisere, så vi kan se, hvor der er tilfredshed, og hvor der findes udfordringer. Dette handler vi så på. Jeg kan nævne som eksempel, at der nu undervises på dansk i halvdelen af EPP, og at der fra næste semester er adskilt eksamen i makroøkonomidelen og politikdelen.

Det er opgaver, som tager tid, og som ikke kan lade sig gøre over en nat. Derfor har jeg brugt utrolig lang tid på dette. Vi behandler ligeledes læseplaner (skema) og eksamensplaner til nogens store glæde og andres store sorg. Derudover tager vi os af ansøgninger fra studerende om alt fra merit, udlandsophold, 4. eksamensforsøg, framelding af fag, særlige prøvevilkår og meget andet. Vi har ansvaret, og afgørelsen er hos studienævnet om disse ansøgninger kan imødekommes eller skal afvises.

Vi får enorm stor indflydelse på en persons liv, da disse ansøgninger har stor betydning for den enkelte. Det er en stor glæde at kunne hjælpe en studerende til at fuldføre uddannelsen, men lige så stor nedtur er det også at skulle smide en medstuderende ud eller læse om, hvordan ens medstuderende har kræft, bliver udsat for det ene eller andet, eller har været udsat for ting som er dybt tragisk.

Det er derfor vigtigt, at du stemmer til studienævnsvalget den 27. og 28. november. Det er her, du har den direkte mulighed for at vælge hvilke studerende, som skal repræsentere dig og dine medstuderende på instituttet og kæmpe for jeres bedste på studiet. Disse har muligheden for at gå videre med og handle på de ting, som du er utilfreds (eller tilfreds med), uden du selv behøver stå for skud. De varetager dine og dine medstuderendes interesser, og derfor er det vigtigt!

Kenneth Skovly Larsen
Næstformand for Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske studier.