Valg til Studienævnet 2015

Valget til studienævnet 2015 afholdes den 24.-25. november. På denne side kan du orientere dig om, hvem kandidaterne er, og hvad de hver især står for.

Du kan læse alt om valget 2015 på SDU her. Endvidere kan du finde kandidater, stillere og eventuelle lister her.


Camilla Voigt Arends
 Statskundskab, 5. semester

Camilla Voigt billedeJeg er 22 år gammel og bosat her i Odense. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, men flyttede i forbindelse med studiestart. Jeg stiller op til Studienævnet, fordi jeg gerne vil være med til at påvirke den samfundsvidenskabelige uddannelse, så den bliver endnu bedre for de studerende, end den allerede er. Derudover vil jeg være med til at sikre, de studerende bliver hørt og får den bedste behandling i forbindelse med merit- og dispensationsansøgninger. Studienævnet er også med til at udvikle den samfundsvidenskabelige uddannelse. I øjeblikket er der ved at ske en stor udvikling af uddannelsen, men der er stadig nogle elementer, der ikke fungerer. F.eks. har der været nogle problemer med, at de studerende på kandidaten selv skal sikre, at de har de typer opgaver og eksamener der påkræves, hvilket kan give problemer.  Bl.a. dette vil jeg gerne være med til at ændre, så vi sikrer, at alle får den bedst mulige uddannelse her på SDU. Som studerende synes jeg, det er vigtigt at tilkendegive sine erfaringer og holdninger i forbindelse med egen studietid, så uddannelsen fortsat kan udvikles i den rigtige retning. Vælges jeg ind, vil jeg gøre, hvad jeg kan for at tilgodese de studerenes interesser!


Christoffer Ejlebæk EnggaardChristoffer billede
Statskundskab, 1. Semester

Jeg hedder Christoffer, er 21 år og bor på en gård lidt uden for Odense (men flytter dog snart ind til storbyen). Jeg stiller op til Studienævnet, fordi jeg ønsker at engagere mig i studiet og udformningen af dette. Jeg har altid ment, at det er vigtigt at tage del i samfundet omkring mig, og for tiden må studiet bestemt betegnes som den vigtigste del af det samfund, jeg bevæger mig i.

Jeg er typen, som altid mener, at ting må kunne lade sig gøre. Problemer er ikke til for at blive bevaret som for at blive løst; hvis en studerende har en sag, som skal for studienævnet, vil jeg altid være villig til at kigge på problematikken og gøre mit for, at den studerende kan gå tilfreds derfra. Regler skal være til for de studerende, ikke imod dem.

Jeg håber på din stemme!


Güray Baba
Statskundskab, 5. Semester

Güray Baba billedeDet skal gøres muligt at opnå fuld 30 ECTS for praktikophold under kandidaten, hvor det i dag er maks. 20 ECTS.

De nuværende praktikrettigheder på SDU statskundskab er endda begrænset sammenlignet med Københavns- og Aarhus universitet, som begge tilbyder 30 ECTS for et praktikophold. På SDU er man desværre nødsaget til enten at læse et fag ved siden af sit praktikophold, tage et af de få sommerfag eller fuldføre 40 ECTS på et forrige semester. De ringe praktikrettigheder skal endda ses ved, at det ikke er alle bosiddende i Odense der kan få et praktiksted geografisk nær dem, hvor pendling derfor kan risikeres. Det er absolut ingen faglig nødvendighed at begrænse vores praktikrettigheder og pådutte flere krav end de andre universiteter. Jeg foreslår, at man skal kunne erstatte 20 ECTS af de hårde krav om obligatoriske 30 ECTS seminarfag over til praktik, hvor man i dag kun kan erstatte maks. 10 ECTS til praktik.


Kasper Hosted Hansen
Statskundskab, 3. Semester

Kasper Hosted billedeMit navn er Kasper Horsted Hansen, jeg er 22 år og går på 3. semester. Jeg læser statskundskab, fordi politik og samfundet er nogle af min helt store interesser. Statskundskab på Syddansk Universitet er i rivende udvikling. Studiet er i den faglige superliga, og mange studerende er indskrevet. Netop den udvikling og kvalitet vil jeg med plads i studienævnet gerne bidrage til og bevare.

Jeg har konkret 3 mærkesager, jeg vil kæmpe for.
Fornuftig overgang fra Makro- og mikroøkonomi til Økonomiske PrincipperVi skal sikre, at de studerende bliver hørt, og holde instituttet til ansvar, så den faglige kvalitet ikke forringes pga. den nye studiestruktur.
Flere fag på kandidatenAntallet af fag på kandidaten er for få. Det er svært at specialisere sig og mange studerende flytter til KU og AU. Vi skal have oprettet flere fag for at fastholde kandidatstuderende – det er en investering der tjener sig hjem!
Afskaf multiplechoice-prøven i Comparative PoliticsHvordan kan det være rimeligt, at ens eksamenspræsentation skal være baseret på held?

Jeg håber på din stemme til valg til studienævnet. Like endelig min FB page ”Horsted i studienævnet”. Her findes mere information om mine mærkesager.
Med ønske om godt universitetsvalg!


Zivile Petronyte
Comparative Public Policy and Welfare Studies, 3. semester

Zivile Petronyte billedeMost of the students in the Comparative Public Policy and Welfare Studies programme are internationals. It is very important for the concerns and issues of international students to be heard as they tend to experience more challenges when studying in a new environment. Work of the previous Student Representatives showed, that the voice of the international students can be heard and be able to change traditional ways of thinking.

I have been a student representative for the
Welfare study programme since August 2015 and I wish to continue my position.

My main goals for the upcoming term are:
– Improving the quality of the study programme – attention to course evaluation process and student opinion should play a major role.
– Staying up to date on the master thesis process due to the Study Progress Reform by being a part on the discussion and implementation of the change, keeping students updated and informed.
– Making the Study Board more visible and bringing it closer to students.


Kenneth Skovly Larsen
Statskundskab 3.semester 

KennethÅbenhed. Jeg ønsker mere åbenhed i forhold til studienævnet. Det er desværre ikke alle, der ved, hvor meget de beslutninger, der tages i studienævnet, påvirker vores uddannelse.

Teori til praksis. Vi får utrolig meget spændende og nyttig viden under vores tid på studiet, men jeg føler, at vi i lavere grad får omdannet teori til praksis. Jeg ønsker mig, at der bliver bedre mulighed, for at bruge det vi lærer til noget virkeligt. I nogen fag bliver det allerede gjort – såsom metode 3. Men at udbrede det mere med eksempelvis case-arbejde, som er stillet af aftagerpanelet for statskundskab, fordi de netop ved, hvad der skal bruges i praksis. Vi har teorien med, så med sådan et samarbejde vil vi både være bedre rustet til når vi er færdige på studiet og dygtigere til at omsætte vores viden til praksis.

En god overgang til nye fag. Næste semester opstår der et nyt fag på 4.semester, som ikke har eksisteret før. Jeg ønsker, der sker en god overgang til faget, med høj inddragelse af studerende, undervisere og studienævnet, så opstarten kan forløbe så gnidningsfrit som muligt, og ujævnheder kan løses hurtigst muligt.


Martin Pedersen
5. semester, statskundskab
Martin
Det vil jeg kæmpe for, hvis jeg kommer ind:
En minimering af tretimers moduler. Jeg mener, det ikke altid er nødvendigt med tretimers moduler, og derfor vil jeg kæmpe for, at der ikke bliver flere, men måske endda færre.
En sikring af et stort udbud af valgfag. I den tid jeg har siddet i Studienævnet, har vi sikret, at antallet af valgfag på bacheloren er blevet udvidet. Dette ser jeg som en god ting, og det er noget, som er værd at kæmpe for.
En sikring af sammenhængskraften mellem statskundskab og samfundsfag. Jeg synes desværre, man hører, at der nogen gange bliver taget ekstra godt hånd om folk fra statskundskab frem for folk på samfundsfag. Dette må ikke forekomme, og jeg vil i mit embede gøre alt for, at det bare er rygter og ikke fakta.

Hvorfor skal i stemme på mig:
Man skal stemme på mig, fordi jeg virkelig gerne vil hjælpe de studerende. Jeg sidder i Studienævnet nu, og ønsker at genopstille, da det er et fantastisk stykke arbejde, vi laver, og jeg er overbevist om, jeg kan gøre endnu mere det kommende år, hvis jeg bliver valgt.

Husk på – En stemme på Martin Pedersen, er en stemme på Martin P. Og Martin P får det til at ske!


NB: Alle kandater til studienævnet har fået tilbudt en kandidatprofil her på siden. Vi opdaterer siden løbende…