Faglighed Studiestart

Optag gennem samtaler

Af Peter Lykkegaard Hansen
Journalisterne har gjort det hele tiden. Afholder samtaler med nye studerende før optagelse, men det har været en sjældenhed i forhold til de øvrige studier på Syddansk Universitet, hvor størstedelen af de nye studerende bliver optaget pga. deres karaktergennemsnit.

Men det forhold skal nu laves om mener SDUs ledelse, der som det første danske universitet har vedtaget at hele 25 % af alle nye studerende i 2017 skal optages via bl.a. samtaler – hvilket er den højeste andel man må optage i forhold til loven. Det er en rigtig god idé at optage studerende på baggrund af samtaler i stedet for karakterer.

Kigger vi på journalisterne igen, så havde de kun et frafald på 2 ud af 74 studerende i 2008 – hvilket er en frafaldsprocent på kun 2,7 procent mod 15,4 procent for hele Samfundsvidenskab – et tal som kun er faldet lidt de seneste år.

Også når vi kigger på gennemførelsestid er journaliststuderende markant hurtigere end os andre. Årsagen til mindre frafald og hurtigere gennemførelse skal findes i at de studerende har en langt højere motivation, hvilket hænger sammen med optagelsesformen.

Derfor bør visionen for vores studie være at vi optager alle nye studerende gennem samtaler. Fordi så sikre vi at motiveret studerende, der har valgt rigtigt fordi de har sat sig ind i studiets faglige indhold. Det handler om at sikre det bedste match ved at afstemme forventninger mellem studiet og den studerende allerede inden studiestart.

Statskundskab vil få løftet sit faglige og sociale studiemiljø med mere engageret studerende til og mellem undervisningen, der i markant mindre omfang falder fra pga. at de finder ud af at de heller vil studerer et andet sted eller et andet fag. Det styrker sammenholdet mellem studerende og vores studenterforeninger.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)