Søren Hviid Pedersen studienævn undervisning

Medlem af studienævn genkender ikke kritik

Studienævnet er det organ, der bestemmer hvem og hvordan der skal undervises på Statskundskab, men studienævnsmedlem genkender ikke kritikken af lektor Søren Hviid Pedersen.

“Absurd anklage”, det er den umiddelbare reaktion fra Anders Buhl Hansen, der er studenterrepræsentant i Studienævnet på Statskundskab, efter anklagerne imod lektor Søren Hviid Pedersen for at lave radikaliserende undervisning.

“Det er studienævnet, der bestemmer, hvem og hvordan der skal undervises på vores studie, og med mindre nogen har nævnt det i evalueringen fra undervisningen i år, evalueringer vi endnu ikke har behandlet, så er det ikke en anklage jeg kan genkende. Skulle nogen mene at det er tilfældet skal de naturligvis rette henvendelse til studienævnet.”

Fortæller Anders Buhl Hansen, der er studerende på 7. semester og har siddet i studienævnet i halvanden år, siden januar 2013. Studienævnet er et demokratisk organ, hvor der sidder 5 studerende og 5 ansatte, der har til opgave at sikre høj faglighed på studiet.

Således er studienævnet de studerendes garant for ordentlig undervisning ved, at studienævnet skal godkende alle fagbeskrivelser før fagene bliver oprettet. Og gennemgår evalueringerne af fagene fra de studerende. Desuden kan studerende klage til studienævnet i løbet af faget, hvis de ikke er tilfredse med undervisningen.

“Vi har oplevet at studerende kommer til studienævnet hvis der er problemer med undervisningen og så gør vi noget for at rette op på det. Jeg kan ikke udtale mig om der har været konkrete klager over Søren Hviid Pedersen pga. min tavshedspligt. Men hvis vi modtager alvorlige klager, og vi finder at der er hold i dem, så får det konsekvenser”.

Siger Anders Buhl Hansen, der opfordre alle studerende til at tage fat i ham eller andre i studienævnet, hvis man oplever problemer med undervisningen. Man kan også skrive direkte til studienævnet på studienaevn.statskundskab@sam.sdu.dk.

Som studerende genkender Anders Buhl Hansen heller ikke kritikken af lektoren, der har været tilfreds med hans undervisning på hans årgang:

“Jeg har heller ikke set statskundskabere der har meldt sig ind i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse eller Antifascistisk Aktion, men hvis man mener at man bliver radikaliseret af at stemme på Radikale Venstre kan der naturligvis være noget om det, det er dog ikke det jeg forstår ved ”radikalisering””

Der er valg til studienævnet hvert år i slutningen af november, hvor alle studerende på Statskundskab bestemmer hvem der skal repræsenterer de studerendes interesser i nævnet.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)