Søren Hviid Pedersen Studiemiljø undervisning

Liberalist og socialdemokrat støtter Søren Hviid Pedersen

Hüseyin Yücel og Alex Vanopslagh

Statskundskab er et studie om politik og vi har mange studerende, der har stærke politiske meninger. Skaberstaten har snakke med to af dem i forbindelse med anklagerne imod lektor Søren Hviid Pedersen, der beskyldes for radikaliserede undervisning.

Søren Hviid Pedersen er udover at være underviser i bl.a. Politisk Teori også aktiv konservativ debattør, der har bakket fuldt op om Israels magtanvendelse på Gaza-striben, da en nation skal forsvare sig imod enhver trussel.

Kan en underviser med så stærke politiske holdninger også være objektiv under sin undervisning. Det vil Skabestaten undersøge ved at tale med studerende, der har en helt anden politisk opfattelse end Søren Hviid Pedersens konservativisme: Hüseyin Yücel(socialdemokratismen) og Alex Vanopslagh(liberalismen).

Hüseyin Yücel er socialdemokrat og formand for den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum i Odense og Alex Vanopslagh er liberalist og formand for Liberal Alliance Ungdom.

De har begge lige færdiggjort deres bachelor i Statskundskab på Syddansk Universitet og har haft Søren Hviid Pedersen som underviser. Men selvom de begge har helt anderledes politiske holdninger end lektoren, så har de sat pris på hans undervisning – og ikke mindst hans åbenhed om hans holdninger.

Hüseyin: Jeg havde hørt meget om ham på forhånd, og var lidt nervøs for hvordan hans holdninger kunne og ville præge hans undervisning. Men jeg blev positivt overrasket. Søren er humoristisk – og kan godt være lidt grov af og til – men jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om hvad der var seriøst og hvad der var spøg. 

Alex: Når en underviser er en kendt debattør, er hans holdninger det ligeledes. Det er en klar fordel, at man kan tage det med i sine overvejelser og være kritisk overfor underviseren.

De mener begge at det er vigtigt, at studerende er kritiske overfor underviserne, da det er helt afgørende på Statskundskab: 

Hüseyin: For statskundskabere er evnen til kritisk refleksion helt afgørende for vores forståelse af verden. Og i dette henseende synes jeg, at Sørens undervisning bidrager positivt.


De begge roser hans undervisning for at være objektiv og faglig. Men også at hans undervisning er underholdende, hvor der ofte kan snige sig en joke ind, som bærer præg af hans nationalkonservative livssyn: 

Alex: Men i og med at det var tydeligt, at vittighederne blev sagt med et glimt i øjet, generede det mig ikke. Når det så er sagt, kunne de også være grove. Det kan måske virke grænseoverskridende for nogle.

Konservatisme kontra liberalisme og socialdemokratisme
Begge studerende nævner at de ikke dele hans holdninger og at hans undervisning har fået dem til at skræppe deres egne holdninger.

Alex: Som liberalist, så tror jeg på individets selvbestemmelse, modsat konservatismen, der er en kollektivistisk ideologi. Det betyder at man sætter kollektivet og staten over individet, hvilket er den ret store forskel. Men derudover mener konservative som Søren, at det er en statslig opgave at opretholde, fremme og undervise i befolkningen i bestemte konservative værdier som fædrelandskærlighed og kristendom, hvor jeg mener, at det skal staten blande sig udenom.

Hüseyin: Som socialdemokrat, så er jeg ikke modstander af statslig regulering, men den skal bygge på demokrati og lighed og ikke totalitære værdier, som netop konservatismens fokus på kristendommen. Det gode samfund kommer ikke ved mere kristendomsundervisning i folkeskolen, men at sikre lighed i samfundet med fri og lige adgang til samfundsgoder og samfundsdeltagelse gennem statslig regulering og stærke fagforeninger. 

Selvom de begge altså har enorm forskellige politiske orienteringer med hinanden og lektor Søren Hviid Pedersen. Så mener de begge at hans undervisninger ikke er radikaliserede:

Alex: Det er dybt godnat og slet ikke noget jeg kan nikke genkendende til.

Hüseyin: Den facebook-kommentar, som kritikken omhandler, er naturligvis uacceptabel. Men Søren har dementeret kommentaren og understreget hvad han egentlig mente. Jeg synes personligt at kommentaren er upassende – men dette påvirker ikke ham som underviser, hans undervisning eller hans person. 
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)