Arbejdsmarked Faglighed Praktik

Stabschef: Praktik skal være obligatorisk

Stabschef i Odense Kommune mener, at praktik skal være en obligatorisk del af Statskundskab. Men ikke alle mener, at det er fagligt ansvarligt at hive et halvt år af studiet ud til praktik uden for universitetet.

“Hvis praktikforløb var obligatoriske, så fik man som studerende hurtigere sporet sig ind på, hvad der reelt kræves af en, når man er færdig og for alvor skal ind på jobmarkedet.”

Siger Martin Petersen, Stabschef for Politik & Strategi i By- og Kulturforvaltningen hos Odense Kommune, der mener, at den studerende gennem praktik får en lettere omstilling fra at være studerende til at have et fuldtidsjob.

Men det er ikke kun den studerende, der har gavn af praktik, det har virksomhederne også:

“Tilsvarende vil det for virksomheden give nogle nye input at forholde sig til og dermed også være med til at udvikle virksomheden i en vis grad.” udbyder Martin Petersen til Skaberstaten.

Læs mere: Vi vil gerne praktik, men det skal være internationalt

Er praktik fagligt ansvarligt?
Idéen om obligatorisk praktik er ikke ny og bliver benyttet af en lang række uddannelser, som læger, pædagoger og lærere, hvor praktikken er indtænkt som en central del i studieforløbet.

På flere uddannelser kan man få 30 ects-point for et praktikforløb, hvilket betyder at man kan bruge et helt semester på praktik, men på Statskundskab er det kun muligt at få 20 ects-point,  og så kræves der også, at man laver en større skriftlig opgave. Det betyder med den nye Fremdriftsreform, at den studerende skal tage 10 ects-point ved et andet fag sideløbende med ens praktik.

Men stabschef Martin Petersen mener, at det er fagligt ansvarligt at give et helt semester til praktik:

“Der er rigeligt med fagligt indhold, hvis man er i praktik i fuld tid i et halvt år. Mindre kan til gengæld heller ikke gøre det, for ellers er perioden nemlig for kort for både den studerende og virksomheden til at få tilstrækkelig værdi ud af det.”

Han udbyder med, at det er vigtigt for det faglige under en praktik, at der er forskellige opgaver, både mere faglige og mere praktiske, da det er sammenspillet mellem opgaver, der er det vigtigste:

“Det er klart, at på nogle opgaver (fx analyseopgaverne) vil der være større behov for at bringe fagligheden i spil end i andre typer af opgaver. Jeg mener dog netop, at sammenspillet af opgaver er meget lærerigt for den studerende.”

At gøre et semesters praktik obligatorisk for alle studerende er også en idé som tidligere uddannelsesminister Morten Østergaard har været fremme med for to år siden:

“Det er afgørende, at studerende får et glimt af virkeligheden, som de kan koble til den teoretiske verden. Vi vil jo også nødig have læger, der ikke har været ude på et hospital under deres uddannelse”, sagde Morten Østergaard til Jyllands-Posten i april 2012.

Obligatorisk praktik betyder færre fag
Men der er også modstand mod at gøre praktik obligatorisk og at det skal fylde 30 ects-point. Tidligere rektor på SDU, Jens Oddershede, siger, at de studerende går glip af en anden del af deres uddannelse, hvis de tager i praktik, altså ikke kan tage så mange akademiske fag.

Et andet spørgsmål er også, om der overhovedet er nok praktikpladser til rådighed, hvis det bliver obligatorisk – og hvis ikke vil der så være studerende, der ikke kan færdiggøre deres studie?

Hvad mener du? Skal studerende på Statskundskab have obligatorisk praktik et helt semester eller ej?

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)