Arbejdsmarked Praktik

Minister vil have integreret praktik

Uddannelsesminister vil have mere praksis ind i undervisningen og flere studerende ud i praktik hos virksomheder. Hun opfordrer derfor studienævn til at give fuldmerit.

Praktik skal være en integreret del af studiet – det mener Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsender ønsker at studerende får mere praksis erfaring i samarbejde mellem studier og virksomheder. Både at virksomheder bidrager til cases i undervisningen – men også at studerende bliver brugt ordentligt ude i virksomhederne.

Hun oplever at studerende ikke får nok ud af deres praktikforløb og vil derfor inddrage virksomheder mere, så studerende i praktik bliver set som en ressource, der kan bidrage med ideer, og ikke som en, der skal tage fotokopier.

På Statskundskab ved SDU kan man kun få 20 ECTS-point for et praktikforløb, og det inkl. en større skriftlig opgave. Dermed mangler den studerende 10 point for at kunne bestå det pågældende semester efter Fremdriftsreformen, der kræver 30 ECTS-point hvert semester.

LÆS: Fremdriftsreform forringer ikke praktikmuligheder

Men derfor håber ministeren, at studienævnene vil være mere åbne over for at kreditere praktikken med fuldmerit, altså 30 ECTS-point.

LÆS MERE:

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)