undervisning

Årets politikuge om politikere og embedsmænd

Efter en flere skandaler for det danske embedsmænd, så er der i årets politikuge spot på forholdet mellem politikere og embedsmænd.

I starten af hvert forårs-semester afholder Institut for Statskundskab sin politikuge, der i 2015 sætter fokus på forholdet mellem politikere og embedsmænd.

Politikugen finder sted 2.-6. februar. Hovedparten af politikugen foregår i lokale O100 i SDUs konferencecenter på Campustorv.

Læs hele programmet og pensum her

Herunder kan du læse om årets tema:

Vi har i de senere år haft et usædvanligt antal sager som typisk involverer en minister, nogle embedsmænd og Folketinget. I skrivende stund er den brændende sag den såkaldte Eritreasag.

Men blot indenfor det seneste år har vi hørt meget om Skattesagen, Nødløgnssagen og Statsløsesagen. Sidstnævnte vil i øvrigt få en afslutning i foråret 2015 med en kommissionsberetning.

Is there something rotten in Denmark? Nogle forklarer de mange sager med henvisning til tilfældigheder, fordi der ikke er fællestræk ved dem. Andre henviser til det ændrede mediebillede med 24 timers overvågning af magthaverne. Atter andre mener faktisk, at der er noget fundamentalt galt som der bør rettes op på.

I årets politikuge vil i møde alle typer af argumenter for og imod mere grundlæggende reformer.

I vil få lejlighed til at komme helt ind i maskinrummet i det politisk-administrative system i Danmark og møde nogle af de centrale aktører i debatten om forholdet mellem politikere og embedsmænd såvel som debatten om forholdet mellem regering/ministre og Folketinget.

DJØF nedsatte i foråret et særligt udvalg – opkaldt efter formanden, tidligere departementschef Bo Smith – som skal kulegrave emnet. I vil også få indtil flere oplæg fra gode kræfter, der er tilknyttet udvalget, herunder også fra formanden, Bo Smith.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)