Forskning

Parlamentariseringen af EU-politik

Studerende på Statskundskab har gratis adgang til det samfundsvidenskabelige tidsskrift “Økonomi & Politik“, der publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde.

Her kan du læse mere om én artikel, der er skrevet af Christilla Roederer-Rynning fra Statskundskab, SDU, Maj 2014.

Europa-Parlamentet som lovgiver
Styrkelsen af Europa-Parlamentet på lovgivningsområdet er en af de mest bemærkelsesværdige forfatningsmæssige udviklinger i EU.

Denne artikel udforsker indholdet af og konsekvenserne af denne styrkelse, kaldet »parlamentariseringen af EU-politik«. EU’s politiske system udgør en unik kombination af integrerende og disintegrende logikker, hvilket adskiller det fra velkendte nationale politiske systemer.

Artiklen viser, hvordan det europæiske politiske system afbalancerer overnationale og mellemstatslige beføjelser, hvilket har styrket Europa-Parlamentet.

Den dokumenterer også, hvordan medlemsstaterne har forholdt sig til den seneste udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser inden for landbrugspolitikken, hvor de beføjelser, der er blevet givet i Lissa-bontraktaten, efterfølgende er blevet udvandet i den faktiske fortolkning.

LÆS ARTIKEL HER

Klik på linket “SFX” og vælg så “EBSCOhost Political Science Complete”, hvor du skal logge på med din studiemail. Her finder ud artiklen i fuld længde:

Ved at skrive “Okonomi & Politik” i søgefeltet i toppen af “Political Science Complete”(3), så får du oversigt over 159 artikler fra tidsskriftet.
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)