SIO

SIO indkalder til generalforsamling 2015

Har du idéer eller forslag til studiemiljøet for studerende på Statskundskab og Samfundsfag. Så deltag i SIOs generalforsamling tirsdag d. 21. april.

SIO står for “Statskundskab i Odense” og er en paraplyorganisation for hele studiemiljøet på uddannelserne; Statskundskab og Samfundsfag. Det er igennem SIO at man arbejder med både det faglige og sociale på vores studier.

Generalforsamlingen afholdes i år tirsdag d. 21. april kl. 12.15-14.00, lokale kommer senere. 

Valg til bestyrelsen
Til generalforsamlingen skal der hvert år vælges formand, næstformand og kasserer – hvis man er interesseret i at stille op til en af posterne, så kan man kontakte de nuværende personer på Facebook.
 • Cecilie Malig Andersen, formand
 • Anne Bendixen, næstformand 
 • Telli Betül Karacan, kasserer 
Udover de tre personer, så består SIOs bestyrelse også af årgangsrepræsentanter, der vælges på hver årgang:
 • 1. årgang: Narmer Fogh og Nanna Stenner
 • 2. årgang: Emilie Feldballe Petersen og Anja Haue Christensen 
 • 3. årgang: Lærke Holst Jensen og Frederik Skov
 • Kandidat: Morten Falk og Peter Lykkegaard Hansen
Dagsorden for generalforsamling
Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden og generalforsamlings gyldighed
 • Formandens årsberetning
 • Gennemgang og godkendelse af reviderede regnskab
 • Gennemgang og godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode
 • Vedtagelse af nye vedtægter
 • Præsentation af koordineringsudvalg og suppleanter for 1 årig periode
 • Valg af formand, næstformand og kasserer for en 1 årig periode
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af 2 revisorer for 1 årig periode
 • Valg af 2 medlemmer til institutrådet for en 1 årig periode
 • Eventuelt
Har man forslag, som studerende ønsker skal behandles på generalforsamlingen, så skal det sendes til bestyrelsen senest d. 31. april (3 uger før generalforsamlingen) på mail: sio@samnet.sdu.dk
Koordineringsudvalg
Hver måneds afholdes der SIO-møde, også kaldt koordineringsmøder, hvor bestyrelsen mødes med repræsentanter fra studenterforeninger, der er medlem af SIO, og øvrige repræsentanter.
 • Samfundsblik
 • IntRpol
 • FUS
 • Rustursforeningen
 • Staten
 • SISLO
Foreninger, der er medlem af SIO kan få økonomisk støtte af SIO
Ønsker en studenterforening, at blive optaget i SIO, så skal der sendes en mail til SIO senest d. 31. april (3 uger før generalforsamlingen) på mail: sio@student.sdu.dk. Det er nemlig generalforsamlingen der godkender nye foreninger i SIO.
Øvrige medlemmer i SIOs koordineringsudvalg:
 • Frit Forum Odense
 • Syddanske Studerende
 • Kandidatklubben
 • Skaberstaten
 • Repræsentant fra studienævn
 • Repræsentant fra institut 
 • Repræsentant fra faglige vejledere
Bliv medlem af SIO
Kun medlemmer af SIO har stemmeret til generalforsamlingen. Det koster kun 150,- kr. at blive medlem af SIO og det gælder for hele ens studietid.
Man skal desuden oplyse følgende fire ting:
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Studieårgang
Man kan blive medlem på 3 måder:
 1. Kontakte ens årgangsrepræsentant, hvor man afleverer oplysninger og kontanter.
 2. Bankoverførsel til SIOs konto 5391-0247895 og sende informationer til sio@samnet.sdu.dk
 3. MobilePay 150 kr. til SIOs nummer: 60 91 04 10 og send derefter en SMS med informationer.
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)