Forskning

Ny professor på Statskundskab

Forskergruppen i Velfærdsstatsforskning har fået ny professor tilknyttet, hvilket betyder at SDUs position på området bliver endnu bedre.

Center for Velfærdsstatsforskning under Statskundskab, SDU, der har forskergruppen Welfare State Research har fået nyt medlem: Professor Pieter Vanhuysse, der arbejder med komparativ velfærdsstatspolitik og demografi i Europa. Især med fokus på betydningen af den aldrende befolkning i Europa, og hvordan sociale investeringer i yngre generationer kan gavne velfærdsstaten.

LÆS: Få overblik over forskningsgrupper på Statskundskab

Hans forskning viser blandt andet, at velfærdsstater og -politik kan indrettes, så det voksende antal ældre medborgere ikke fører til en skævvridning af de sociale udgifter til f.eks. pension og pleje til fordel for investeringer i uddannelse.

– Demografi er ikke en uundgåelig skæbne – den rigtige politik kan gøre en stor forskel, som f.eks. den nordiske model har demonstreret. Italien og Grækenland er begge nationer med mange ældre, som bruger enorme udgifter på ældreområdet. Men i lande som Tyskland og Sverige er der ikke samme skævhed i investeringerne til ældre og yngre generationer, selvom andelen af ældre også er stor dér,

Fortæller Pieter Vanhuysse til SDU.dk

Et af Pieter Vanhuysses nyere forskningsområder er betydningen af den samfundsmæssige investering i menneskelig kapital, hvor især 0-6 årige børn og 15-25 årige unge, som jo befinder sig i overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet, er kommet i fokus.

– Traditionelt har europæisk velfærdspolitik handlet om at hjælpe borgere, når de er blevet arbejdsløse eller er syge. Men i de seneste år har politikken ændret sig, så der i modsætning til før krisen, sættes mere præventivt ind.

Derfor investeres der generelt mere i den tidlige barndom, både i uddannelsessystemet, men også for at hjælpe og støtte de børn, som på forskellige måder lider alvorlige afsavn. Det handler om, hvad der vil gavne velfærdssamfundene i fremtiden, og det forsøger vi via forskningen at komme med kvalificerede bud på.

Pieter Vanhuysse har ikke mindst koncentreret sig om udviklingen i Central- og Østeuropa, men der er flere grunde til, at han har valgt at tage til SDU for at forske:

– Udover at SDU har et rigtigt stærkt fagmiljø for velfærdsforskning, så er det danske uddannelsessystem og velfærdsmodel et forbillede for andre europæiske nationer. Vi kan se, at nationer som Polen og Tjekkiet er begyndt at overtage best practices fra Skandinavien, så de orienterer sig mere mod Vest- fremfor mod Østeuropa, siger Pieter Vanhuysse.

Han kommer fra en stilling som vicedirektør og forskningsleder ved European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)