Fremdriftsreform Speciale

Lidt flere konsekvenser af Fremdriftsreform

Der kommer løbende nye ændringer af Statskundskab pga. Fremdriftsreformen – her er de nyeste.

Der blev forleden afholdt et informationsmøde angående de ændringer som Fremdriftsreformen har for studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab.

På mødet blev der gennemgået de konsekvenser, som Skaberstaten allerede har skrevet om, men der er også nye ting, som herunder vil blive beskrevet:

Studerende på forskellige studieordninger 
Næsten alle ændringer pga. Fremdriftsreform gælder alle studerende. Både nuværende og kommende kandidatstuderende.

Men der er én ting, der er forskellig:

  • Nuværende kandidatstuderende skal lave en obligatorisk Valgfri Opgave, men har intet krav om at skab tage ét metodefag.
  • Omvendt: Nye kandidatstuderende, der starter september 2015, kan frit vælge om de vil lave en Valgfri Opgave, men de skal mindst tage ét metodefag.
Fagtilmelding i flere runder
Alle studerende skal have 30 ECTS-point hvert semester. Det fungere således, at der vil være to tilmeldingsrunder, hvor studerende får mulighed for at tilmelde sig fag. Hvis man ikke tilmelder sig 30 ECTS-point i løbet af de to runder, så bliver tvangstilmeldt.

Der er 3 runder med mulighed for at tilmelde sig fag eller bytte dem:

  • 1. runde for tilmelding af fag er 10.-25. maj 2015
  • 2. runde for tilmelding af fag er 15.-25. juni 2015
  • Bytteperiode, hvor man kan ændre sine fag 1.-14. september 2015

Sommerfag gælder som efterårsfag

Med det nye krav om nye 30 ECTS-point hvert semester, så kan man via at tage et sommerfag skabe lidt mere fleksibilitet i sin uddannelse. Man tilmelder sig ét sommerfag samtidig med tilmeldingen af efterårsfag.

Og selvom man er kommende kandidatstuderende, der officielt starter på kandidatuddannelsen til september 2015, så må man gerne tage et sommerfag til sommer, der tæller med i ens nye uddannelse.

LÆS: 17 valgmuligheder for kandidatstuderende

Husk, at man kan spare ECTS-point, så du både kan nøjes med ét fag mindre i efterårsemestret, hvis du tager et sommerfag, men du kan også spare det op og bruge det på hvilket som helst andet tidspunkt under din kandidatuddannelse.

Sommerfag kan ikke byttes
OPDATERING: Bytteperioden for valgfag gælder IKKE sommerfag! Således at man ikke kan bytte et sommerfag om til et fag i efterårssemesteret. Årsagen er at sommerfag har begrænset antal pladser.
Så husk at bordet fanger, hvis du tilmelder dig et sommerfag – men at du har helt frem til d. 25. juni til at bestemme dig.

Fag med obligatoriske krav
Det som især har skabt udfordringer i studienævnet er fag med obligatoriske krav, fordi at man jo skal opfylde disse krav for at kunne måtte gå til eksamen.

I hver fagbeskrivelse står der under “eksamensbetingelser”, hvis der stilles obligatoriske krav, f.eks. at man skal afleverer en række opgaver i løbet af faget, stå for et studenteroplæg o.lign.

Hvis man ikke opfylder disse krav inden d. 10. december i efterårsesmesteret, så mister man sit første eksamensforsøg. For den der således dumper første omgang vil der blive en såkaldt “Opsamlingsrunde“, der løber fra 10. december til starten af eksamensperioden, hvor man så har mulighed for at bestå de krav som undervisere stiller til opsamlingsrunden. Lykkes det stadig ikke for den studerende, så mister man sit andet eksamensforsøg.

Så læs dine fagbeskrivelser grundigt, så du er klar over evt. obligatoriske krav, som du skal bestå for at kunne gå til eksamen.

Fast forløb for Speciale
I dag kan den kandidatstuderende nærmest selv bestemme, hvornår han eller hun vil påbegynde sit speciale. Men fra næste semester bliver det lavet om, således at den studerende skal starte fra første dag på semestret og så har 6 måneder før det skal afleveres.

Det betyder at hvis man vil afleverer tidligere, så skal man søge om dispensation i studienævnet for at få lov.

Hvis man vil nå at være på den gamle specialeordning, så skal man afleverer specialekontrakt senest 10. maj – hvor det nye system træder i kraft. 

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)