Fremdriftsreform undervisning

Fagtilmeldingen er åbent for sommer/efterår 2015

Fra i dag til 25. maj kan du tilmelde dig fag til næste semester, inkl. sommerfag. Dog kan kommende kandidatstuderende opleve problemer.
Herunder kan du læse en omskrivning af den fællesmail, der er udsendt til alle studerende på deres studiemail.
 
Søndag den 10. maj åbnes der op for tilmelding til undervisningen til efterårssemesteret 2015. Sidste frist for tilmelding er mandag den 25. maj 2015 kl. 23.59.
Har man ændringer, derefter er der en anden runde for tilmelding af fag er 15.-25. juni 2015
 
Tilmelding til undervisning
 • Du skal som noget nyt også tilmelde dig aktiviteter som specialet, bachelorprojektet, og Individuelle studieaktiviteter, hvis du skal i gang med disse i det kommende semester
Hvis det ikke er muligt, at foretage de ønskede tilmeldinger på studenterselvbetjeningen i perioden, eller hvis der fejl og mangler, skal du sende en mail til Eksamen via www.sdu.dk/spoc
– Øvrige spørgsmål til dine undervisningstilmeldinger kan også rettes til Eksamen.
 
Særligt vedr. Fremdriftsreformen – VIGTIG INFORMATION
Fremdriftsreformen er trådt i kraft og gælder nu for alle studerende, der er indskrevet på en heltidsuddannelse på SDU.
 
Du skal i den forbindelse være opmærksom på følgende når du tilmelder dig undervisningen:
 
Du skal tilmelde dig minimum 30 nye ECTS hvert semester:
 • Det skal være fag og prøver, som passer til dit trin i din uddannelse og som passer til din studieordning.
 • Nye ECTS er som udgangspunkt fag og prøver, hvor du ikke tidligere har deltaget i eksamen.
 • For bachelorstuderende indskrevet 1. september 2014 tæller følgende med som nye ECTS:
  • Fag og kurser som du ikke har været tilmeldt før
  • Fag og kurser som du er blevet afmeldt undervisningen i og ikke brugt har eksamensforsøg i
 • For bachelorstuderende indskrevet før 1. september 2014 og for kandidatstuderende indskrevet før 1. september 2015 tæller følgende med som nye ECTS:
  • Fag og kurser som du ikke har været tilmeldt før
  • Fag som du har været tilmeldt før reformen, men ikke brugt eksamensforsøg i.
 • Kravet om de 30 nye ECTS-point kan afviges, hvis det ikke er muligt at tilmeldes 30 nye ECTS ift. din studieordning og fagudbuddet i det givne semester
 • Din tilmelding er bindende. Det betyder, at du f.eks. ikke har mulighed for at skifte valgfag ud med et andet. På visse uddannelser vil der være bytteperiode, hvor du kan bytte et valgfag ud med et andet indenfor de første 14 dage af semestret.
 • Du må gerne tilmelde dig flere end de påkrævede 30 ECTS. Vær dog opmærksom på, at du er bundet af tilmeldingen til de ekstra ECTS.
Tilmelding til de nye 30 ECTS skal ske, uanset om du mangler at bestå fag fra foregående semestre:
 • Fag eller prøver, du mangler fra et foregående semester (forstået som gamle ECTS), skal du enten følge sideløbende med, at du følger de nye 30 ECTS, eller placere dem til sidst i din uddannelse. Denne studieplanlægning skal være i overensstemmelse med din studieordning. 
Læs mere om fremdriftsreformen på SDUs side eller:
Kontrol af tilmeldingskravet
Universitetet vil føre kontrol med, at du tilmelder dig de fag eller kurser, som du skal. Hvis du ikke gør dette vil universitetet kontakte dig og vejlede dig i, hvordan du tilmeldes de manglende fag og kurser. Som yderste konsekvens vil universitetet tilmelde dig manglende fag og kurser. Tilmelding til valgfag vil i den forbindelse ske i prioriteret rækkefølge, som dit studienævn definerer.
 
Særlige forhold for kommende tilvalgs-, sidefags-, og kandidatstuderende
Skal du påbegynde et tilvalg, sidefag, eller kandidatuddannelse efter sommerferien, er det ikke sikkert at du kan tilmelde dig i perioden mellem den 10. og 15. maj, da du endnu ikke er blevet indskrevet på den nye uddannelse. Eksamen vil informere dig i en særskilt mail om, hvordan du tilmelder dig til undervisningen senere.  
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)