Praktik Praktikstilling

Spændende praktikstilling i Odense til efteråret

Har du lyst til spændende udfordringer, stort ansvar i en interesseorganisation og har du lyst til at arbejde bl.a. kommunikation og folkeskolereformen – så har vi et praktiksted for dig til næste semester:

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende interesseorganisation. Formålet er at tale de kommunale ungdomsskolers sag samt at støtte ungdomsskolernes udvikling, bl.a. via netværk i foreningen. Det er Ungdomsskoleforeningens mål at styrke dialogen med og mellem ungdomsskolerne samt være til rådighed, når ungdomsskolerne har brug for at få løst opgaver.

Vores opgaver er bl.a.

  • Talerør for ungdomsskolerne 
  • Forsøgs- og udviklingsarbejde 
  • Indsamling og bearbejdning af data og erfaringer fra ungdomsskolen 
  • Erfarings- og netværksformidling 
  • Konsulentvirksomhed 
  • Kurser og konferencer 
  • Fundraising og hjælp til ansøgninger 
  • Formidling af viden fra forskning 
  • Service til medlemsskoler og samarbejdspartnere

Vi forventer
Vi forventer, at du er i gang med en videregående uddannelse, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, at du har sans for det organisatoriske arbejde, og at du er god til at formidle – både skriftligt og mundtligt.

Du skal kunne arbejde i krydsfeltet mellem organisation, metode og kommunikation, men har du fokus på én af disse tilpasser vi dine opgaver efter dine kompetencer.

Du kan f.eks. være kommende cand. scient. pol, cand. public eller journalist.

Vi tilbyder
Du bliver en uundværlig del af vores sekretariat. Vi er et lille sekretariat, der arbejder tæt sammen om alle opgaver, og du vil opleve at blive en del af mange forskellige projekter og beslutninger.

Alt efter din uddannelsesmæssige baggrund får du selv ansvaret for en eller flere opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil ligge i forbindelse med projektet ’Samarbejde om Læring i den åbne skole’, der har til formål at afdække mulighederne og udbyttet af samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsskoler og andre partnere i forbindelse med den åbne skole.

Sammen med vores projektkoordinator bliver du hovedkræften for den videnskabelige undersøgelse, der ligger til grund for projektet, samt kommunikationsindsatsen. Endvidere ser vi gerne, at du kan indsamle statistisk materiale omkring ungdomsskolerne og folkeskolereformen.

I det kommende semester skal vi bl.a. udvikle og implementere en ny strategi for vores hjemmeside og online-aktiviteter. Du vil få til opgave at medvirke til løbende opdatering og udvikling af hjemmesiden og evt. andre platforme, i samarbejde med vores konsulenter.

Udover dette arbejder vi med politik- og organisationsudvikling, undersøgelser og udviklingsprojekter på uddannelsesområdet, evaluering, politisk interessevaretagelse, bestyrelsesbetjening og vi udgiver en række publikationer og medlemsblade.

Når du påbegynder praktikken laver vi i fællesskab en plan for dit arbejde hos os. Primo november afholdes midtvejsevaluering, og der vil finde en slutevaluering sted, når praktikopholdet afsluttes.

Din arbejdsplads
Ungdomsskoleforeningens sekretariat er beliggende centralt i Odense, tæt på banegården og gågaderne. Du kommer til at arbejde tæt sammen med sekretariatschefen, tre konsulenter, en journalist og en projektkoordinator, samt to administrative medarbejdere. Hertil kommer aktiviteter i relation til vores medlemsskoler.

Praktikperioden
Praktikken løber fra den 1. september 2015 til den 29. januar 2016 med hensynstagen til evt. eksamensperiode. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der kan være møder i aftentimerne og rejseaktivitet kan være nødvendigt.

Praktikken er ulønnet. Under praktikken stiller vi en bærbar computer og telefon til rådighed. Ligeledes vil du få rig mulighed for personlig og faglig udvikling via deltagelse på konferencer og andre netværksskabende aktiviteter.

Leverer du varen under dit praktikophold er der mulighed for at vi i et vist omfang efterfølgende kan tilbyde lønnet studenterarbejde efter gældende regler.

Lyder dette spændende, så skynd dig at send din ansøgning.

Vi ansætter løbende. Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes til mst@ungdomsskoleforeningen.dk senest 15. juni 2015 kl. 12.00. 

Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte projektkoordinator Mads Søndergaard Thomsen på tlf. 6547 2196.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)