Arbejdsmarked Folketingsvalg

Valgønske: Afskaf dimittendledigheden

Nyuddannet akademikere skal i arbejde i stedet for arbejdsløshed. Derfor vil AC have en ny regering til at lave en ny erhvervsordning, der gør det attraktivt at ansætte en akademiker. 

Akademikernes landsorganisation, AC, ønsker at en ny regering efter valget vil sætte gang i at få få mere viden og flere højtuddannede ud i de danske virksomheder. 
Helt konkret ønsker interesseorganisationen, at der bliver lavet en ny erhvervsordning, som skal bidrage til at skabe ca. 3000 nye jobs for nyuddannede i små og mellemstore virksomheder.
For det første handler det om at give virksomheder nemmere adgang til den nyeste viden, fordi det er en forudsætning for at holde Danmark på vækstsporet og fremtidssikre det økonomiske grundlag for en stærk offentlig sektor.
For det andet handler det om at udnytte det potentiale, der i dag bliver tabt, når dimittendledigheden i dag er på 26,5 %
Erhvervsordningen vil ifølge AC mindske statens udgifter til dagpenge med 50 mio. kr., samt give øget skatteindtægter. 

-Vi håber, at politikerne vil diskutere de forslag, som Akademikerne har lagt frem og som vil være med til at styrke grundlaget for fremtidig vækst i Danmark. De fortsatte muligheder for jobskabelse i Danmark hænger nøje sammen med, at vi sikrer erhvervslivet nemmere adgang til ny viden og højtuddannede medarbejdere

Siger Finn R. Larsen, formand for Akademikern, AC.
Bachelorers retskrav til kandidatuddannelse skal forlænges
Et andet ønsket, som AC også gerne vil se en ny regering arbejde for, er at forlænge bachelorers 
retskrav til at tage en kandidatuddannelse.
Retskravet skal forlænges med 2 år eller mere, fordi det vil motivere flere bachelorer til at stige af efter bacheloruddannelsen for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. 
En udvidelse af retskravet vil vise arbejdsgiverne, at bachelorerne er oprigtigt interesserede i job. Nogle vil blive på arbejdsmarkedet, mens andre efter nogle år vil vende tilbage til studierne. 
De bachelorer, der efter et antal år på arbejdsmarkedet vælger at vende tilbage, vil kunne bidrage med relevant viden og refleksion i forhold til fagenes indhold til gavn for deres medstuderende. Et udvidet retskrav vil dermed kunne bidrage til at kvalificere uddannelsernes kvalitet og relevans.

Læs flere valgønsker her.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)