Forskning Speciale

Søg speciale-stipendier til efterårssemesteret

Skal du skrive speciale til næste semester, så kan du søge om et stipendium, hvis du skriver indenfor reformer af velfærdsstaten.

Forskningsprogrammet ’Reformer af velfærdsstatens institutioner’ udbyder et antal scholarstipendier til specialestuderende ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Stipendierne tildeles studerende, som skal skrive speciale i efterårssemesteret (med start 1. september 2015).

Scholarstipendierne er tiltænkt særligt dygtige kandidatstuderende, som vil skrive speciale inden for forskningsprogrammets 3 temaer, som dækker spændingsfeltet mellem stat, marked og civilsamfund – eller mellem offentlig og privat – påkalder sig interesse:

  • Velfærdsstat, styring og demokrati 
  • Velfærdsstatens markedsgørelse
  • Velfærdsstat, individualisering, migration, europæisering og globalisering

Stipendiebeløbet udgør pr. måned 8.333 kr. i maksimalt seks måneder (beløbet er skattepligtigt, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag, og da der ikke er tale om et ansættelsesforhold, optjenes der ikke feriepenge af beløbet). Herudover vil instituttet forsøge at stille en studieplads til rådighed.

Læs mere om reglerne angående SU og stipendium her.

ANSØGNING
For at komme i betragtning til stipendiet skal der indsendes en ansøgning, som skal indeholde en projektbeskrivelse for specialeforløbet (kort redegørelse for teori, metode og tidsplan for projektet (1-3 sider)), samt et CV og eksamensudskrift. Den studerende skal derudover træffe aftale med en potentiel vejleder og angive dette i ansøgningen.

Det forventes, at der afholdes en kort samtale med udvalgte ansøgere.

Yderligere informationer kan fås hos studiekoordinator Johannes Michelsen (jm@sam.sdu.dk).

Ansøgningen skal sendes pr. e-mail til Tina Guldbrandt Jakobsen (tja@sam.sdu.dk) senest onsdag den 12. august 2015 kl. 12.00.

Læs om andre forskningsprojekter ved Statskundskab på SDU her.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)