MUN

FN’s krisehåndtering bliver sat på prøve mandag

Studerende har mulighed for at vise sine diplomatiske kræfter, når Model United Nations of Southern Denmark inviterer til simulering af krise-håndtering i de Forenede Nationer(FN) på mandag

At stridigheder mellem Nord og Sydkorea har stået på i mange år er de fleste bekendt. Men hvordan lande reagerer i en krise-kommite, når akutte situationer opstår, ved de færreste. Model of United Nations(MUN) ønsker at vise netop det.

Model of United Nations er som navnet antyder, en simulation af de Forenede Nationer – et rollespil. Den studerende repræsenterer et af FN’s medlemslande og skal forsøge at fremme landets position i et international forum. Formålet er, at skabe en nuanceret forståelse for internationale problemstillinger og teste deltagernes evne i at agere diplomatisk og navigere i FN’s beslutningsprocesser.” Forklarer Philip Eldal Johansen, der er formand for organisationen på SDU.


“De fleste deltagere af MUN har oplevet en markant forbedring i evnen til at diskutere, således er det en oplagt mulighed for at skærpe sine retoriske evner i en formel debat.”


Der afholdes debatter hver 3. uge, hvor aktuelle internationale emner diskuteres i forskellige FN-råd.


FN som international organisation er i litteraturen kritiseret for at være mindre vigtig – et argument der bekræftes, når for eksempel Rusland eller Kina som permanente medlemmer har vetoret i det stærke sikkerhedsråd.Men kritikken er i følge Philip Eldal ikke helt retvisende: “MUN har påvirket mig i en retning af øget tolerance og et behov for indragelse af en flerhed af perspektiver. Til dette formål er FN succesfuldt, idet at den definerer normerne og værdierne i en institution med 192 medlemslande. Der er dog et trade-off mellem mangfoldighed og effektivitet, da kravet om pluralisme mindsker FN’s handlekraft.”


Debatten på mandag afholdes i mødelokale M på Agoraen. På facebook-begivenheden kan man se den studyguide, der lægger til grund for debatten og den Doodle, hvor du vælger, det land du ønsker at repræsentere. 


Link til begivenhedenThe following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune