Nyt Studienævnet

Instituttet indstiller forslag til universitetet

DSC_0108

Fakulteterne har bedt institutterne kigge nærmere på resultaterne af den store studiemiljøundersøgelse, der fandt sted i marts i år. Godt 45% af universitetets heltidsstuderende fandt tid til at svare på spørgsmålene.

Læs mere om studiemiljøundersøgelsen

Direktionen har ikke mulighed for at grave i hvert enkelt af de besvarede spørgeskemaer. Det er derfor institutternes opgave at indstille forslag til forbedringer på campus.

”Det er en form for bottom up, hvor man fra administrationens side har givet os opgaven at finde løsninger på de eventuelle problemer. Institutterne er generelt bedre stillet, når der skal handles på baggrund af undersøgelsens resultater”, siger studieleder Christian Elmelund.

Følgende er råd sendt til administrationen:

  1. Administrationen på sidefag er gået skævt. Derfor ønsker instituttet at meddelelser til sidefagsstuderende på statskundskab og samfundsfag, bliver mere ensartet og målrettet.
  2. Studiepladser i nærheden af instituttet mangles.
    Agora har borde og stole til studiearbejde, men kan ikke agere studieplads til specialeskrivning og større opgaver. Derfor ønsker Studienævnet, at der oprettes flere studiepladser tæt på instituttet, således at sammenholdet blandt de studerende bliver bedre.

”Ved bibliotekerne risikerer man at sidde sammen med personer, man ikke kender”, forklarer Elmelund.

Syddansk Universitet har ellers fra central hånd de senere år forøget antallet af studiepladser og sat de studerende i centrum.

”Der er ikke meget fokus på det lille studiemiljø rundt omkring på campus, når der oprettes en stribe studiepladser ved biblioteket”.

  1. Komprimer undervisningstimer.
    Kandidatuddannelsernes timer er ofte spredt ud over hele arbejdsugen. Studienævnet forslår derfor, at man fra central hånd forsøger at lægge timerne på færre dage, således at de studerende møder andre end dem fra deres hold.

I god jord hos de studerende
Punkterne kommer sig af de vedlagte forklaringer og verificeret af de studerende, som sidder i Studienævnet.

De studerende ser også positivt på indstillingerne. Årgangsrepræsentant Anders Madsen udtaler:

“Ideen med Agora er god, da dette er det primære samlingsted for vores institut. Det er især også godt, at der stadigvæk er fokus på sammenholdet og studiemiljøet, da dette er SDU’s kendetegn.”

 

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune