Nyt

Fælles samarbejde eller folkets suverænitet?

retsforbehold

Tirsdag d. 17. November 2015 afholdte Europæisk Ungdom Syddanmark i samarbejde med Samfundsblik Odense debat om retsforbeholdet. Her var både Europaparlamentsmedlem Margrete Auken (SF) tilstede, som tydeligt repræsenterede sit ønske om at afskaffe retsforbeholdet, mens 1. Suppleant til Europaparlamentet Lave Broch fra Folkebevægelsen mod EU, var dybt uenig og argumenterede for hvorfor at krydset d. 3 december skal placeres ved et nej.

”Et nej forhindrer, at vi afgiver EU overstatslig magt inden for retsområdet, som ikke kan tages tilbage igen.” Udtalte Lave Broch, da han argumenterede for en bevarelse af retsforbeholdet.

Med dette mener Broch, at det handler om sikringen af befolkningens suverænitet.

”Hvis alt skal vedtages hurtigt og uden folkets involvering, har vi et demokratisk problem.”

For Lave Broch et det det danske demokrati som spiller den afgørende rolle i forhold til en bevarelse af retsforbeholdet. Han understregede, at et internationalt samarbejde er afgørende, men at magten må ligge hos befolkningen.

På modsatte side befandt Margrete Auken sig, da hun argumenterede for at en afskaffelse af retsforbeholdet var nødvendig for, at Danmark ville kunne indgå i det fælles arbejde, fremfor at stå udenfor. Hun understregede også, at selvom der snakkes om, at Danmark kan være med i parallelaftaler, hvis vi vælger at stemme nej, duer disse ikke.

”Parallelaftaler er sindssyge svære at få, alle medlemslande er med og parlamentet skal sige ja.”

Derfor var det Margrete Auken, som var mest tilhænger af en tilvalgsordning, hvor Danmark fra start af ville kunne deltage i det fælles arbejde, fremfor at stå udenfor.

”En parallelaftale er en kopiaftale, og man kan kun kopiere det, de andre har lavet. Det er samarbejdet, det handler om.”

Herunder lagde Auken også vægt på Danmarks samarbejde med Europol, som vil blive styrket, hvis afskaffelsen af retsforbeholdet finder sted.

”Det er dejligt at vi kan efterforske voldsom kriminalitet, og at vi kan gøre det i fællesskab.”

The following two tabs change content below.

Mirella Nina Husic

Nyeste indlæg af Mirella Nina Husic (se alle)