Nyt Studienævnet

Studienævnet indfører fagpakker

cardboard-box-146207_1280

Fra næste efterår er det muligt at vælge en såkaldt fagpakke på sin kandidatuddannelse på Statskundskab. Det bliver en samling af fag med en overordnet politologisk fællesnævner.

”Studienævnet har indført frivillige fagpakker i studieordningen. De skal indeholde tre fag – det er tre fag, der giver mening i forhold til hinanden – det giver mulighed for en synergieffekt,” forklarer studieleder og formand for Studienævnet Christian Elmelund og uddyber at pakkerne fagligt skal lægge op til specialet – det er ikke noget krav idet de er frivillige, men det er den underliggende tanke.

”De lægger op i den forstand, at man ikke starter på bar bund, men at man har et grundlag, når man begynder på sit speciale. Det skal dog forstås som det tematiske afsæt”

Udformning af fagpakker

De enkelte forskningsgrupper bliver bedt om at levere et antal pakker, som Studienævnet så skal godkende. Underviserne skal derfor i højere grad end før koordinere deres udbud af valgfag.

Fagpakkernes indhold kommer til at variere fra år til år, på samme måde som udskiftet i valgfag. De laves dog med samme overskrifter.

Studielederen fortæller, at netop fordi de er frivillige, kan man som før vælge frit. Fagpakkerne er et tilbud om mere struktur på kandidaten.

”Vi opfordrer til, at man tager en fagpakke som afsæt til kandidaten – men de er frivillige, så man kan også tage enkelte fag på tværs af pakkerne”

At fagpakkerne er frivillige har været et ønske fra de studerende i Studienævnet. Men også i Institut Rådet så man helst, at de ikke var obligatoriske.

Den praktiske idé med fagpakkerne

Ud over de faglige idéer skal pakkerne også sikre en række af de krav, som stilles til fagene på kandidatuddannelsen – der skal være et eksternt bedømt fag, et metodefag og et fag, der slutter med en seminaropgave.

”Vælger man en pakke, så bliver mange af de krav man får stillet, overholdt i pakkerne”

Disse krav har givet problemer med fremdriftsreformens fordringer om minimum 30 ECTS-point per semester.

Start-up periode

Studieordningen gælder fra 2016 fortæller Christian Elmelund og uddyber:

”Vi løber det lige så stille i gang. Nogle af fagene er allerede i planen, derfor udbyder vi omkring 2-3 fagpakker til efteråret”

Planen er at udbyde 4-5 pakker, når konceptet er fuldt udrullet.

Vil der så være valgfag udover?

”Nej, når vi har 4 pakker med 3 fag i hver, er der udbudt omkring 12 fag. Vi plejer at udbyde 14 fag om efteråret. Vi kan ikke få flere fag – nærmere en lille smule færre. Men man kan som altid ‘pick and choose’. Pakkerne er bare en mulighed for sammenhæng”

Har du spørgsmål til fagpakkerne og deres konsekvenser, så kontakt din årgangsrepræsentant og en af os på redaktionen – så opklarer vi sagen.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune