Nyt Studienævnet

Nyt feedback-system introduceres i IP

10173857405_83b6988f81_b

Når 4. semester studerende møder efter Politik-ugen til februar, bliver det på jomfruelig jord. De introduceres både for et nyt økonomifag og et nyt feedback-system.

“Peer-evaluation kan man vel kalde det”, fortæller studieleder Christian Elmelund og beskriver, at de studerende i fremtiden skal overtage bedømmelsesrollen fra instruktorerne.

“Når man afleverer en opgave, går den ud til fem medstuderende, som skal give feedback på baggrund af fem punkter, som underviseren har bestemt. Man skriver derefter lidt om, hvorfor det er godt eller skidt.”

Den studerende, der modtager feedbacken, har mulighed for at give kritik af og karaktergive feedbacken. Alt dette går til underviseren, som vurderer på baggrund af disse pointafgivelser, hvilke der skal dumpe.

“Man kan i den sammenhæng sortere de useriøse feedback fra.”

Pointen med systemet er, at studerende får opøvet en kompetence i at give feedback.

“Vi vil gerne fjerne forestillingen om, at det er underviseren, der har alle de rigtige svar. Derudover frigør vi instruktorressourcer. Disse bliver reinvesteret i almindelige øvelsesgange i faget.
Vi vil finde ud af om man ikke på denne måde kan bruge ressourcer bedre,” fortæller Christian Elmelund.

Bekymringer
Efter præsentationen af systemet var der en del bekymringer i Studienævnet, om denne måde at rette opgaver på er god nok. Elmelund forklarer, at der er ikke noget juridisk problem i det, netop fordi det stadig er underviserne, der dumper i sidste ende.

“Det er vores erfaring, at man godt kan se andre gøre noget skidt, men man er dårlig til at se samme fejl i sit eget arbejde. Det er vigtigt hele tiden at have kolleger, der læser ens ting.”

Så man vil tage arbejdspres fra instruktorene og give det til de studerende, og så give dem flere øvelsestimer?

“Tiden er godt givet ud. Der er sat et x antal timer af til at læse pensum. Det bliver en del af forberedelsen – ud af de timer bruger man måske 20 timer til at lave feedback. Men det er vores klare overbevisning, at man sagtens kan nå det inden for det afsatte timeantal.”

Feedback-systemet starter i International Politics fra foråret som en prøve. Hvis systemet har succes, vil Studienævnet se på andre fag, hvor samme system kan implementeres.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune