Nyt

Mulige justeringer af fremdriftsreformen, men…

Foto: News Øresund – Johan Wessman
Foto: News Øresund – Johan Wessman

Tidligere i år blev der udformet en politisk aftale om justering af nogle områder i fremdriftsreformen. Aftalen blev indgået bredt, men den mangler stadig at blive behandlet og vedtaget i Folketinget. Enhver lempelse af fremdriftsreformen vil nok blive mødt med jubel fra mange studerende, men det ser ikke ud til, at der vil blive rokket på kernen i fremdriftsreformen: at få studerende igennem deres uddannelser betydeligt hurtigere end før reformen.

Justeringerne

Ifølge aftaleteksten udsendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 20. november, er der blevet aftalt seks konkrete justeringer af fremdriftsreformen. Et centralt initiativ i aftalen er ophævelse af kravet om fagtilmelding svarende til 60 ECTS-point pr. studieår. I stedet for vil det blive lagt ud til de forskellige universiteter at fastsætte rammerne og kravene for fag- og eksamenstilmelding. Det er gennemgående for de seks justeringer, at der gives et større rum til fortolkning af reglerne hos de enkelte universiteter. Hvordan de mulige justeringer helt konkret vil komme til at påvirke de studerende, er stadig uvist.

En vejledende tidshorisont

Johannes Michelsen, uddannelseskoordinator, slår først og fremmest fast, at intet er ændret endnu og at alle svar er foreløbelige. Med andre ord, er alt på nuværende tidspunkt som det plejer at være. Selv hvis justeringerne bliver vedtaget i Folketinget, er det svært at forudse hvad det konkret vil komme til at betyde for de studerende.  ”SDU er mig bekendt endnu langt fra at overveje, hvordan sådanne regler skal se ud. Jeg håber og tror på, at arbejdet med sådanne regler går i gang snarest muligt efter jul. Og er vi heldige, kan de være på plads inden fagtilmeldingen i maj, dvs. for fagene til efteråret 2016. Men er vi uheldige, kan det blive senere, eventuelt med virkning fra og med fagtilmeldingen til efterårssemesteret 2017.”, fortæller Johannes Michelsen.

Svært at spå om konsekvenser

”Der vil være tale om ret begrænsede justeringer, for kravet er stadig, at de studerende skal gøre deres studier færdige betydeligt hurtigere end det skete forud for reformen. Måske vil der kunne ske en lempelse af det generelle krav om, at alle skal tilmelde sig 60 ECTS pr. studieår. I hvert fald er det krav fjernet i lovforslaget. ”, fortæller Johannes Michelsen. ”Virkningerne vil nok være begrænsede, for målet er jo det samme. Men der vil nok blive mindre tvang, fordi de studerende måske ikke vil blive tvangstilmeldt de 60 ECTS og måske også vil kunne framelde sig eksamen. Men presset for at blive hurtigt færdig vil være det samme.”

For yderligere informationer omkring aftalen, se her.

The following two tabs change content below.

Jonas Havstein Eriksen

Nyeste indlæg af Jonas Havstein Eriksen (se alle)