Nyt

SiO får ny ledelse

2016-04-05 13.51.06Ved SiO’s generalforsamlingen i dag (d. 5. april) blev en ny ledelse valgt. Der var udskiftning på alle poster. Som formand i stedet for Anne Bendixen er Narmer Fogh tiltrådt. Han overdrager derfor næstformandsposten til Anders Madsen, der også er årgangsrepræsentant for 4. semester og aktiv i flere foreninger. Kassererposten tilfalder Emil Back i stedet for Nanna Stenner.

Den nye formand, Narmer Fogh, udtaler til forsamlingen:
“Motivationen for at stille op er, at jeg ønsker at være med til at udvikle og forbedre foreningslivet, særligt på følgende områder. For det første ønsker jeg et øget samarbejde mellem foreninger – foreningsmedlemmer skal være bedre til at støtte op om hinandens arrangementer. Derudover ønsker jeg at samarbejde med KaJO (journalisternes forening)- jeg tror, det vil gavne. Sidst håber jeg at kunne gøre SiO mere synlig særligt i introdagene, så vi kan få mange nye medlemmer.”

Narmer Fogh sluttede sin tale af med at takke den hidtidige bestyrelse, som han selv var en del af. Narmer blev stemt ind enstemmigt uden modkandidater.

Også den nye næstformand fik et ord indført:
“Jeg er med i mange foreninger, men jeg vil gerne være med til at rykke lidt i beslutninger mere overordnet”, siger Anders Madsen, som også blev stemt ind enstemmigt.

SiO er Institut for Statskundskabs paraplyorganisation. Det er der foreninger har mulighed for at søge penge til deres arrangementer. Derudover holder SiO møde med foreninger og andre interessenter én gang om måneden, hvor det bliver besluttet, hvad penge skal bruges til, og foreningerne sparrer med hinanden.

En afgående formand
Den nu tidligere formand Anne Bendixen afgav formandens årsberetning, og her er, hvad hun sagde:

“Det har været fedt at være SiO-formand. Vi ville gerne lave forening for de studerende, der skulle betyde noget netop for den enkelte. Det har vi gjort på fire områder. For det første, ved en nem opstart for nye SiO-medlemmer. For det andet, skulle årgangsrepræsentanter have mere synlighed om opgaven, og vi har derfor prøvet at give dem mere konkrete opgaver. For det tredje, har vi skabt flere konkrete fordele ved at være medlem, fx samarbejdet med FUS, hvor man får den første øl gratis, haft interviews i Skaberstaten og lavet SiO-Around. Sidst, ønskede vi at skabe mere gennemsigtighed i forhold til økonomi og beslutninger.  Jeg synes det er lykkes meget godt.
Alt i alt et dejligt foreningsår. Tak for et godt samarbejde. Jeg synes, vi er gode til at forny os, og det håber jeg, SiO også kan i fremtiden. Jeg er sikker på at den nye bestyrelse vil løfte opgaven og gøre det godt.”

Generalforsamlingen sluttede med det den tidligere formand kaldte et vedtægtsændringsmaraton.

 

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune