Nyt

Studiestartsgudie – på skrift

image

Skaberstaten ønsker dig velkommen på statskundskab eller samfundsfag. Her er en lille guide med informationer, du sikkert har fået én gang, men som kan være gode at have på skrift:

Studienævnet
På Institut for Statskundskab udbydes en række uddannelser; bacheloruddannelser i statskundskab og samfundsfag, men også en række kandidatuddannelser, som f.eks. Komparativ velfærdspolitik og velfærdsstudier og International sikkerhed og folkeret. Til disse uddannelser hører et fælles studienævn, som godkender fagbeskrivelser og giver dispensationer og merit. Lige nu er Johannes Michelsen formand for nævnet, mens den statskundskabsstuderende Kasper Horsted er næstformand. Medlemmer af studienævnet skal vælges demokratisk, og alle pladser er på valg her til efteråret. Skaberstaten følger selvfølgelig valget tæt, så du kan stemme på et oplyst grundlag.

Her kan du læse om valget til studienævnet fra sidste år:

Valg til Studienævnet nærmer sig

SiO
Statskundskabsstuderende i Odense står forkortelsen for. En paraplyorganisation med tre bestyrelsesmedlemmer og et koordinationsudvalg. SiO’s primære formål er at yde økonomisk støtte til foreningerne på instituttet. Instituttet støtter SiO, men mange af pengene kommer også fra de medlemsskaber, der bliver oprettet i starten af et nyt semester. Når du har betalt dit SiO medlemskab, er du medlem resten af livet.
Ca. en gang i måneden holder SiO’s bestyrelse møde med koordinationsudvalget. Medlemmerne af koordinationsudvalget er personer fra de forskellige foreningers bestyrelser. Til disse møder besluttes det, hvad pengene skal gå til, og hvem der skal have glæde af dem.

Den nu tidligere formand fortæller her, hvad SiO kan:

Hvad kan SiO?

Foreningerne
Som studerende på statskundskab og samfundsfag har du mulighed for at deltage i en masse foreninger og deres arrangementer. Introdagene og socialdagen har været proppet med dem. Deres formål er, at gøre det sjovere og mere spændende at studere statskundskab eller samfundsfag Odense. De foreninger, som har vist sig frem i introdagene, er mestendels forbeholdt statskundskab og samfundsfag. Men Syddansk Universitet rummer også en masse foreninger, der er for alle typer af studerende. Så der skal helt sikkert nok være en forening, der interesser dig.

Her er en lille billedserie fra en FUS fastelavnsfest:

FUS Fastelavnsfest

Instituttet
De ansatte på Institut for Statskundskab er alle venlige mennesker, der gerne vil hjælpe dig, hvis du har et problem eller et spørgsmål. Manden for bordenden hedder Christian Elmelund; han er institutleder. Ud over ham er Johannes Michelsen uddannelsesleder, mens Morten Kallestrup er studieleder. Det er ikke titler, man som studerende skal hænge sig i, men de er alligevel relevante; særligt hvis man følger Skaberstaten.
Her er en artikel, hvor studielederen er i aktion:

Studieleder: Gammeldags at kræve flere undervisningstimer

Den faglige vejleder
De faglige vejledere er ansat af universitetet til at vejlede de studerende, hvis der er spørgsmål til studiet. I følge beskrivelsen på sdu.dk har en faglig vejleder et indgående kendskab til det faglige indhold og opbygningen af uddannelserne. De kan svare på spørgsmål, som man måske ikke har lyst til at stille undervisere.

Læs mere her:

Nedskæring på antallet af faglige vejledere

Kantinerne og kaffen
Campus Odense har to kantiner. De har mange navne. I gamle dage kaldte man dem kantine 2 og kantine 4 med reference til deres åbningstider. Det har dog ændret sig siden. Nu har kantine 2 åbent til klokken 18. Ændringerne resulterede i, at folket på gangene begyndte at kalde dem den store og den lille kantine. Men så udvidede den lille, og besværlig gjorde det hele. Men den store er ved indgang A og den lille ved indgang B. Vi må håbe, der snart kommer en afklaring på navneproblemet.
Med hensyn til kaffen findes den bedste og billigste i de nye Tech-bygninger forenden og til venstre ad den lange campus gang.

 

Blackboard og SDU appen
Få bruger blackboard appen, mens flere bruger SDU appen. Hvis man skal finde et lokale kan man slå det op i SDU’s egen app, hvilket er en yders nyttig funktion. Skal du tjekke noget på blackboard kan du lige så godt tage browservejen – det er hurtigere.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune