Nyt

Dine muligheder med den nye fremdriftsreform

Fremdriftsreformen har efterhånden et par år på bagen. Men selvom den oprindelige reform er reformeret et par gange, er den oprindelige essens stadig at se; studerende skal hurtigere igennem.

I maj i år besluttede et flertal i Folketinget, at uddannelsesinstitutioner selv kunne få lov at fastsætte reglerne for fremdriften. Universiteterne skal dog fortsat reducere den gennemsnitlige fremdrift med 4,3 måneder frem mod 2020.

SDU modellen
Rektor på Syddansk Universitet, Henrik Dam, blev glad for, at universitetet nu selv kunne bestemme, hvordan fremdriften skal foregå. Den 12. maj modtog alle studerende ved SDU en mail om ændringer fra rektorsekretariatet.

”De friheder, I har fået, er, at I selv kan bestemme, hvilke fag I vil følge. Det kan være, at man skal i praktik, og det giver 15 ECTS, men at praktikpladsen kræver, man er der fuld tid – så har man den frihed til at lade være med at følge de 15 ECTS, der er udover, og tage den på et senere semester”, fortæller Jesper Hedegaard Vesterbæk, som har været projektleder og tovholder på fremdriftsreform i SDU regi.

På SDU’s hjemmeside kan man læse, at reglerne er ændret for, hvordan man tilmelder sig fag og prøver, hvad SDU som minimum kræver af beståede ECTS pr. år, hvor lang tid man må være om at færdiggøre sin uddannelse, og hvornår man kan få orlov.

Når det er sagt, er der forskellige regelsæt alt efter hvilket år, man er indskrevet på sit studie. Er du indskrevet d. 1 september 2015 eller senere gælder alle de nye regler – det vil sige studerende på 1. og 3. semester. Mens der for studerende indskrevet senere er en overgangsordning.

Jesper Hedegaard Vesterbæk fortæller skaberstaten, at de nye regler for tilmelding til fag og prøver er ens for alle, uanset hvilken årgang man er. Der vil frem over ikke været noget tilmeldingskrav. Studerende bestemmer altså selv, hvor mange og hvilke fag de tilmelder sig. Man kan bare ikke melde sig fra igen.

Tilmeldingskravet er erstattet med et ’beståkrav’, der betyder, at man skal bestå 45 ECTS hvert år. Disse regler gælder dog kun for studerende, der har startet sin bachelor eller kandidatuddannelse i 2015 og frem. Men kravet gælder altså ikke årgange før.

Overgangsordningen
Der er også kommet nye regler for, hvor lang tid studerende må være om deres uddannelse. Som udgangspunkt har bachelorstuderende ét år ud over den normeret tid. Kandidatstuderende har et halvt år ekstra.

Reglen gælder for alle studerende der er indskrevet fra 1. september 2015 og frem. Mens studerende, der er indskrevet før, kører på en overgangsordning. Tidsgrænsen afhænger af, hvor mange år siden man er indskrevet.

Jesper kan dog berette, at studerende fra 1. september 2014 skal være færdig 31. august 2018; det vil sige normeret tid plus ét år.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune