Nyt

Derfor kommer kompendier altid for sent

img_20160926_090801

De studerendes kompendier er tit forsinkede, når et nyt semester starter, og det skaber frustration.

Men hvorfor bliver de ved med gentagende at komme for sent? Hvad betyder det for de studerende? Og ikke mindst, kan forsinkelserne forhindres?

Når kompendier skal bestilles, afhænger det både af størrelsen på kompendiet, antallet og ikke mindst at de bliver bestilt rettidigt. Hertil oplyser trykkeriet Print&sign en leverings frist på 10 hverdage for kompendier, det de kalder softcover, men oplever at en stor del af kompendierne først bestilles sent, og derfor kan de ikke levere til tiden.

”Vi kan lave kompendier fra midt i juli måned. Der stater vi faktisk med at trykke de første, men vi har et pres til sidst, hvor de kommer ind og skulle have været brugt i samme uge”, fortæller Afdelingsleder i trykkeriet, Bjarne Kay og fortsætter:

”Vi har et problem med at levere, når de kommer med to-tre dages varsel på de store kompendier… Det forsinker så de små”.

Dermed er det afgørende for trykkeriet, hvornår der bestilles kompendier. Derfor har Skaberstaten talt med studentermedhjælper på Institut for Statskundskab Mie Flintenborg, der blandt andet håndterer materialebestilling.

”Jeg får materialesamlingerne i starten af august, og så bliver de klargjort til print og sendes til trykkeriet midt i august. I år er de fleste sendt afsted den 15. august med levering til studiestart”, siger hun.

Mange forskellige udfordringer

Daglig Leder for Studenterboghandlen på Syddansk Universitet, Susanne Jørgensen siger ”Det kan jo være en fejl, man har lavet, nogle gange bliver der trykt noget forkert, eller det havner et forkert sted, selvom det er meget sjældent” og siger ”Der er faktisk mange nye undervisere, som ikke får af vide, hvordan de skal håndtere materiale bestilling og copydan rettigheder”.

Hvad betyder forsinkelserne for de studerende?

Studierepræsentant for Statskundskab Anders Stenner mener, at det er uvisheden for de studerende om, hvorvidt kompendierne ankommer, der er frustrerende.

Han udtaler ”Forsinkelserne betyder jo, at de studerende ikke kan læse op til forelæsningerne” og fortsætter ”Men problemet er jo heller ikke større, end at de bliver gjort tilgængelig på BlackBoard”.

Han erkender dog, at nogle studerende har givet udtryk for, ikke at ville læse det forsinkede materiale, fordi de er for presset oven i det andet.

Hertil udtaler Susanne Jørgensen ”Vi får som sådan ikke nogen klager, men vi har nogle meget desperate mennesker”.

Forbedringer i fremtiden

Bjarne Kay udtaler ”Altså bestillingen hele vejen gennem systemet, fra underviseren til studentermedhjælperen og til trykkeriet, det er en meget kompliceret streng at komme igennem, for os alle der er under tidspres”.

Han fortsætter, ”Førhen havde vi faktisk ferielukket, men det er vi holdt op med, fordi der kommer kompendier ind allerede i Juli måned, godt nok i et lille omfang, og dem trykker vi netop for ikke at have presset til sidst. Problemet er bare, at mængden af det, der kommer ind sent, er meget stor”.

Samtidigt peges der på, at bestilling digitalt på sigt kan lette materiale håndteringen for alle.

Bjarne Kay fortæller ” Vi får jo rigtig meget i papirudgaver, af forskellig kvalitet og vi vil gerne leverer en bedre kvalitet af kompendier… Egentlig skulle vi have det digitalt, det er meget nemmere at styre for alle, men det er også en stor opgave for underviserne eller studentermedhjælperen, at skulle lave det hele fra bunden af”.

The following two tabs change content below.

Sasja Lindgaard Christensen

Nyeste indlæg af Sasja Lindgaard Christensen (se alle)