Nyt

Skaberstatens nytårsfortsæt til jer – Studienævnsvalget 2017

Nu er året 2017 og endnu et semester slut, og vi kan i Skaberstatens redaktion se tilbage på et begivenhedsrigt år på Statskundskab og Samfundsfag. Året har blandt andet budt på en række spændende arrangementer fra de stærke foreninger på Stats-kundskab, både faglige og sociale. Derudover er bachelorprojektet for første gang blevet skrevet i grupper. Lommeregneren blev tilladt til mikro- og makroøkonomi ek-saminerne. Sidst, men bestemt ikke mindst, har der ligesom hvert år, været studie-nævnsvalg. I anledning af det nye år giver Skaberstaten dig et lille nytårsfortsæt med på vejen.

Efteråret bød på studienævnsvalg

Før jul kunne Skaberstaten fortælle, at det var Mads Emil Svold og Kenneth Skovly Larsen, der kunne se frem til endnu et år som studenterrepræsentanter i studie-nævnet. Katrine Bruun Rasmussen fra 1. semester blev suppleant. Af alle studerende, der hører under vores studienævn (som dækker fagene Statskundskab, Samfundsfag, Europæiske Studier, Journalistik, Welfare Studies, International Security and Law og Sociologi) var der kun tre studerende, der valgte at stille op som kandidater til studienævnet. Derudover er det kun ca. 20 %, der stemte til studienævnsvalget.

Hvordan kan det være, at så få studerende har valgt at deltage i det demokrati, som universitetet tilbyder igennem studienævnet, når det netop er i dette organ, de studerende kan få indflydelse på deres egen studiegang?

Vi spurgte studenterkandidaterne og studienævnsformanden Morten Kallestrup, hvordan de synes studienævnsvalget 2017 forløb.

Katrine Bruun Rasmussen, der ikke fik en af de to studienævnspladser, men blev sup-pleant, synes, at studienævnsvalget har været meget usynligt. Hun havde en fornem-melse af, at der er mange, der ikke engang opdagede, at der var studienævnsvalg, og at de faktisk kunne afgive en stemme. ”Det er virkelig ærgerligt, fordi studienævnet er så utrolig vigtigt for os alle sammen.”

Mads Svold og Kenneth Skovly Larsen mener, at der i modsætning til sidste års valg, hvor der også var valg til andre organer, har været en del mindre opmærksomhed på valget, både fra universitetets og instituttets side.

Studieleder og studienævnsformand Morten Kallestrup mener dog, at der har været en OK dækning af valget, men at valget i år desværre også skulle konkurrere om opmærksomheden med kommunal- og regionalrådsvalget, som næsten løb af stablen på samme tid som studienævnsvalget. Derudover glæder det ham, at der har været kampvalg mellem studenterkandidaterne, hvilket man ikke har set i mange andre studienævn.

Studienævnsvalg på din radar

Måske hørte du om de opstillede kandidater i de portrætter, vi bragte i forbindelse med valget? Måske så du et opslag i statskundskabs facebookgruppe? Eller måske hørte du om studienævnet for første gang ved en forelæsning, hvor kandidaterne var på visit for at gøre reklame for deres kandidatur og for studienævnsvalget?

Ja, studienævnsvalget virker udadtil ikke så sexet, som kommunalvalg kan udspille sig, og studenterkandidaterne har desværre ikke midler til smarte plakater eller heftige valgdebatter. MEN det er demokrati på nært hold – og netop på Institut for Statskund-skab må det være drivfaktor nok til at logge på BlackBoard og stemme.

Spørgsmålet er også, om der er blevet skabt nok bevågenhed omkring studienævnet og dets betydning for de studerende. Hvis man spørger en af de studerende selv, er der noget, der tyder på, at dette ikke er tilfældet.

Marie Basse Henriksen fra 1. semester fortæller til Skaberstaten, at hun synes oplysningen omkring studienævnsvalget og præsentationen af de forskellige kandi-dater haltede, hvilket kan være en årsag til den lave stemmeprocent ved valget.

Næstformand i studienævnet Kenneth Skovly Larsen gør opmærksom på, at man har informeret de studerende om muligheden for at stille op til valget, både per mail og i samtlige grupper på både bacheloren og kandidaten.

Et lille nytårsfortsæt 

Institut for Statskundskab tilbyder et spændende og aktivt foreningsliv, og med studienævnet får I studerende mulighed for at få indflydelse på egen uddannelse. Derfor bliver Skaberstatens nytårsfortsæt for alle studerende på instituttet:

Tag del i demokratiet, både igennem deltagelse ved de spændende arrangementer, der finder sted i Agora og andre steder på Campusvej, men også i de organer, som for eksempel studienævnet, hvor vi studerende har hele to stemmer.

Godt nytår!

The following two tabs change content below.

Emma Dasseville Hoeggaard